IBN
    

    
  


    
Închide
Lista publicaţiilor: Stati Vitalie - 37
Revista: Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)

2019 - 3

Escrocheria și delapidarea averii străine: efectele adoptării Legii nr.179/2018

Brînză Sergiu, Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aplicarea răspunderii pentru omorul prevăzut la lit.O) alin.(2) art.145 din Codul penal: aspecte teoretice și practice

Brînză Sergiu, Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(128) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 28 June, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare  a asistenţei medicale, privită prin prisma deciziei Curții Constituționale nr. 44/2018

Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(123) / 2019 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 May, 2019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Inconsecvența curții constituționale cu privire la regimul juridic al analogilor substanţelor stupefiante sau psihotrope

Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(113) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opinii pe marginea unor amendamente recente operate în partea specială a Codului penal

Brînză Sergiu, Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(118) / 2018 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 19 August, 2018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Infracțiunile prevăzute la art.217 și 2171 din Codul Penal privite prin prisma legii nr.193/2016

Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Infracțiunile de violență în familie (art .2011 CP RM) în lumina prevederilor legii nr.196/2016  

Brînză Sergiu, Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(108) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 14 December, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații teoretice și practice privind infracțiunile de practicare ilegală a activității de întreprinzător (art.241 din Codul Penal)
Stati Vitalie, Băbălău Denis
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere sau a unei persoane care își îndeplinește datoria obștească (art.349 din Codul Penal): analiză de drept penal
Stati Vitalie, Pavliuc Ghenadie
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”,
3 Judecătoria Centru, mun. Chişinău
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(103) / 2017 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 June, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Obţinerea frauduloasă a mijloacelor din fondurile externe, precum şi delapidarea acestor mijloace în atenţia legii penale a Republicii Moldova
Stati Vitalie, Popov Ruslan
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 18 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implicaţiile juridico-penale ale adoptării Legii nr.133/2016 şi a Legii nr.134/2016
Brînză Sergiu, Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(98) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 18 January, 2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Protecţia penală a patrimoniului cultural din perspectiva amendamentelor operate prin Legea NR.75/2016
Brînză Sergiu, Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observaţii referitoare la amendamentele operate în Codul Penal prin Legea nr.60/2016
Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 15 September, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Infracţiunile prevăzute la art.2453, 2455-2458, 24511 şi 24512 CP RM: studiu de drept penal
Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Falsul în acte publice (art.332 CP RM): aspecte de drept penal
Brînză Sergiu, Stati Vitalie, Popov Ruslan
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunile prevăzute la art.255 CP RM: aspecte de drept penal
Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii teoretice şi practice cu privire la infracţiunile care aduc atingere unor relaţii de convieţuire socială (art.220-222 CP RM)
Brînză Sergiu, Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Infracţiunile prevăzute la art.238 şi 239 CP RM în lumina amendamentelor operate în codul penal la 25.07.2014
Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(83) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 31 July, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Elementele constitutive şi elementele circumstanţiale agravante ale infracţiunilor prevăzute la art.243 CP RM
Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practicarea ilegală a activităţii de întreprinzător (art.241 CP RM): aspecte teoretice şi practice
Stati Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(73) / 2014 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 26 August, 2015
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 37