Meşteşugurile tradiţionale, antreprenoriatul în dezvoltarea spaţiului rural
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
487 38
Ultima descărcare din IBN:
2021-09-12 20:41
SM ISO690:2012
CHIŢIGA, Georgiana. Meşteşugurile tradiţionale, antreprenoriatul în dezvoltarea spaţiului rural. In: Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate. Ed. a 13-a/Vol. 1, 11-12 octombrie 2018, Chișinău. Chișinău, Republica Moldova: Complexul Editorial INCE, 2018, pp. 308-313. ISBN 978-9975-3202-8-3.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ed. a 13-a/Vol. 1, 2018
Conferința "Creşterea economică în condiţiile globalizării"
Chișinău, Moldova, 11-12 octombrie 2018

Meşteşugurile tradiţionale, antreprenoriatul în dezvoltarea spaţiului rural


Pag. 308-313

Chiţiga Georgiana
 
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
 
Disponibil în IBN: 22 octombrie 2018


Rezumat

Lucrarea urmăreşte să analizeze necesitatea înţelegerii zonelor rurale ca fiind deosebit de atractive, atât pentru a trăi, cât şi a munci şi, de asemenea, perceperea lor ca zone care îndeplinesc condiţiile necesare pentru dezvoltarea afacerilor populaţiei din mediul rural. Menţinerea practicării meşteşugurilor tradiţionale, dezvoltarea antreprenoriatului rural au ca punct de plecare interesele deosebite faţă de dezvoltarea durabilă a zonelor rurale şi se concretizează ca fiind soluţiile care stau la baza susţinerii economiei rurale. Meşteşugurile tradiţionale, antreprenoriatului rural pot asigura, în mod durabil, putere vitală comunităţilor din zonele rurale, impact pozitiv asupra beneficiilor, angajării forţei de muncă, calificării acestora, dar şi sprijinirea pieţelor pentru produsele din aceste zone.

The paper aims to analyze the need to perceive rural areas as being especially attractive, both to live and to work and also perceiving them as areas that meet the conditions for rural business development. Maintaining practicing traditional crafts, development of rural entrepreneurship have as a starting point the special interests towards the sustainable development of rural areas and is expressed as the underlying solutions to support the rural economy. The traditional crafts, the entrepreneurship can provide the vital power of rural communities in a sustainable way, the positive impact on benefits, on labor employment, on their qualification, but also supporting the markets for the products of these areas.

Cuvinte-cheie
potenţial economic al spatiului rural, meşteşuguri tradiţionale, antreprenoriat rural, propuneri,

provocări, dezvoltare rurală