IBN
Close
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXZ
ЗСЭ

Despre revistă
Cautare
Domenii ştiinţifice
Acces la textul integral
Anul fondării  2008
Fondatori
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Tirajul revistei   120
Vizibilitate internațională
Caracteristica articolelor
Limba de publicare
Ultima descărcare din IBN:
2024-04-11 15:31
Colegiul de redacţie
Vizibilitatea autorilor

Numărul curent

  Nr. 5 / 2013  (5 din 5)85    
 2013  (5 din 5)497    
Nr. 5(14) 85
Nr. 4(14) 88
Nr. 3(14) 154
Nr. 2(14) 86
Nr. 1(14) 84
 2012  (5 din 5)497    
Nr. 5(13) 85
Nr. 4(13) 118
Nr. 3(13) 103
Nr. 2(13) 126
Nr. 1(13) 65
 2011  (5 din 5)465    
Nr. 5(12) 71
Nr. 4(12) 104
Nr. 3(12) 128
Nr. 2(12) 82
Nr. 1(12) 80
 2010  (5 din 5)528    
Nr. 5(11) 72
Nr. 4(11) 111
Nr. 3(11) 145
Nr. 2(11) 112
Nr. 1(11) 88
 2009  (5 din 5)449    
Nr. 5(10) 53
Nr. 4(10) 119
Nr. 3(10) 92
Nr. 2(10) 104
Nr. 1(10) 81
 2008  (5 din 5)421    
Nr. 5(9) 54
Nr. 4(9) 115CZU
Nr. 3(9) 117
Nr. 2(9) 55
Nr. 1(9) 80
imagine

pISSN: 1857-1719
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Categoria:
  • C (30.04.2009-31.12.2013)

1.Medico-biologic

2.Sănătate publică şi management

3.Clinico-terapeutic 4.Clinico-chirurgical

5.Sănătatea mamei şi copilului

6.Stomatologie


În ajutorul Colegiului de redacție în procedura de evaluare a revistei.
Notă: Descărcați formularele și completați cu datele lipsă.
Disponibil în IBN pentru perioada:
2008 - 2013
Clasificate
ÎnregistrateAccesateDescărcateCZU
Articole28573776619593664
Volume30861781466
Total2887386279760832

