IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: - 25

2021 - 3

Strengthening the management of the fiscal system by combating tax evasion and increasing the degree of voluntary compliance

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM. 292-300.
Disponibil online 9 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Particularization of negotiation styles in the tourism branch

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM. 249-254.
Disponibil online 9 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Change as a strategic option for state public institutions

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 6. 2021. Chişinău. Serviciul Editorial-Poligrafic al ASEM. 56-61.
Disponibil online 8 July, 2021
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Recenzie la monografia „Managementul proiectelor de infrastructură în cadrul parteneriatului public-privat din Republica Moldova: premisele dezvoltării şi evaluarea riscurilor”, autor: conf.univ. dr. Irina Călugăreanu

Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(113) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 9 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The retrospective of negotiations as a basis for collaborative relationships between nations

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 22-a . 2020. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 146-150.
Disponibil online 27 November, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Utilizarea metodelor indirecte de estimare a obligațiunilor fiscale ca modalitate de conformare voluntară a persoanelor fizice

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(110) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de țară

Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Negocierea comercială internațională în prestația turistică

,
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 2(108) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 August, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oportunități de internaționalizare a întreprinderii turistice în contextul cooperării internaționale

,
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 3(109) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 3 November, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statul ca autoritate publică responsabil de gestionarea finanţele publice

,
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. Centrul Editorial-Poligrafic al ASEM. 745-749.
Disponibil online 29 January, 2020
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Asigurarea dezvoltării durabile a turismului naţional prin prisma practicilor internaţionale

Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 1(103) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 17 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Utilizarea contului satelit al turismului în raportarea statistică

Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 2(104) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 July, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Motivaţia turistică – factor determinant al circulaţiei turistice

Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Economica
Nr. 4(106) / 2018 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 January, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Sporirea performanțelor întreprinderii de turism prin implementarea strategiilor de management

Agenţia Turismului Republicii Moldova
Economica
Nr. 4(102) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 4 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The SWOT analysis in business  activity planning of the tourism enterprise

Information and Promotion Center in the Field of Tourism from the Republic of Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 3 / 2017 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 10 February, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea performanțelor întreprinderii de turism prin prisma culturii organizaționale
Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din Moldova
Economica
Nr. 2(100) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 19 July, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța biroului și a centrelor de informare și promovare turistică în dezvoltarea turismului receptor
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perspectivele comerțului internațional de mărfuri și servicii în contextul dezvoltării e-comerțului

Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. Complexul Editorial INCE. 36-40.
Disponibil online 22 January, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Strategic actions for sustainable development of tourism in the Republic of Moldova
Agenţia Turismului Republicii Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rolul Academiei de Studii Economice din Moldova în formarea și perfecționarea cadrelor  pentru industria turistică a Republicii Moldova

Centrul de Informare și Promovare în Domeniul Turismului din RM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.1. 2016. Chișinău, Republica Moldova. Departamentul Editorial-Poligrafic al ASEM. 211-215.
Disponibil online 24 April, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25