Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
194 13
Ultima descărcare din IBN:
2022-06-21 12:52
SM ISO690:2012
SOLOMON, Constantin. Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. In: Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale. Vol.1, 23 aprilie 2021, Chişinău. Chişinău: Tipogr. „Print-Caro”, 2021, pp. 122-129. ISBN 978-9975-56-873-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1, 2021
Conferința "Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale"
Chişinău, Moldova, 23 aprilie 2021

Cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană

Political-legal framework of the Republic of Moldova’s relations with the European Union


Pag. 122-129

Solomon Constantin
 
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
 
Disponibil în IBN: 4 iunie 2021


Rezumat

În articol se analizează cadrul politico-juridic al relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană. Este cercetat Acordul de Parteneriat şi Cooperare între Republica Moldova şi Uniunea Europeană care este baza cadrului juridic al relaţiilor bilaterale dintre republica Moldova şi Uniunea Europeană. Sânt puse în vizor Politica Europeană de Vecinătate a Uniunii Europene, Planul de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova (2005-2008), Republica Moldova în cadrul Parteneriatului Estic, precum şi Acordul de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, care este un prim pas spre integrarea Moldovei în Uniunea Europeană.

The article analyzes the political-legal framework of Moldova’s relations with the European Union. The Partnership and Cooperation Agreement between the Republic of Moldova and the European Union, which is the basis of the legal framework for bilateral relations between the Republic of Moldova and the European Union, is being investigated. The European Neighbourhood Policy of the European Union, the European Union – Republic Of Moldova Action Plan (2005-2008), the Republic Of Moldova in the framework of the Eastern Partnership, as well as the association agreement between the Republic of Moldova and the European Union, which is a first step towards the integration of Moldova into the European Union, are highlighted.

Cuvinte-cheie
Republica Moldova, Uniunea Europeană, Strategia Europeană a Republicii Moldova, Politică Europeană de Vecinătate, Parteneriatul Estic, Plan de Acţiuni.,

Republica Moldova, Uniunea Europeană, Strategia Europeană a Republicii Moldova, Politica Europeană de Vecinătate, Parteneriatul Estic, Plan de Acţiuni.