Vizualizări   2397Descărcări   38

Conţinutul numărului de revistă

Profesorul universitar, dr. habilitat, membru-corespondent al AŞM, Nicolae Opopol – la 75 ani 5-8
Friptuleac Grigore
Profesorul universitar Gheorghe Ostrofeţ – la 75 ani 9-11
Profesorul universitar, doctor habilitat în medicină Grigore Friptuleac – la 70 de ani 12-15
Profesorul universitar ion bahnarel – la 60 de ani 16-18
Ostrofeţ Gheorghe
Particularităţi epidemiologice în infecţiile septico-purulente nosocomiale în staţionarele traumatologice cu profil „Patologia articulaţiilor mari şi endoprotezare” 19-30
Baraneţchi Iana
Caracteristica epidemiologică a infecţiilor nosocomiale septico – purulente în staţionarele traumatologice cu profil „traumatisme şi ortopedie pentru copii şi adulţi” 30-37
Bot Tamara , Baraneţchi Iana , Sava Veronica , Prisacari Viorel
Particularităţi în structura agenţilor cauzali ai infecţiilor septico-purulente de profil traumatologic în funcţie de categoria de vârstă a pacienţilor 37-41
Spătaru Diana
Rezistenţa la antibiotice a tulpinilor de enterobacteriaceae responsabile de infecţii ale tractului urinar 41-45
Balan Greta , Rotaru Corneliu , Caragia-Lupaşco Cristina , Crivenco Alina
Monitorizarea infecţiilor tractului urinar cauzate de microorganisme rezistente la antibiotice 45-52
Burduniuc (Popa) Olga
Eficacitatea tratamentului antibacterian cu azithromycin în infecţia urinară cu Ureaplasma urealyticum 52-54
Rotaru Corneliu , Florea Natalia , Iutiş Marin , Balan Greta
Dismicrobismul intestinal cauzat de acţiunea unor factori ai mediului ambiant asupra macroorganismului - consecinţă negativă în sănătate 54-60
Timoşco Maria , Florea Natalia , Perde Diana
The role of Coxsakie virus in the development of type i diabetes mellitus 60-63
Ţîmbalari Emilia , Covantsev Serghei
Caracteristica reactivităţii imune şi rezistenţei preimune la bolnavii de tuderculoza pulmonară 63-68
Cucerenco Inna , Golubeva Alexandra , Ghinda Serghei , Cotici Alexandru
Современные методы лабораторной диагностики микоплазм и уреаплазм 69-74
Ţîmbalari Emilia , Арсений Ольга , Rotaru Corneliu , Florea Natalia
Incidenţa depistării Helicobacter pylori, în secţia endoscopie a centrului diagnostic aa. 2009-2012 74-77
Florea Natalia
Evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale SGDAM prin anchetarea personalului medical 77-82
Leahu Eduard
Studiu epidemiologic comparativ al cazurilor de sifilis în populaţia Republicii Moldova şi mun. Chişinău, aa. 2002 – 2012 82-94
Guţu Luminiţa , Muşet Gheorghe , Coşula Cristina
Studiu comparativ al particularităţilor epidemiologice a morbidităţii prin oreion 94-100
Guţu Luminiţa , Constantinov Oxana
Studiu epidemiologic descriptiv în hepatite virale cronice 101-107
Paraschiv Angela , Eftodii Sergiu , Eftodii Iulia
Incidenţa accidentului vascular cerebral 108-112
Buga Maria
Particularităţile adaptative ale organismului elevilor din instituţiile preuniversitare cu profil sportiv 113-116
Friptuleac Grigore , Rubanovici Vladislav
Evaluarea stării funcţionale a organismului angajaţilor secţiei de preparare a comprimatelor şi capsulelor de la întreprinderile farmaceutice 116-119
Friptuleac Grigore , Grigoriţă Iurie
Evaluarea igienică comparativă a izbucnirilor de intoxicaţii alimentare în raport cu inofensivitatea alimentelor în municipiul Chişinău 120-124
Cernelea Natalia , Rîmiş Constantin , Chirlici Alexei
Cardiovascular diseases and their relationship with nutritional status 125-128
Zota Victoria , Ciobanu Elena , Zota Stela
Acuzele prezentate de elevii ce lucrează la computer 129-132
Croitoru Cătălina , Ostrofeţ I. , Ciobanu Elena , Bejenari Raisa
Particularităţile solicitărilor în asistenţă medicală de urgenţă în perioada valurilor de căldură (vara a. 2007) 132-138
