Creaţii pentru piano-duo de Claude Debussy
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
483 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-22 13:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
785.72:786.2 (1)
Muzică instrumentală. Muzică simfonică. Gruparea instrumentelor. Muzică pentru ansamblu (113)
SM ISO690:2012
MAHOVICI, Iurie; LAPICUS, Anatolie. Creaţii pentru piano-duo de Claude Debussy. In: Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică. 2014, nr. 2(22), pp. 62-65. ISSN 2345-1408.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Numărul 2(22) / 2014 / ISSN 2345-1408 /ISSNe 2345-1831

Creaţii pentru piano-duo de Claude Debussy

CZU: 785.72:786.2
Pag. 62-65

Mahovici Iurie, Lapicus Anatolie
 
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
 
Proiect:
INTAS Imaging GaAs X-ray Detectors
 
Disponibil în IBN: 25 septembrie 2016


Rezumat

Lucrarea conţine informaţii despre creaţiile lui Claude Debussy, concepute pentru Piano-duo. Ele sunt structurate după următoarele criterii: creaţii pentru un pian la 4 maini, creaţii pentru 2 piane, transcrieri pentru aceste genuri ale creaţiilor proprii şi transcrieri ale creaţiilor altor compozitori. Aportul ştiinţifico-metodic constă in faptul că pentru prima dată este concentrată informaţia integrală despre creaţia pentru Piano-duo a compozitorului francez Claude Debussy.

The article contains data on Claude Debussy, works for piano duo. They are structured as pieces for piano (4 hands) pieces for 2 pianos, as well as transliptions for above mentioned ensembles (based on own creations as welle as pieces writon by other composers).

Cuvinte-cheie
Claude Debussy, Piano-duo, creaţii pentru un pian la 4 mâini, creaţii pentru 2 piane, transcrieri