IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(60) pentru cuvîntul-cheie "funcţie"
Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii
Munteanu Tamara
Tradiţie şi inovaţie în educaţie
Vol. I. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-289-2.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-74. Vizualizări-1223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методологические аспекты формирования и развития гармонического слуха ученика
Nevzorova Valentina
Государственный университет им. „Гр. Цамблак”, Тараклия
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evitarea dificultăţilor în rezolvarea ecuaţiilor, inecuaţiilor şi la construirea graficelor aplicînd definiţia şi proprietăţile modulului
Siniţîn Nina
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea monotoniei stricte a funcţei la rezolvarea ecuaţiilor si inecuaţiilor
Cazac Veronica
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 2 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcția educativă a familiei în procesul formării atitudinilor morale la copii
Munteanu Tamara
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(19) / 2020 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 7 April, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение первой производной. Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений функций
Prisacari Elena
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul etic al avocatului în asigurarea independenței justiției
Butnaru Valeria, Zbancă Tatiana
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-31. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza circuitelor electronice în domeniul frecvență
Guțu Natalia
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comunicarea televizuală de mediere
Stepanov Georgeta
Arta
Nr. 2(AAV) / 2022 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cântecul de cătănie din Bucovina
Cristescu Constanţa
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-250
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul sonor prin prisma gândirii muzicale tradiţionale — valoare, conţinuturi, funcţie în spaţiu şi timp
Badrajan Svetlana
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția I-a. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-9617-6-9.
Disponibil online 27 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biserica comemorativă „Sf. Andrei” din cetatea Tiraspol
Tronciu Sergiu
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura ecleziastică din oraşul Tiraspol
Tronciu Sergiu
Arta
Nr. 1(AV) / 2011 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 1 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofia şi reflecţiile asupra esenţei şi specificul ei în operele gânditorilor români contemporani
Maftei Vitalie
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Niveluri, forme și funcții ale comunicării
Popescu Nicoleta
Anatol Ciobanu – omul cetăţii limba română. În memoriam: 85 de ani de la naştere
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149-05-1.
Disponibil online 11 March, 2020. Descarcări-113. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lavița și derivatele sale. Evoluție constructivă, funcțională și artistică
Madan Elena
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 33(46) / 2020 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Clasificarea mobilierului țărănesc din Basarabia sfârșitul sec. al XIX-lea – mijlocul sec. XX
Madan Elena
Valorificarea artelor plastice și arhitecturii naționale - un imperativ al vremii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3513-8-6..
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii orientate spre dezvoltarea gândirii algoritmice la elevi
Popovici-Bujor Violeta12
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 20 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea ca funcţie a managementului în activitatea întreprinderilor de comerţ
Bretan Florin-Ioan
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-95. Vizualizări-1352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcţiile și atribuţiile Președintelui Republici Moldova prin prisma jurisprudenţei Curţii Constituţionale a Republicii Moldova
Slusarenco Svetlana, Vlădiceanu-Starșii Lina
Intellectus
Nr. 1 / 2023 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 30 July, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 60