Croitoru Cătălina , Pantea Valeriu , Opopol Nicolae , Overcenco Ala , Ciobanu Gheorghe , Cazac Valeriu
Particularităţile morbidităţii prin afecţiuni respiratorii ale copiilor din liceul „Nicolae Sulac” 138-141
Cazacu-Stratu Angela
Evaluarea modificărilor funcţionale şi condiţiilor igienice de antrenament a sportivilor care practică baschet 141-144
Cebanu Serghei
Aprecierea dinamicii morbidităţii prin tumori maligne în municipii şi în republică în perioada anilor 2007 – 2012 145-148
Toderaş Svetlana , Hăbăşescu Ion
Problemele igienice ale sănătăţii populaţiei în relaţie cu calitatea aerului atmosferic 148-152
Bedros Silvia
Estimarea procesului de studii şi corelaţia cu factorii esenţiali implicaţi în starea de oboseală la studenţi 152-157
Eftodii Iulia
Estimarea stării de sănătate şi condiţiilor de muncă a profesorilor din liceul teoretic „M.Tuzlov” pe perioada anilor 2008-2012 157-161
Bass Irina
Fluoroza scheletală 161-164
Bivol Natalia , Bejenari Raisa , Suruceanu Nina
Despre şcolile ştiinţifice din medicină 165-169
Eţco Constantin
Implementarea mecanismelor de plată pentru performanţă în cadrul asigurărilor medicale obligatorii 169-173
Damaşcan Ghenadie , Eţco Constantin , Moroşanu Mihail
Cauzele de deces a persoanelor longevive 173-178
Negară Anatolie , Grejdianu Tudor , Margine Leonid , Badan Vlad , Blaja-Lisnic Natalia , Lupaşcu-Volentir Felicia , Lavric Alexandru
Riscuri specifice în activitatea personalului medical din Republica Moldova 178-182
Grejdianu Tudor , Lupacescu Iurie , Buzatu Lucreţia
Calitatea vieţii – în corelaţie cu indicatorii de măsurare a sănătăţii 182-185
Grejdianu Tudor , Obada Valerii , Margine Leonid , Lupacescu Iurie , Lavric Alexandru
Particularităţi în formarea competenţelor prospective în educaţia pentru sănătate a asistenţilor medicali 185-190
Baroncea Angela
Strategia de dezvoltare a expertizei medicale a vitalităţii în Republica Moldova 190-195
Margine Leonid , Tintiuc Dumitru , Grejdianu Tudor , Raevschi Elena
Reabilitarea persoanelor cu handicap în Republica Moldova 196-203
Margine Leonid , Tintiuc Dumitru , Grejdianu Tudor , Badan Vlad
Impactul economic al osteoartrozei genunchiului 203-207
Șalaru Virginia , Lozan Oleg
Prevenţia riscului cardiovascular în Republica Moldova 207-212
Raevschi Elena , Tintiuc Ion , Margine Leonid
Satisfacţia pacientului în condiţiile spitaliceşti – un criteriu important al calităţii serviciilor medicale prestate 212-218
Savin Victor , Dondiuc Iurie , Palaria Rodica
Evaluarea motivaţiei profesionale a medicilor din sectorul public de sănătate la nivel raional 218-223
Galbur Oleg , Bivol Alexei
Strategii şi metode de transformare a culturii organizaţionale din instituţiile medicale 223-228
Globa Nina
Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi rezidenţilor USMF Nicolae Testemiţanu 228-241
Catereniuc Ilia
Atitudinea migranţilor faţă de sănătate 241-244
Spinei Larisa , Jucov Artiom
Evaluarea opiniei medicilor de familie şi populaţiei raionului criuleni referitor la atitudinea şi realizarea examenelor profilactice 245-250
Panico Violeta , Nemerenco Ala
Evaluarea opiniilor lucrătorilor medicali privind atitudinea migranȚilor de muncă faȚă de serviciile de sănătate 250-255
Jucov Artiom , Spinei Larisa
Evaluarea oportunităţii de optimizare a serviciilor medicale cu relevanţă la urgenţele pediatrice (review-ul literaturii) 255-259
Hîţu Olga
Concepţiile contemporane cu privire la managementul serviciilor de expertiză medico-legală psihiatrică. 259-263
Gherasim Silvia
Instruirea igienică a angjaţilor din ramura comerţului cu poduse alimentare. perspective Și oportunităţi 264-267
Tcaci Eudochia
