IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(910) pentru cuvîntul-cheie "management"
Management of the irrigation decisive system
Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-1309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management of domestic and external factors of decision policies in agriculture
Vanghele Cristian
"Andrei Saguna" University Constanta County
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-1890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propunerea modelului de management anticriză pentru întreprinderile de transport auto din Republica Moldova
Pascaru Sergiu
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 16 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-1333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul sportului asupra dezvoltării economice a societății moderne
Țuțu Constantin
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 20 November, 2017. Descarcări-191. Vizualizări-2259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe contemporane în administrarea performanțelor bancare
Cadocinicov Eugen
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 12, Vol.2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 19 November, 2017. Descarcări-50. Vizualizări-1654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metode de imbunătățire a procesului organizațional al Spitalului Clinic Republican de Copii „Emilian Coțaga”
Tomuz Vasile
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-1248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legile leadership-ului ce stau la baza ştiinţei conducerii
Tofan Tatiana, Mihalache Eugenia
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-1191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul mediului şi impactul antropic indus de sectorul termoenergetic al Republicii Moldova
Rabosapca Irina1, Barta Andras-Istvan2
Energetica Moldovei. Aspecte regionale de dezvoltare
Ediția II. 2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-1259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of small and medium-sized enterprises management for economic recovery in Moldova
Buga Oleg
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.1. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-1443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile de baza a managementului apelor subterane in spatiile rurale (studiu de caz – Republica Moldova
Moraru Constantin
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul de management public în retrospectivă
Fetescu Cezara
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-58. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova
Butnaru Veronica
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Management performant în întreprinderile cooperatiste din industria ușoara
Rus Ioan
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-48. Vizualizări-1389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul anticriză în întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova
Barbăroş Ecaterina1, Nazar Nadejda2
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințele actuale în dezvoltarea managementului contemporan
Oberşt Ala, Creţu Ina
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-199. Vizualizări-2159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul performanţei fermei mixte de dimensiuni medii
Vanghele Cristian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-55. Vizualizări-1578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul crizelor la nivel macroeconomic
Vanghele Cristian
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-38. Vizualizări-1786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte contemporane ale activității metodice în instituțiile de învățământ preuniversitar
Cojocaru Victoria1, Istrate-Stefanescu Adriana2
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 12 February, 2020. Descarcări-40. Vizualizări-1197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul activității turistice în raport cu componentele sistemului informațonal contabil
Costețchi-Jușca Oxana
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расчётно-аналитическая оценка финансового состояния ЧАО «Одессавинпром»
Gubko Vitalii1, Zgadova Natalia2
2 Одесская государственная академия технического регулирования и качества
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 910