IBN
Close
Galbur Oleg
Cuvinte-cheie (29): resurse umane (2), physicians (2), human resources for health. (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2013 - 6

Aspecte conceptuale în managementul serviciului stomatologic de stat
Gobjila Valeriu, Galbur Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii strategice privind dezvoltarea serviciului stomatologic de stat din municipiul Chişinău
Gobjila Valeriu, Galbur Oleg, Moldovan Mihail
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(28) / 2013 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente strategice în dezvoltarea forţei de muncă din sănătate
Galbur Oleg
Şcoala de Management în Sănătate Publică a USMF
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea motivaţiei profesionale a medicilor din sectorul public de sănătate la nivel raional
Galbur Oleg, Bivol Alexei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-482
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Human resources of the State Supervision Service for Public Health from Republic of Moldova
Galbur Oleg
National Center of Public Health
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(49) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Juridical regulations of training the human resources in the health care system
Galbur Oleg
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 8

Aspecte ale managementului serviciului balneo-sanatorial în Republica Moldova
Bagrinovschi Aurelia, Galbur Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atractivitatea profesiei medicale în Republica Moldova
Galbur Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 4(328) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultura organizaţională – aspect important al managementului instituţiilor medicale
Globa Nina, Galbur Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul migraţiei cadrelor medicale în Republica Moldova
Galbur Oleg, Jelamschi Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul facilităţilor oferite de stat tinerilor specialişti asupra nivelului de asigurare a instituţiilor medico-sanitare cu medici
Galbur Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 5(329) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul resurselor umane în asistenţa medicală primară la nivel de raion
Galbur Oleg, Munteanu Vera
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resursele umane in sectorul medical privat din Republica Moldova
Galbur Oleg1, Jelamschi Nicolae2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional de Management în Sănătate
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tipologii ale culturii organizaţionale din spitalele municipale
Globa Nina, Galbur Oleg
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-11. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14