Screning-ul mamografic în depistarea precoce a cancerului glandei mamare ca perspectiva de diagnostic în Republica Moldova 267-270
Gurschii Ina
Aspecte conceptuale în managementul serviciului stomatologic de stat 271-276
Gobjila Valeriu , Galbur Oleg
Aspectele medico-sociale ale natalităţii 277-282
Palaria Rodica
Incluziunea socială a copilului cu dizabilităţi 282-286
Iaşan Liliana
Concepte contemporane în reabilitarea psihosocială în condiţii de ambulator a pacienţilor cu schizofrenie 286-291
Negara Corneliu
Aspecte medico-sociale şi psihologice ale violenţei domestice în familiile din mediul rural şi urban 291-294
Vizitiu Diana
Opinia medicilor de familie privind violenţa domestică 295-298
Vizitiu Diana
Orientările valorice la studenţii medici absolvenţi 298-302
Cerniţanu Mariana
Unele aspecte în studiul efectului placebo 303-307
Apărece Veaceslav
Consecinţele sănătăţii mentale - aspecte medico-sociale printre copii şi persoanele tinere a suicidului 307-312
Ferdohleb Alina , Zaporojan Aculina
Funcţionalitatea mecanismelor de coping la nivel comportamental 312-316
Daniliuc Natalia , Fornea Iuliana
Evaluarea modului sanatos de viata a populatiei rurale 316-319
Moroşanu Mihail
Promovarea unui stil de viaţă sănătos la copii şi adolescenţi 319-323
Maistrenco Galina , Puia Raisa , Sardari Veronica , Andronache Lilia
Aspecte medico-sociale in realizarea programului naţional de perinatologie 324-328
Cotovan Mihail , Gramma Rodica
Dinamica şi structura incapacităţii permanente de muncă în Republica Moldova (a. 2005-2012) în baza invalidităţii primare 328-333
Bivol Vitalie , Spinei Larisa , Bivol Angela
Asistenţa medicală de urgenţă – realizări şi perspective 333-338
Eţco Constantin , Moroşanu Mihail , Fornea Iuliana
Unele aspecte ale implementării sistemului DRG în activitatea serviciului spitalicesc 338-343
Crăciun Lidia
Particularităţi de afectare a pielii în patologia glandei tiroide 333-344
Vudu Lorina , Muravca Tatiana , Muravca Alexei
Coeziunea dintre etica invaironmentală şi biodiversitate – obiectiv de protejare a patrimoniului existenţei umane 344-348
Ţîrdea Teodor , Cobzac Diana
Fundamentele culturii din perspectiva reflecţiei filosofice 349-356
Lozovanu Ecaterina
Asigurarea securităţii sociopolitice globale prin activizarea proceselor bioetice în cadrul societăţii civile 356-360
Sprincean Serghei
Originile şi dezvoltarea îngrijirilor paliative: o abordare etică 360-364
Melnic Adrian
Figuri mitologice în formarea termenilor medicali 365-368
Mincu Eugenia , Vîntu Victoria , Eşanu-Dumnazev Daniela
Modalităţi de îmbogăţire a vocabularului medical francez 368-370
Tumuruc Olga , Scutelnic Raisa
Specificul textului de specialitate 371-374
Volosciuc Veronica , Eşanu-Dumnazev Daniela , Panciuc Liliana , Doronin Natalia , Tumuruc Olga , Scutelnic Raisa
Concordanţa dintre proiectarea didactică şi identificarea nivelelor de autonomie ale utilizatorului 374-378
Bîlici Nadejda , Bâlici Marcel , Pruteanu Maria
Rolul grupului nominal în terminologia medicală 378-384
Pruteanu Maria , Bîlici Nadejda , Bâlici Marcel
Modalităţi de elaborare a strategiilor de formare a competenţelor plurilingvistice 384-389
Chiriac Argentina , Bâlici Marcel , Bîlici Nadejda
Elaborarea discursului didactic în baza arhetipurilor conceptuale europene 389-393
Bâlici Marcel , Bîlici Nadejda , Chiriac Argentina
Stilul autonom de învăţare – expresie a concepţiei moderne în educaţie 393-398
Bâlici Marcel , Bîlici Nadejda , Pruteanu Maria
Literatura postbelică basarabeană. climatul creaţiei 398-401
Vîntu Victoria
Abordarea praxiologică a stabilirii limbajului socioprofesional 401-404
Gamanji Tatiana , Vîntu Victoria
Argumentarea în textul medical 404-407
David Ala