IBN
    
    
  


    
Close

Afiliat la Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română

2018 - 1

Meşteşugurile tradiţionale, antreprenoriatul în dezvoltarea spaţiului rural

Chiţiga Georgiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ed. a 13-a/Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 308-313.
Disponibil online 22 October, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Necesitatea transformării actualei economii liniare în economie circulară la nivelul Uniunii Europene

Chiţiga Georgiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 1. 2017. Chişinau, Moldova. Complexul Editorial INCE. 41-46.
Disponibil online 16 November, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schimbările climatice şi dezvoltarea durabilă. Provocări majore şi priorităţi absolute

Chiţiga Georgiana
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. 127-130.
Disponibil online 12 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sursele regenerabile de energie – dezvoltarea sectorului energiei eoliene la nivelul Uniunii Europene

Chiţiga Georgiana
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2017. Balti, Republic of Moldova. Universitatea de Stat „Alecu Russo‖ din Bălţi. 130-134.
Disponibil online 12 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Importanţa externalităţilor pe tipuri de investiţii

Chiţiga Georgiana
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 11-a/Vol. 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 34-38.
Disponibil online 2 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Managementul în economia cunoaşterii
Isachi Silvia-Elena, Chiţiga Georgiana
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2014 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 2 May, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-6 of 6