IBN
    
    
  


    
Close

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-12(12) pentru cuvîntul-cheie "Parteneriatul Estic"

Asigurarea intereselor naționale ale Republicii Moldova in contextul politicii europene de vecinătate și securitate

Ţîbuleac Ştefan
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspective de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova in cadrul parteneriatului estic

Curoş Liudmila12, Tulbu-Frunze Cristina2
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

Solomon Constantin
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul estic în sistemul european al (in)securităţii

Kruglaşov Anatolii
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Integrarea europeană – deziderat şi traseu major pentru Republica Moldova

Lobanov Natalia
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-836-9.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aprecierea poziţiei Republicii Moldova în cadrul politicii europene de vecinătate şi parteneriatului estic
Patraşcu Dorina, Patraşcu Ion
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-518
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EU-Moldova relations since 1991: retrospective and perspective
Ţîcu Octavian
History and Politics. Revistă de Istorie şi Politică
Nr. 2(8) / 2011 / ISSN 1857-4076
Disponibil online 11 February, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-1815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cum să transferi modele “europene” în Moldova? Reflectînd asupra motivelor de a stabili Programul Uniunii Europene Erasmus Mundus și de a participa în cadrul acestuia
Zichner Helga
Plural. History, Culture, Society
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1462 /ISSNe 2345-184X
Disponibil online 16 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-1051
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La politique europeenne de voisinage: etude de cas - la Moldavie le partenaire de l'union europeenne
Suceveanu Natalia
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 4(30) / 2013 / ISSN 1857-1999 /ISSNe 2345-1963
Disponibil online 20 February, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-1539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul integrării regionale

Ciobanu Natalia
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Politica europeană de vecinătate – instrument al UE de promovare a securităţii în Europa de Est

 

Lavric Aurelian
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parteneriatul estic: realizări și perspective

Lobanov Natalia
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-12 of 12