Mutaţiile induse şi spontane pot fi izvorul al diversităţii grâului comun de toamnă
Close
Articolul precedent
Articolul urmator
349 0
SM ISO690:2012
MORARU, Constantin; JELEV (HADÎRCA), Natalia; IGNATOVA, Zoia; CUZNEŢOVA, Irina. Mutaţiile induse şi spontane pot fi izvorul al diversităţii grâului comun de toamnă. In: Conservarea diversităţii plantelor. Ediția 1, 7-9 octombrie 2010, Chișinău. Chișinău: Gradina Botanica (Institut), 2010, pp. 78-81.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Conservarea diversităţii plantelor
Ediția 1, 2010
Simpozionul "Conservarea diversităţii plantelor"
Chișinău, Moldova, 7-9 octombrie 2010

Mutaţiile induse şi spontane pot fi izvorul al diversităţii grâului comun de toamnă


Pag. 78-81

Moraru Constantin, Jelev (Hadîrca) Natalia, Ignatova Zoia, Cuzneţova Irina
 
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
 
Disponibil în IBN: 15 iunie 2020


Rezumat

Conservation of plant diversity has the same issues as external environmental factors infl uenced diversity and other factors. Without synchronization and parallel induction of plant diversity conservation development and evolution of plant diversity cannot be done. In the winter common wheat (Triticum aestivum L.) - the main crop that provides power to large parts of the world human population.