IBN
Închide
Manole Dinu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 2

Drumul Letoniei către o economie bazată pe cunoștințe, creștere și favorabilă incluziunii în contextul abordării crizei Covid-19
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Revista Economia Socială
Nr. 2(2) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 25 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pontențialul cooperativelor pentru economia socială
Manole Dinu1 , Manole Doina2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea din Parma
Revista Economia Socială
Nr. 4(4) / 2021 / ISSN 2587-4179
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Consolidarea managementului APL prin eficienţă şi eficacitate
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(105) / 2020 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul administraţiei publice locale în dezvoltarea economică locală
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-9-0.
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Buna guvernare: cheia dezvoltării durabile în administraţia publică locală din Republica Moldova
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innovative and efficient initiatives of the local public administration, the Republic of Moldova
Manole Dinu
Academy of Public Administration, Republic of Moldova
Economia Contemporană
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2537-4222
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile Uniunii Europene cu impact asupra economiei sociale
Manole Dinu , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Acordul de Asociere: o abordare inovativă și ambițioasă a cooperării moldo-comunitare
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comparată a sistemelor de administrare publică locală în spaţiul Uniunii Europene
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-51. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avantajele si dezavantajele referendumului ca instrument democratic
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.32. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-614-0.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale ale administraţiei publice locale
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(99) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 4 October, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea spațială în țările Uniunii Europene – o nouă abordare pentru Republica Moldova
Manole Dinu , Butnaru Veronica
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Aspectele principale de prevenire și combatere a corupției în Uniunea Europeană
Маноле Дину
Академия публичного управления
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 January, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea politicii anticorupție: exemplul Singapore-ului
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(95) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 16 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective de dezvoltare a economiei sociale în Republica Moldova
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 3. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul regional al Republicii Moldova din punctul de vedere al surselor de energie regenerabilă
Butnaru Veronica , Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Succesul politicilor guvernamentale anticorupţie in Danemarca
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 4 January, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Dezvoltarea proiectelor regionale prin prisma proceselor managementului de proiect
Butnaru Veronica , Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Drepturile omului şi democraţia – principii directoare ale Uniunii Europene
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Esența și avantajele sistemului politic bazat pe meritocrație
Manole Dinu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-69
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22