IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii de acreditare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  1996
Fondatori
Universitatea de Stat din Moldova
Tirajul revistei   100
Vizibilitate internațională >
Caracteristica articolelor >
Limba de publicare >
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-12 16:09
Colegiul de redacţie >
Vizibilitatea autorilor >

Numere înregistrate

  2021  (1 din 2)22
  2020  (2 din 2)48
  2019  (2 din 2)33
  2018  (2 din 2)42
  2017  (2 din 2)40
  2016  (2 din 2)57
  2015  (2 din 2)60
  2014  (2 din 2)52
  2013  (2 din 2)56
  2012  (2 din 2)47
  2011  (2 din 2)42
  2010  (2 din 2)66
  2009  (2 din 2)93
  2008  (2 din 2)84
  2007  (2 din 2)117
imagine

pISSN: 1814-3237
eISSN: 1857-498X
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Studia Universitatis Moldaviae: Real and Nature Sciences
Categoria:
  • B (2021.06.25-2025.06.25)
  • B (2017.07.18-2021.06.24)
  • B (2015.05.21-2017.07.17)
  • C (2013.06.27-2015.05.21)
  • C (2009.04.30-2013.06.26)
Factor de impact ISI 2013 - 1.1594

În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2007 - 2021
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZUDOI
Articole859638029981629968
Volume29316271233
Total88866965611049

Vizualizări   285Descărcări   151

Conţinutul numărului de revistă

Variaţia formulei leucocitare în diabetul experimental pe fondalul administrării biopreparatului Phasc-5 în contextul infecției SARS-CoV-2

3-10

DOI: 10.5281/zenodo.4979845

CZU: 616.379-008.64:612.1.017:615.322

Bacalov Iurie , Druţa Adriana , Crivoi Aurelia , Chiriţa Elena , Suveică Luminiţa , Para Iulian , Ilieş Ana

Activitatea antivirală a unor plante ierboase din flora spontană a Republicii Moldova, utilizate în prevenirea și tratamentul bolilor respiratorii, în contextul Covid-19

11-29

DOI: 10.5281/zenodo.4979917

CZU: 616.2-085.322

Bârsan Ana , Crivoi Aurelia , Bacalov Iurie , Frunză Maria , Stratulat Silvia , Sali Vera , Bîrsan Drăgălina

Studiul dividerilor mitotice în meristemele radiculare la Allium cepa L. sub influenţa structurilor nanocompozite bazate pe oxizii vanadiului

30-36

DOI: 10.5281/zenodo.4979997

CZU: 635.25:576.353

Frunză Maria , Bârsan Ana

Influența Covid-19 asupra metabolismului aminoacizilor în sistemul reproductiv la bărbați

37-41

DOI: 10.5281/zenodo.4980084

CZU: 616.697:616.98:578.834

Garaeva Svetlana , Leorda Ana , Furdui Vlada , Postolati Galina

Rolul stresului oxidativ în patogeneza infertilității autoimune la bărbați și utilizarea nutrienților cu proprietăți antioxidante pentru îmbunătățirea calității spermei

42-49

DOI: 10.5281/zenodo.4980225

CZU: 616.697-085.256.4

Şeptiţchi Vladimir , Leorda Ana , Raischi Viorica

Evaluarea termotoleranţei frunzelor speciilor de stejar răspândite în Republica Moldova cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor

50-57

DOI: 10.5281/zenodo.4980271

CZU: 582.632.2:581.4:581.1.036(478)

Cuza Petru

Aspecte moderne în cercetarea principalelor boli ale florii-soarelui

58-67

DOI: 10.5281/zenodo.4980304

CZU: 633.854.78:632.4:632.913.2

Burcovschi Ion , Tabacari Ruslan , Duca Maria

Influența condițiilor agrometeorologice din anul 2020 asupra creșterii, dezvoltării și roadei de floarea-soarelui în Republica Moldova

68-77

DOI: 10.5281/zenodo.4980328

CZU: 551.502:633.854.78

Boian Ilie , Domenco Rodion

Analiză explorativă privind domeniile de cercetare a florii-soarelui la nivel global

89-96

DOI: 10.5281/zenodo.4980431

CZU: 633.854.78:581.1

Martea Rodica , Gisca Ion , Cucereavîi Aliona

Variabilitatea peroxidazelor în tomate sub acţiunea virusurilor mozaicului tutunului şi aspermiei tomatelor

97-103

DOI: 10.5281/zenodo.4980464

CZU: 635.64:632.38

Rudacova Angela , Rudacov Serghei , Cherdivara Ala , Mărîi Liliana , Andronic Larisa

Efectul unor biostimulatori cianobacterieni asupra germinării seminţelor şi creşterii plantulelor de Mentha spicata L

104-115

DOI: 10.5281/zenodo.4980518

CZU: 633.822:631.547.1./2:582.232

Zosim Liliana , Bulimaga Valentina , Trofim Alina

Activitatea biologică a uleiurilor esenţiale din formele autohtone de Mentha spicata L.

116-120

DOI: 10.5281/zenodo.4980544

CZU: 633.822:581.19

Peleah Elena , Melnic Victor , Ciobanu Nicolae , Bejinari Marina

Activitatea enzimatică a unor extracte din biomasa levurilor deșeurilor industriei de bere

121-126

DOI: 10.5281/zenodo.4980564

CZU: 663.12+579.66

Efremova Nadejda , Chiseliţă Oleg , Chiseliţa Natalia , Beşliu Alina , Tofan Elena , Lozan Ana , Daniliş Marina

Rolul medicamentelor de uz veterinar și al premixurilor minerale în asigurarea bunăstării și sănătății animalelor agricole

127-132

DOI: 10.5281/zenodo.4980600

CZU: 619:615:636.084(478)

Balacci Sergiu

Influența mutagenezei induse asupra unor parametri ai productivității în generațiile M2 și M3 la susan (Sesamum indicum L.)

133-136

DOI: 10.5281/zenodo.4980612

CZU: 633.853.74:631.528

Mogîlda Anatolii

Conţinutul amoniacului neionizat în apele din râul Prut şi din afluenţii lui de stânga

137-145

DOI: 10.5281/zenodo.4980655

CZU: 556.531.114.6:546.171.1

Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Gladchi Viorica , Dragalina Galina

Compuși coordinativi ai metalelor de tranziție cu liganzi în baza aldehidei salicilice

146-171

DOI: 10.5281/zenodo.4980891

CZU: 544.142.3:547-304.6

Sîrbu Angela

Studiul cineticii oxidării unor sulfonamide cu ionii permanganat în mediu bazic

172-180

DOI: 10.5281/zenodo.4980967

CZU: 542.943:615.33:546.22

Isac-Guţul Tatiana , Tutovan Elena

Dinamica adsorbţiei Sr2+ din soluţii apoase pe cărbunele activ CAN-7

181-186

DOI: 10.5281/zenodo.4981132

CZU: 544.723:546.42:661.183.2

Lupaşcu Tudor , Ciobanu Mihail

Dietilentriaminpentaacetatobismutați (III) de lantani de(III) în calitate de precursori pentru oxizi heterometalici

187-194

DOI: 10.5281/zenodo.4981509

CZU: 544.142.6:546-31

Popa Nelea

Compuși coordinativi ai cuprului(II) cu tiosemicarbazone ale 2-acetil/2-benzoilpiridinei și derivații lor.

195-212

DOI: 10.5281/zenodo.4981593

CZU: 544.142.3:546.56:547-304.6

Neguţa Elena

Academicianul Aurelian Gulea – excelență în știință, predare, managment academic

213-216
Gladchi Viorica