IBN
Close
Trocinel Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 4

Incursiuni componistice în repertoriul didactic și muzica pentru copii a compozitorului Alexandr Mulear
Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2023. Chişinău. ISBN 979-0-3481-0105-7.
Disponibil online 26 June, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea creației muzicale a compozitorului A. Mulear în cadrul unor manifestări culturale și profesioniste
Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-68-486-6.
Disponibil online 22 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Șase miniaturi pentru vioară și pian de Alexandr Mulear: repere analitice
Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(44) / 2023 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 18 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale creației compozitorului Oleg Negruța
Trocinel Daniela , Gîrbu Ecaterina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Democrația și educația prin cultură – repere ale integrării europene
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3597-6-4 (PDF).
Disponibil online 31 May, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Incursiuni componistice din repertoriul didactic și muzica pentru copii a compozitorului A. Mulear
Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2022. Chişinău. .
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea creației muzicale a compozitorului A. Mulear în cadrul unor manifestări culturale și profesioniste
Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Valorificarea și conservarea prin digitizare a colecțiilor de muzică academică și tradițională din Republica Moldova
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-68-465-1.
Disponibil online 31 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schiţă biografică a compozitorului A. Mulear
Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(42) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Schiță biografică a compozitorului A. Mulear
Trocinel Daniela , Ciobanu-Suhomlin Irina
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schițe la portret de creație a compozitorului A. B. Mulear
Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13, vol.2. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3513-6-2.
Disponibil online 18 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schițe la portretul de creație a compozitorului Alexandr Mulear
Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 13. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-84-140-5.
Disponibil online 28 July, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Evidențierea aspectului compozițional în Dialoguri de V. Ciolac
Gîrbu Ecaterina , Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sonata pentru vioară și pian de V. Ciolac: trăsăturile compoziționale, caracteristica generală a limbajului muzical și specificul interpretării
Ţîrcunova Svetlana , Trocinel Daniela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12