IBN
    

    
  


  
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(121) pentru cuvîntul-cheie "discrimination"
Vulnerabilitatea economică: impactul ei asupra drepturilor copilului
Ciugureanu-Mihailuţă Carolina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-42. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecția drepturilor reproductive ale femeii: aspecte teoretico-normative
Ţarălungă Victoria
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-412
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Parcursul istoric etapizat al educației interculturale în vederea formării competenței interculturale
Dorobanțu-Dina Roxana-Georgeta
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.20, Partea 1. 2022. Chișinău. ISSN 1857-0267.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea condițiilor pedagogice de educație a elevilor în mediul școlar intercultural
Zubenschi Ecaterina
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-822
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele inserției tinerilor în câmpul muncii
Gorgos Erica
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feminizarea migrației din Republica Moldova
Petco Iulian
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura toleranței dezvoltata în sistemul educațional din RM
Curoş Liudmila
Administrarea Publică
Nr. 3(115) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protejarea dreptului la educație prin prisma legislației Republicii Moldova și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului
Polisca Cezara-Elena, Cîrnaţ Teodor
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excluderea discriminării la angajare a persoanelor cu dizabilități
Bosîi Gheorghe
State, security and human rights
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3462-2-1.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Национальная стратегия децентрализации и совершенствование защиты прав человека и равенства полов
Sosna Boris1, Duca Tudor2
1 Европейский Университет Молдовы,
Reformarea administraţiei publice locale – imperativ al modernizării Republicii Moldova
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-1539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte procesuale specifice domeniului discriminării în legislația Republicii Moldova
Bontea Oleg
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Asigurarea șanselor egale în sistemul Ministerului Afacerilor Interne și rolul managerilor în implementarea politicilor nediscriminatorii
Creanga Liliana, Suvac Corina
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transformarea dizabilității în abilitate
Pavlencu Mariana
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-370
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cumulul pensiei cu salariul în cazul salariaţilor sistemului bugetar din România
Ciochină Ion
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Acțiunile externe ale Uniunii Europene de prevenire a unor forme de discriminare
Beniuc Liliana
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. / 2023 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 30 June, 2023. Descarcări-37. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte epistemologice privind dreptul la educație a copiilor în situație de stradă
Mărgărint Tatiana
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pogromul populației evreiești din Chișinău în anul 1903: cauze, context și consecințe
Nastas Rodica
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 2. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-46-348-5.
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea de conștiință – aspecte teoretice în contextul nediscriminării
Iordachescu Alina
State, security and human rights
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-108-88-1.
Disponibil online 14 March, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Attitudes of moldovan employees towards some issues concerning the employment by gender in the Republic of Moldova
Colesnicova Tatiana, Ciobanu Mihail
National Institute for Economic Research of Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perpetuarea societății în pandemie și particularitățile din Republica Moldova
Tamara Martin
Filosofia și perspectiva umană:
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3334-2-9.
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 121