IBN
Close

44Publicaţii

285Descărcări

28382Vizualizări

Jelev (Hadîrca) Natalia
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 30. Publicaţii peste hotare - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 1

The biostimulator reglalg as an inductor of plants' viability and vigor
Dascaliuc Alexandru , Jelev (Hadîrca) Natalia , Voiniak Vasile
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

The germinative reaction as a physiological index of the efficiency of the biostimulators in protecting plants at negative temperatures
Jelev (Hadîrca) Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 14 October, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Epigenetic in heritance and selection of heat and frost resistant wheat (Triticum aestivum L.) Genotypes
Jelev (Hadîrca) Natalia1 , Zdioruk Nina1 , Dascaliuc Alexandru1 , Parii Yaroslav2 , Parii Yulia2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 All Ukrainian Institute of Plant Breeding
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epigenetic inheritance and selection of heat and frost resistant wheat genotypes
Jelev (Hadîrca) Natalia , Zdioruk Nina , Ralea Tudor , Dascaliuc Alexandru
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-598
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența șocului termic asupra ratei substanțelor de rezervă alocate de semințele de grâu pentru germinare și creștere.
Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экспресс-метод распределения генотипов пшеницы согласно их устойчивости к действию экстремальных температур
Здиорук Нина , Раля Тудор , Platovschii Nicolai , Желев Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Селекція зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і пріоритети
T. 2021. Odesa, Ukraine. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Evaluarea efectelor de protecţie a biostimulatorului Reglalg faţă de diferiţi agenţi patogeni prin colorarea frunzelor diferitor specii de plante cu Rodamina 6G
Jelev (Hadîrca) Natalia , Badașco Sabina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mobilization of reserve substances of seeds for germination and growth of seedlings in wheat varieties with different frost resistance.
Dascaliuc Alexandru1 , Jelev (Hadîrca) Natalia1 , Ralea Tudor1 , Parii Yaroslav2 , Parii Yulia2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 All Ukrainian Institute of Plant Breeding
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-22. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Перспективы внедрения методов ускоренной оценки морозоустойчивости генотипов пшеницы (Triticum aestivum L.) для их рационального отбора при посеве в различных климатических зонах
Желев Наталия , Даскaлюк Алехандру , Желев Дмитрий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Aprecierea influenței biostimulatorului reglalg asupra costului rezistenței diferitor genotipuri de grâu (Triticum aestivum L.) La șocul termic
Jelev (Hadîrca) Natalia , Badașco Sabina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Does epigenetic heredity influence the resistance of the autumn wheat genotypes to heat and frost?
Dascaliuc Alexandru , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Світові рослинні ресурси: стан та перспективи розвитку
Ediția a V-a. 2019. Kiev. .
Disponibil online 14 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea influenței biostimulatorului REGLALG asupra productivității diferitor soiuri de grâu și secară
Platovschii Nicolai , Badașco Sabina , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea proceselor de iniţiere a germinării seminţelor de grâu
Ralea Tudor , Zdioruc Nina , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Efectele biostimulatorului REGLALG asupra formării nodozităţilor simbiotice şi productivităţii diferitor genotipuri de soia
Jelev (Hadîrca) Natalia , Budac Alexandru , Ralea Tudor , Dascaliuc Alexandru , Zdioruc Nina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificarea conţinutului de substanţe fenolice şi activităţii enzimelor antioxidante în fructele de pere în funcţie de metoda de păstrare
Popovici Ana , Jelev (Hadîrca) Natalia , Bujoreanu Nicolae
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Aspecte ameliorative în ameliorarea plantelor
2018. Pașcani. .
Disponibil online 3 February, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of biostimulant Reglalg on plants resistance to abiotic and biotic stress factors
Dascaliuc Alexandru , Voiniak Vasile , Ralea Tudor , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Triticale varieties created by intraspecific hybrids
Veverita Efimia , Lyatamborg S. , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 11 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea biostimulatorilor in cercetările științifice și în practica agricolă
Jelev (Hadîrca) Natalia , Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(336) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 20 March, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-870
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка первичной устойчивости генотипов пшеницы  (Triticumaestivum L.) к высоким и низким температурам
Желев Наталия1 , Даскaлюк Алехандру1 , Раля Тудор1 , Здиорук Нина1 , Обозный Алехандру2 , Парий Юлия2 , Парий Ярослав2
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Всеукраинский институт растениеводства
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(334) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 14 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-981
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Acelerate appreciation of the influence of natural growth regulator reglalg on wheat (Triticum aestivum L.) frost resisatnce
Jelev (Hadîrca) Natalia , Sprînceană Sabina , Ralea Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul tratării semințelor înainte de semănat cu preparatul REGLALG asupra rezistenței la ger a grâului comun de toamnă (Triticum aestivum L.)
Jelev (Hadîrca) Natalia , Sprînceană Sabina , Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resistance of boxwood (Buxus sempervirens l.) leaves to negative temperatures depending on their age and the season of the year
Zdioruc Nina , Jelev (Hadîrca) Natalia , Platovschii Nicolai , Ralea Tudor
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 26 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-706
