IBN
Close

28Publicaţii

125Descărcări

22201Vizualizări

Lozovan Vasile
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Scopus Author ID
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 13.
Publicații indexate în SCOPUS - 8. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.1.Articole în reviste din WoS - 8
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 8
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2024 - 1

  Anionul sulfat – generator de arhitecturi polimerice coordinative pentru ionii Zn(II)/Cd(II) cu liganzi azinici
Lozovan Vasile
Institutul de Cercetari in Chimie "Raluca Ripan", Universitatea Babeș-Bolyai
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 11, Vol.1. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 21 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 2

  Structura cristalină și studiul spectroscopic IR al complecșilor macrociclici [Cu(HL)Cl] și [Cu(HL)Br]
Lozovan Vasile12 , Bulhac Ion1 , Bouroş Paulina3 , Kravţov Victor3
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Institutul de Fizică Aplicată, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zn(II) and Cd(II) Metal-Organic Frameworks with Azine-Functionalized Pores: Crystal Structures, Photoluminescence, Solvent Exchange, and Molecular Simulations of Carbon Dioxide Binding Sites
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor1 , Chumakov Yurii1 , Costriucova Natalia1 , Siminel Nikita1 , Petuhov Oleg23 , Vlase Titus3 , Vlase Gabriela3 , Barba Alic2 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics, MSU,
2 Institute of Chemistry, MSU,
3 West University of Timisoara
Crystal Growth and Design
Vol. 23, / 2023 / ISSN 1528-7483
Disponibil online 14 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  2D and 3D Nd(III) coordination polymers assembled via bridging 1,4-benzenedicarboxylate and oxalate linkers
Fonari Marina1 , Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Polimer coordinativ 2D al Zn(II) în baza acidului dicarboxilic 4,4’-(hidrazin-1,2- diilidenbis(metanililiden)) dibenzoic
Lozovan Vasile12 , Kravţov Victor3 , Fonari Marina3
1 Institutul de Chimie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Fizică Aplicată
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Chimie
Ediția 9, Vol.2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 28 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tunability in dimension, metal and ligand coordination modes and emission properties in Cd(II) and Zn(II) coordination networks based on 4,4’-(hydrazine-1,2-diyilidenebis(methanylylidene)) dibenzoic acid linker
Lozovan Vasile123 , Kravtsov Victor1 , Costriucova Natalia1 , Siminel Anatolii1 , Kulikova Olga1 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Tiraspol State University
Journal of Solid State Chemistry
Nr. 310 / 2022 / ISSN 0022-4596
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  3D Cd(II) coordination polymer assembled from biphenyl-4,4'-dicarboxylic acid and N,N'-(1,4-phenylene)bis(1- (pyridin-4-yl)methanimine) ligands
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Fonari Stela3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
New trends and strategies in the chemistry of advanced materials with relevance in biological systems, technique and environmental protection
Ediția a 13-a. 2021. Timişoara, România. .
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-639
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Synthesis of hydrazide containing trinorlabdane derivatives
Blaja Svetlana , Kuchkova Kaleria , Lungu Lidia , Lozovan Vasile , Aricu Aculina
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău, Republica Moldova. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Chromism, positional, conformational and structural isomerism in a series of Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated azine N,N′-donor linkers
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Gorincioi Elena12 , Rotaru Andrei2456 , Coropceanu Eduard12 , Siminel Nikita3 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics,
4 University of Craiova,
5 “Ilie Murgulescu” Institute of Physical Chemistry of the Romanian Academy,
6 National Institute for Laser, Plasma and Radiation Physics (INFLPR)
Polyhedron
Nr. 180 / 2020 / ISSN 0277-5387 / ISSNe 1873-3719
Disponibil online 5 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-1176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  From 1D to 2D Cd(II) and Zn(II) Coordination Networks by Replacing Monocarboxylate with Dicarboxylates in Partnership with Azine Ligands: Synthesis, Crystal Structures, Inclusion, and Emission Properties
Kravtsov Victor1 , Lozovan Vasile23 , Siminel Nikita1 , Coropceanu Eduard23 , Kulikova Olga1 , Costriucova Natalia1 , Fonari Marina1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry,
3 Tiraspol State University
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 25, / 2020 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 9 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Seven Zn(II) and Cd(II) 1D coordination polymers based on azine donor linkers and decorated with 2-thiophenecarboxylate: Syntheses, structural parallels, Hirshfeld surface analysis, and spectroscopic and inclusion properties
Lozovan Vasile1 , Kravtsov Victor2 , Coropceanu Eduard13 , Siminel Nikita2 , Kulikova Olga2 , Costriucova Natalia2 , Fonari Marina2
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics,
3 Tiraspol State University
Polyhedron
Nr. 188 / 2020 / ISSN 0277-5387 / ISSNe 1873-3719
Disponibil online 20 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Water-sulfate anion interplay in the evolution of solid state architectures and emission properties of Zn and Cd coordination networks with four azine ligands
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Coropceanu Eduard12 , Siminel Anatolii3 , Kulikova Olga3 , Costriucova Natalia3 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Journal of Solid State Chemistry
Nr. 286 / 2020 / ISSN 0022-4596
Disponibil online 12 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-812
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

