IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-10(10) pentru cuvîntul-cheie "sources"

Unele probleme ale conținutului învățământului general

Panico Vasile
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-19. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul activităților socio-economice asupra aerului atmosferic în regiunea de Nord

Bacal Petru, Sterpu Lunita
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 25 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемы финансирования сельской социальной инфраструктуры в Украине

Ksionjik Irina
Николаевский национальный аграрный университет
Economie
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Образцы нута из Молдовы в коллекции центра генетических ресурсов растений Украины - источники ценных форм для селекции

Vus Nadejda, Kobizeva Liubovi, Bezuglaia Oliga
Cercetări la culturile plantelor de câmp în Republica Moldova
2018. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3225-3-9.
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Filosofia: izvoare și interpretări

Braga Mihail
Cercetarea, inovarea și dezvoltarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The threats and sources of the threats for national security of Republic Moldova in economic sector
Sakovici Vasilii
Belarusian National Technical University, Minsk
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-4440 /ISSNe 2587-3393
Disponibil online 9 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-517
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surse naturale și netradiţionale de coloranţi

Goludeț Nicoleta
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2019 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul activităților socio-economice asupra aerului atmosferic în spațiul urban al regiunii de dezvoltare centru

Bacal Petru, Sterpu Lunita
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Емпірична база етнодемографічних досліджень українців Республіки Молдова наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Cojuhari Victor
Інститут культурної спадщини
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-3-5; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 28 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уникальность мелодики Ф. Шопена в жанровом многообразии

Greșnikova Angela
Орловский государственный институт культуры
Educaţia artistică: realizările trecutului şi provocările prezentului.
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-52-196-3.
Disponibil online 22 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-10 of 10