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Определение эффективности влияния биологически активных веществ на культурные растения с помощью хлорофиллометра
Малина Раиса , Шишкану Георге , Титова Нина , Желев Наталия
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии Наук Молдовы
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Diminuarea impactului factorilor de stres abiotic asupra plantelor de Triticum aestivum L. prin utilizarea regulatorului natural de creştere Reglalg
Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-21. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa regulatorului natural de creştere REGLALG asupra productivităţii grâului comun de toamnă
Jelev (Hadîrca) Natalia , Ralea Tudor , Sprînceană Sabina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitorizarea efectelor provocate de șocul termic asupra apariției rădăcinilor seminale la grâul comun de toamnă Odescaia 267
Jelev (Hadîrca) Natalia , Sprînceană Sabina
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-89-029-8.
Disponibil online 9 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul influenței șocului termic asupra dinamicii de apariție a rădăcinilor seminale la grîu comun de toamnă Odescaia 267
Sprînceană Sabina , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Aprecierea accelerată a termotoleranţei genotipurilor de grâu în baza specificului influenţei şocului termic asupra germinării seminţelor
Jelev (Hadîrca) Natalia , Zdioruc Nina , Ralea Tudor , Gore Andrei , Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 7 December, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența reglalgului asupra proceselor de creștere și productivitate a grâului comun de toamnă
Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 28 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obtaining lines of Triticum Aestivum with perspective for implementation in the selection
Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Kuznetsova Irina , Ralea Tudor
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile germinării seminţelor de Triticum Aestivum L. expuse şocului termic
Jelev (Hadîrca) Natalia , Zdioruc Nina , Ralea Tudor , Dascaliuc Alexandru
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(327) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 December, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1022
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The seasonal activity of photosystem II and enzimes of degradation of hydrogen peroxide and during dehydration of Buxus sempervírens L. leaves
Zdioruk Nina1 , Ralea Tudor1 , Jelev (Hadîrca) Natalia1 , Cuza Petru2 , Florentă Gheorghe2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences,
2 Institute of Ecology and Geography of the ASM
Revista Botanică
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 13 May, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-860
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Activitatea aparatului foliar al pomilor de măr în dependenţă de legăturile donor-acceptor
Şişcanu Gheorghe , Cecan Anatol , Ralea Tudor , Jelev (Hadîrca) Natalia , Nanii Ludmila
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 27 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-508
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectele biologice ale regulatorului natural de creştere REGLALG asupra seminţelor grâului comun de toamnă (Triticum Aestivum L.)
Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 5. 2014. . .
Disponibil online 29 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seasonal changes in the total activity of the enzymes utilizing hydrogen peroxide in boxwood (buxus sempervírens l.) Leaves
Zdioruc Nina1 , Ralea Tudor1 , Jelev (Hadîrca) Natalia1 , Florentă Gheorghe2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selecting of mutant forms of winter wheat with good qualities of breadmaking quality tested in extrem drought and rainfall conditions
Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Kuznetsova Irina , Moraru Constantin
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of the Moldovan Academy of Sciences
Conservation of plant diversity
Ediția 3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-62-370-4.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Activitatea aparatului fotosintetic şi influenţa preparatului Melongozida O în amestec cu microelemenete la pomii de măr
Cecan Anatol , Şişcanu Gheorghe , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-587
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Activitatea enzimatica si continutul glucidelor in Frunze in dependent de centrele de atractie la pomii de mar
Şişcanu Gheorghe , Cecan Anatol , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutului glucidelor şi activitatea enzimatică în frunze în dependenţă de centrele de atracţie la pomi de măr
Şişcanu Gheorghe , Cecan Anatol , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenta preparatului Melongozida O si a microelementelor asupra continutului glucidelor si activitatea enzimatica la pomii de mar
Cecan Anatol , Şişcanu Gheorghe , Ralea Tudor , Chintea Petru , Jelev (Hadîrca) Natalia
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение генетического разнообразия у пшеницы при помощи ISSR-метода
Белоусова Галина , Кузнецова Ирина , Желев Наталия , Игнатова Зоя , Морару Константин , Барбакар Николай
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediția III-a. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Crearea genotipurilor de Triticum Aestivum rezistente la ger, secetă şi cu productivitate şi calitate înaltă a boabelor
Moraru Constantin , Ignatova Zoia , Jelev (Hadîrca) Natalia , Cuzneţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica și fiziologia rezistenței plantelor
2011. . ISBN 978-9975-78-994-3.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Diversitatea ereditară indusă la plantele de porumb cu acţiunea radiaţiei solare de înaltă altitudine în alternanţă cu întunericul
Ralea Tudor , Moraru Constantin , Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Cuzneţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-652
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mutaţiile induse şi spontane pot fi izvorul al diversităţii grâului comun de toamnă
Moraru Constantin , Jelev (Hadîrca) Natalia , Ignatova Zoia , Cuzneţova Irina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Conservation of plant diversity
Ediția 1. 2010. Chișinău. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 44 of 44