Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
581 6
Ultima descărcare din IBN:
2019-11-30 15:38
SM ISO690:2012
BERZAN, Vladimir; TÎRŞU, Mihai; POSTORONCA, Sveatoslav. Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase . In: Problemele Energeticii Regionale. 2008, nr. 2, pp. 1-7. ISSN 1857-0070.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Problemele Energeticii Regionale
Numărul 2 / 2008 / ISSN 1857-0070

Stabilizator de tensiune a generatorului asincron cu turaţii joase

Pag. 1-7

Berzan Vladimir, Tîrşu Mihai, Postoronca Sveatoslav
 
Institutul de Energetica al AŞM
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

S-a propus un procedeu nou de stabilizare a tensiunii generatorului asincron cu excitaţie capacitivă. Se reglează valoarea fluxului fundamental al maşinii cu trei faze prin conectarea consecutivă a ieşirilor fazelor înfăşurării de excitaţie la nulul înfăşurării. Ca urmare se obţine o reglare rapidă şi mult mai fină a tensiunii de ieşire indiferent de cauza abaterii de la valoarea prescrisă. Testarea experimentală a confirmat eficienţa soluţiei propuse şi posibilitatea utilizării generatorului asincron cu rotorul în scurtcircuit în componenţa instalaţiilor eoliene.

Предложен новый метод стабилизации выходного напряжения асинхронного генератора с емкостным возбуждением. Регулируется значение основного магнитного потока трехфазного генератора путем последовательного подключения выходов обмотки возбуждения к нулевой точке. В результате получаем более быстродействующую и точную систему стабилизации напряжения в независимости от причины отклонения от заданного значения. Экспериментальная проверка подтвердила эффективность предложенного способа стабилизации напряжения асинхронного генератора и возможность его использования в автономных ветровых энергетических установках.

The new method of output voltage stabilization of the asynchronous generator with capacitor excitation is offered. Value of the basic magnetic stream of the three-phase generator is adjusted by consecutive connection of excitation winding outputs to a zero point. In result it is received more high-speed and exact system of stabilization of voltage in independence of the reason of a preset value deviation. Experimental check has confirmed efficiency of the offered way of asynchronous generator voltage stabilization and an opportunity of its use in independent wind power installations.