Incursiuni componistice în repertoriul didactic și muzica pentru copii a compozitorului Alexandr Mulear
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
177 2
Ultima descărcare din IBN:
2023-11-09 18:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
78(0.053.2)(478)78.071.1(478) (1)
Music (1825)
SM ISO690:2012
TROCINEL, Daniela. Incursiuni componistice în repertoriul didactic și muzica pentru copii a compozitorului Alexandr Mulear. In: CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare, Ed. 1, 9 decembrie 2022, Chişinău. Chişinău: 2023, pp. 83-89. ISBN 979-0-3481-0105-7. DOI: https://doi.org/10.55383/ca.12
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare 2023
Conferința "Cultura și arta: cercetare, valorificare, promovare"
1, Chişinău, Moldova, 9 decembrie 2022

Incursiuni componistice în repertoriul didactic și muzica pentru copii a compozitorului Alexandr Mulear

Compositional incursions into the didactic repertoire and music for children by the composer Alexandr Mulear

DOI:https://doi.org/10.55383/ca.12
CZU: 78(0.053.2)(478)78.071.1(478)

Pag. 83-89

Trocinel Daniela
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
 
Disponibil în IBN: 26 iunie 2023


Rezumat

Compozitorul A. Mulear se numără printre personalitățile notorii care a participat activ la dezvoltarea și completarea fondului didactic muzical autohton cu opusuri de diverse genuri și forme, de la cele mici, simple, până la lucrări ample. Piesele instructive pentru pian, vioară și voce sunt printre cele mai cunoscute și interpretate de către elevi. Autorul simte subtil universul copiilor și cunoaște în detaliu posibilitățile de însușire a instrumentelor la etapele primare de studiu. Astfel, contribuind semnificativ la amplificarea și extinderea lumii muzical-spirituale a elevilor, a reușit să-i familiarizeze cu o largă diversitate a literaturii muzicale autohtone, prin întruchiparea imaginilor și genurilor populare în compozițiile sale didactice.

Composer A. Mulear is among the notable personalities who actively participated in the development, and completion of the local musical didactic fund with compositions of various genres and forms, from small and simple to extensive works. The instructive works for piano, violin, and voice are among the most well-known and performed by students. The author subtly feels the universe of children and knows in detail the possibilities of learning instruments at the primary stages of study. Thus, significantly contributing to the amplification and expansion of the children's musical-spiritual world, he managed to familiarize them with an entire diversity of local musical literature, by embodying the popular images and genres in his didactic compositions.

Cuvinte-cheie
A. Mulear, compozitor, repertoriul didactic, muzică pentru copii, balet, interpreți,

A. Mulear, composer, didactic repertoire, music for children, ballet, performers