The role of berries in quality and safety ensuring of goat's and cow's milk yoghurt
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
220 16
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-12 05:18
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
637.146.34:634.7 (1)
Продукты животноводства и охоты (246)
Ягодные культуры (98)
SM ISO690:2012
CUȘMENCO, Tatiana; SANDULACHI, Elisaveta; BULGARU, Viorica; MACARI, Artur. The role of berries in quality and safety ensuring of goat's and cow's milk yoghurt. In: Journal of Engineering Sciences. 2021, nr. 3, pp. 158-174. ISSN 2587-3474.
10.52326/jes.utm.2021.28(3).13
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Journal of Engineering Sciences
Numărul 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 /ISSNe 2587-3482

The role of berries in quality and safety ensuring of goat's and cow's milk yoghurt

Rolul pomusoarelor în asigurarea calității și siguranței iaurtului de lapte de capră și de vacă

DOI: https://doi.org/10.52326/jes.utm.2021.28(3).13
CZU: 637.146.34:634.7

Pag. 158-174

Cușmenco Tatiana, Sandulachi Elisaveta, Bulgaru Viorica, Macari Artur
 
Technical University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 septembrie 2021


Rezumat

The yogurt was obtained from a combination of 50% goat's milk and 50% cow's milk with the inclusion of scald fruits of aronia (Aronia melanocarpa), raspberries (Rubus idaeus), strawberry (Fragaria xanassa). Physico-chemical and microbiological indices were determined, according to standard methods, after manufacture and storage, after 1, 5, 10, 15 days. Compared to other samples, yogurt with aronia showed the best values of the dynamics specific to the development of microorganisms: 2.93.107 cfu/ml; the growth rate of lactic acid bacteria at fermentation 0.95 μ; physico-chemical indices: titratable acidity 85 ± 0.078⁰T, pH 4.28 ± 0.002, water activity 0.875 ± 0.025; total dry matter 18.45 ± 0.31%, viscosity 2500 ± 0.023 mPa s, ash content 0.89 ± 0.10% and the optical density 2.531 ± 0.054 nm. Yeasts and molds were not detected in any of the samples. From a physico-chemical point of view, in storage, in all fruit yogurt samples the titratable acidity showed increasing values, pH remaining in the range of permissible values. In storage fruits formed an association to control the microbiological risk and stability of yogurt. Fruit yogurt shows a synergism with Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactococcus lactis subsp lactis biovar diacetilactis. The overall Pearson coefficient (Pc = f(pH and MC) for all fruit yogurt samples is -0.95066.

Iaurtul a fost obținut dintr-o combinație de 50% lapte de capră și 50% lapte de vacă cu includerea fructelor opărite de aronia (Aronia melanocarpa), zmeură (Rubus idaeus) și căpșuni (Fragaria xanassa). Indicii fizico-chimici și microbiologici au fost determinați conform metodelor standard, după fabricare și depozitare timp de 1, 5, 10, și 15 zile. Comparativ cu alte probe, iaurtul cu aronia a arătat cele mai bune valori ale dinamicii specifice dezvoltării microorganismelor: 2.93.107 cfu / ml; rata de creștere a bacteriilor lactice la fermentare 0,95 μ; indici fizico-chimici: aciditate titrabilă 85 ± 0,078⁰T, pH 4,28 ± 0,002, activitate a apei 0,875 ± 0,025, substanță uscată totală 18,45 ± 0,31%, vâscozitate 2500 ± 0,023 mPa s, conținut de cenușă 0,89 ± 0,10% și densitatea optică 2,531 ± 0,054 nm. Drojdiile și mucegaiurile nu au fost detectate în niciuna dintre probe. Din punct de vedere fizico-chimic, în depozitare, în toate probele de iaurt de fructe, aciditatea titrabilă a prezentat valori crescătoare, pH rămânând în intervalul valorilor admise. Din punct de vedere microbiologic, în depozitare fructele au format o asociere pentru a controla riscul microbiologic și stabilitatea iaurtului. Iaurtul de fructe prezintă un sinergism cu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactococcus lactis subsp lactis biovar diacetilactis. Coeficientul general Pearson (Pc = f (pH și MC) pentru toate probele de iaurt de fructe este -0,95066.

