IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-13(13) pentru cuvîntul-cheie "structură cristalină"
Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic
Lozovan Vasile12, Kravţov Victor3, Fonari Marina3
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotoluminescenţa ionilor Eu3+ În structuri nanolamelare de GaSe intercalat cu Cd
Untila Dumitru
Fizică şi tehnică: procese, modele, experimente
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-0437
Disponibil online 30 June, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-788
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica spectrelor XRD şi forme polimorfe induse prin nano-structurarea monoseleniurii de galiu
Racoveţ Oxana
Interuniversitaria
Ediția 07, Vol.1. 2012. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-077-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrothermal preparation of oxide (Ga2O3, ZnO, TiO2) and derivative nanoparticles
Rusu Emil1, Morari Vadim1, Guţul Tatiana1, Ursachi Veaceslav2, Vlazan Paulina3
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
3 National Institute for Research and Development in Electrochemistry and Condensed Matter, Timisoara
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A study of wide band Zn1-xMgxO and (GaxIn1-x)2O3 thin films prepared by the spin coating method
Morari Vadim1, Ursachi Veaceslav23, Ghimpu Lidia1, Rusu Emil1, Tighineanu Ion32
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 Technical University of Moldova,
3 Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1(21) / 2022 / ISSN 1810-648X /ISSNe 2537-6365
Disponibil online 22 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-446
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creșterea cristalelor – între știință și artă
Șatohin Victoria, Dragomir Adrian, Gîndea Alexandra, Galescu Valentina
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 21 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și structura cristalină a unui compus mononuclear al cd(II) cu liganzii 2,2'-dipiridină și 4,4'-diaminodifenilmetan
Craciun Nicoleta Irina1, Melnic Elena2, Fonari Marina2, Chişca Diana1
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-23
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza și structura unui polimer coordinativ 2d al co(ii) cu 4,4'-bipiridina și acidul piridin-2,5-dicarboxilic
Burlac Samira1, Melnic Elena2, Chişca Diana21
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование пленок SnO2, легированных переходными металлами, методом рентгеновской дифракции
Boris Iulia, Brînzari Vladimir, Taracanova Larisa, Ivanov Mihail, Korotcenkov Ghenadie
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 /ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 July, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuși coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazone ale 2-acetil/2-benzoilpiridinei și derivații lor.
Neguţa Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-29. Vizualizări-524
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compuși coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazone ale 2-formilpiridinei și derivaților ei
Neguţa Elena
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-56. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
α-benzildioximați ai fierului(II) cu liganzi heterociclici ce conțin azot
Covaci (Ciobănică) Olga
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(111) / 2018 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 30 September, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi caracterizarea structurală a compusului trinuclear în baza N1,N4-bis(saliciliden)-s-metil-izotiosemicarbazidei
Secu Mihail1, Palamarciuc Oleg1, Dechambenoit Pierre2, Clerac Rodolphe2
1 Moldova State University,
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 /ISSNe 1857-498X
Disponibil online 11 September, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-13 of 13