Managementul în economia cunoaşterii
Close
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
682 12
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-12 14:51
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
005:338 (3)
Management (1104)
Economic situation. Economic policy. Management of the economy. Economic planning. Production. Services. Prices (1903)
SM ISO690:2012
ISACHI, Silvia-Elena; CHIŢIGA, Georgiana. Managementul în economia cunoaşterii. In: Economie şi Sociologie. 2014, nr. 4, pp. 26-31. ISSN 1857-4130.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Economie şi Sociologie
Numărul 4 / 2014 / ISSN 1857-4130

Managementul în economia cunoaşterii

CZU: 005:338
JEL: D80, D83, D20, L10, M12, M14, M19
Pag. 26-31

Isachi Silvia-Elena, Chiţiga Georgiana
 
Centrul de Cercetări Financiare şi Monetare „Victor Slavescu“, Institutul Naţional de Cercetări Economice, Academia Română
 
Disponibil în IBN: 2 mai 2015


Rezumat

Managementul cunoaşterii îşi propune să critice aspectele legate de adaptarea organizaţională, supravieţuirea şi competenţa împotriva schimbărilor continue. A devenit evident că, date fiind natura şi configuraţia lor specifice, organizaţiile bazate pe cunoaştere nu mai pot fi conduse aplicând principiile şi metodele valabile în era industrială. Managerii nu pot continua a face ceea ce ştiau şi obişnuiau să facă în mediul ierarhiilor, iar pentru ceea ce ar trebui să facă acum au nevoie de competenţe noi; cunoaşterea necesită un tip de intervenţie managerială, ce se impune oficializat şi profesionalizat. Deci, în ultima vreme, s-au dezvoltat noi concepte circumscrise la o dezvoltare durabilă marcând o schimbare majoră în abordarea dezvoltării umanităţii prin opţiunile de asigurare a unui echilibru dinamic între componentele capitalului natural şi sistemele socio-economice dezvoltarea cunoaşterii.

The knowledge management aims to critique the issues of organizational adaptation, the survival and competence against the continuous changes. It has become obvious that, given their own nature and configuration, irreducible to previous shapes, the organizations based on knowledge cannot be ruled by applying the principles and the methods which were available in the industrial age. Managers cannot just continue doing what they knew and what they used to do in the environment of hierarchies, and for what they should do, they need new competencies; knowledge as a resource and as an organizational process, needs a dedicated managing, which is required to be official and professional; however, excellence remains for those who practice it because they have a talent for it. So, lately, there have been developed new concepts circumscribed to knowledge development it sustainable development marking a major change in tackling the development of humanity through the options of providing a dynamic balance between the components of natural capital and socio-economic systems.

Cuvinte-cheie
cunoaştere, organizaţii, intervenţii manageriale, concepte, scenarii