  1d double chain cd(ii) coordination polymers assembled from 2-thiophenecarboxylic acid and n,n'-bipyridyl ligands
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Coropceanu Eduard12 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVII-a. 2019. România, Iaşi. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Binuclear and polymeric Zn(II) and Cd(II) coordination compounds with chromophore N-((pyridin-4-yl)methylene)benzene-1,4-diamine obtained in situ: Preparation, structural and spectroscopic study
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Coropceanu Eduard14 , Rotaru Petre5 , Siminel Anatolii3 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 T.G. Shevchenko State University of Pridnestrovie, Tiraspol,
3 Institute of Applied Physics,
4 Tiraspol State University,
5 University of Craiova
Inorganica Chimica Acta
Vol. 491, / 2019 / ISSN 0020-1693
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Coordination Polymers of Zn and Cd Based on Two Isomeric Azine Ligands: Synthesis, Crystal Structures, and Luminescence Properties
Lozovan Vasile12 , Coropceanu Eduard12 , Bourosh Pavlina23 , Micu Alexandru3 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Vol. 45, / 2019 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 1 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1055
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  DOSY NMR studies of some Zn(II) and Cd(II) coordination polymers based on methylated N,N'-donor azine ligands
Gorincioi Elena , Lozovan Vasile
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-931
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Single and double chain Zn(II) coordination polymers based on isomeric bidentate SCHIFF base ligands
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Coropceanu Eduard12 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-1048
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thermal analysis of Cd(II) coordination polymers assembled from bridging sulfate anions and N,N'-donor Schiff base ligands
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Petuhov Oleg1 , Coropceanu Eduard12 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Central and Eastern European Conference on Thermal Analysis and Calorimetryand 14th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis
Editia 5. 2019. Roma, Italy. ISBN 978-3-940237-59-0.
Disponibil online 9 June, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-953
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Thermal analysis of Zn(II) coordination polymer assembled via organic and inorganic bridging ligands
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Coropceanu Eduard12 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Book of Abstractsof the 28th Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry – Eugen Segal – of the Commission for Thermal Analysis and Calorimetry of the Romanian Academy (CATCAR28)
2019. România, Arad. ISBN 978-606-675-208-4.
Disponibil online 19 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Two isomorphous 1D coordination polymers derived from Zn(II) and Cd(II) iodide and bridged N,N'-donor azomethine ligand
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Coropceanu Eduard12 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-946
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Two- and three-dimensional Cd(II) coordination polymers assembled from bridging sulfate anions and isomeric N,N'-donor SCHIFF base ligands
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Coropceanu Eduard12 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 5 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-1230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Coordination network based on {Cd4} node and new linker 4,4'-(hydrazine-1,2-diylidenebis(methanylylidene)) dibenzoic acid
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Coropceanu Eduard12 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 February, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-1259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  One-dimensional coordination polymers of Zn and cd assembled from 2-thiophenecarboxylic acid and 1,2-bis(pyridin-4- ylmethylene)hydrazine ligands
Lozovan Vasile12 , Kravtsov Victor3 , Coropceanu Eduard12 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

  Calitatea apei pârâului și fântânilor din localitatea Sireți
Moşanu Elena1 , Sandu Maria1 , Lozovan Vasile2 , Bîrca Natalia3 , Beiu Marina3 , Carp Alina3
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Institutul de Chimie al AŞM,
3 Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-24. Vizualizări-1068
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Contribuţii la studierea algoflorei Lacului de acumulare Izvorul Muntelui
Nedbaliuc Boris , Nedbaliuc Rodica , Grati Vasile , Coadă Viorica , Ţîganaș Ana , Lozovan Vasile
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(3) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 4 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-904
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  New two-dimensional cdii coordination polymer bearing decanedioic acid and 1,4-bis(4-pyridyl)-2,3-diaza-1,3-butadiene units/ligands
Lozovan Vasile12 , Coropceanu Eduard12 , Bourosh Pavlina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Progrese în stiința compusilor organici si macromoleculari Zilele academice iesene
Ediția a XXVI-a. 2017. România, Iaşi. .
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Synthesis and Crystal Structure of 1D Coordination Polymer Zn(II) with Schiff-base N,N'-Type Ligand
Lozovan Vasile12 , Coropceanu Eduard1 , Bourosh Pavlina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 17 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Synthesis and crystal structures of cadmium 1D coordination polymers with Schiff-base N,N'-type ligands
Lozovan Vasile1 , Coropceanu Eduard1 , Bourosh Pavlina2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Чугаевская конференция по координационной химии IV Молодежная школа-конференция «Физико-химические методы в химии координационных соединений»
Ed.27. 2017. Нижний Новгород, Россия. .
Disponibil online 31 July, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 28 of 28