IBN
Close
Moraru Constantin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 1

Роль разломной тектоники в формировании качества межпластовых подземных вод (на примере территории Республики Молдова)
Морару Константин
Институт геологии и сейсмологии
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Оценка защищенности от загрязнения подземных вод Республики Молдовa
Морару Константин
Институт геологии и сейсмологии
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Проблемы качества, количества, охраны и использования подземных вод Молдовы
Морару Константин
Институт геологии и сейсмологии
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 4. 2018. Chişinău. .
Disponibil online 22 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Изучение Dreb генов у различных генотипов пшеницы
Белоусова Галина , Кузнецова Ирина , Игнатова Зоя , Морару Константин , Барбакар Николай , Bahşiev Aighiuni
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 10 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Selecting of mutant forms of winter wheat with good qualities of breadmaking quality tested in extrem drought and rainfall conditions
Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Kuznetsova Irina , Moraru Constantin
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ГИС в гидрогеологии: грунтовый водоносный горизонт, г.Кишинэу, Молдова
Морару Константин1 , Тимошенкова Анастасия1 , Дилан Виталий2
1 Институт геологии и сейсмологии АНМ,
2 Тираспольский государственный университет
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о непрерывности мониторинговых наблюдений за режимом грунтовых вод
Матвеева Елена , Гырля Анастасия , Морару Константин
Институт геологии и сейсмологии АНМ
Mediul şi dezvoltarea durabilă,conferinţă ştiinţifică naţională cu participare internaţională
Ediţia 2. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-76-157-4.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Изучение генетического разнообразия у пшеницы при помощи ISSR-метода
Белоусова Галина , Кузнецова Ирина , Желев Наталия , Игнатова Зоя , Морару Константин , Барбакар Николай
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Crearea genotipurilor de Triticum Aestivum rezistente la ger, secetă şi cu productivitate şi calitate înaltă a boabelor
Moraru Constantin , Ignatova Zoia , Jelev (Hadîrca) Natalia , Cuzneţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Public utility expropriation
Moraru Constantin
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 11 October, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Diversitatea ereditară indusă la plantele de porumb cu acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitudine în alternanţă cu întunericul
Ralea Tudor , Moraru Constantin , Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Cuzneţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservarea diversităţii plantelor
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mutaţiile induse şi spontane pot fi izvorul al diversităţii grâului comun de toamnă
Moraru Constantin , Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Cuzneţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservarea diversităţii plantelor
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Моделирование и прогноз уровней и качества грунтовых вод г. Кишинева
Морару Константин , Зинченко Ольга
Institutul de Geofizică şi Geologie
Ecological Chemistry
3rd. 2005. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-62-133-3.
Disponibil online 2 September, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13