Cuvinte-cheie
Fermentation, growth curve, lactic acid, lactic acid bacteria, metabolic process, microbial counts (MC), starter culture, synergism,

acid lactic, bacterii lactice, cultură starter, curba de creștere, fermentare, număr de microorganisme, proces metabolic, sinergism

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-138550</cfResPublId>
<cfResPublDate>2021-09-17</cfResPublDate>
<cfIssue>3</cfIssue>
<cfStartPage>158</cfStartPage>
<cfISSN>2587-3474</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/138550</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The role of berries in quality and safety ensuring of goat&#39;s and cow&#39;s milk yoghurt</p></cfTitle>
<cfKeyw cfLangCode='EN' cfTrans='o'>Fermentation; growth curve; lactic acid; lactic acid bacteria; metabolic process; microbial counts (MC); starter culture; synergism; acid lactic; bacterii lactice; cultură starter; curba de creștere; fermentare; număr de microorganisme; proces metabolic; sinergism</cfKeyw>
<cfAbstr cfLangCode='EN' cfTrans='o'><p>The yogurt was obtained from a combination of 50% goat&#39;s milk and 50% cow&#39;s milk with the inclusion of scald fruits of aronia (Aronia melanocarpa), raspberries (Rubus idaeus), strawberry (Fragaria xanassa). Physico-chemical and microbiological indices were determined, according to standard methods, after manufacture and storage, after 1, 5, 10, 15 days. Compared to other samples, yogurt with aronia showed the best values of the dynamics specific to the development of microorganisms: 2.93.107 cfu/ml; the growth rate of lactic acid bacteria at fermentation 0.95 &mu;; physico-chemical indices: titratable acidity 85 &plusmn; 0.078⁰T, pH 4.28 &plusmn; 0.002, water activity 0.875 &plusmn; 0.025; total dry matter 18.45 &plusmn; 0.31%, viscosity 2500 &plusmn; 0.023 mPa s, ash content 0.89 &plusmn; 0.10% and the optical density 2.531 &plusmn; 0.054 nm. Yeasts and molds were not detected in any of the samples. From a physico-chemical point of view, in storage, in all fruit yogurt samples the titratable acidity showed increasing values, pH remaining in the range of permissible values. In storage fruits formed an association to control the microbiological risk and stability of yogurt. Fruit yogurt shows a synergism with Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactococcus lactis subsp lactis biovar diacetilactis. The overall Pearson coefficient (Pc = f(pH and MC) for all fruit yogurt samples is -0.95066.</p></cfAbstr>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>Iaurtul a fost obținut dintr-o combinație de 50% lapte de capră și 50% lapte de vacă cu includerea fructelor opărite de aronia (Aronia melanocarpa), zmeură (Rubus idaeus) și căpșuni (Fragaria xanassa). Indicii fizico-chimici și microbiologici au fost determinați conform metodelor standard, după fabricare și depozitare timp de 1, 5, 10, și 15 zile. Comparativ cu alte probe, iaurtul cu aronia a arătat cele mai bune valori ale dinamicii specifice dezvoltării microorganismelor: 2.93.107 cfu / ml; rata de creștere a bacteriilor lactice la fermentare 0,95 &mu;; indici fizico-chimici: aciditate titrabilă 85 &plusmn; 0,078⁰T, pH 4,28 &plusmn; 0,002, activitate a apei 0,875 &plusmn; 0,025, substanță uscată totală 18,45 &plusmn; 0,31%, v&acirc;scozitate 2500 &plusmn; 0,023 mPa s, conținut de cenușă 0,89 &plusmn; 0,10% și densitatea optică 2,531 &plusmn; 0,054 nm. Drojdiile și mucegaiurile nu au fost detectate &icirc;n niciuna dintre probe. Din punct de vedere fizico-chimic, &icirc;n depozitare, &icirc;n toate probele de iaurt de fructe, aciditatea titrabilă a prezentat valori crescătoare, pH răm&acirc;n&acirc;nd &icirc;n intervalul valorilor admise. Din punct de vedere microbiologic, &icirc;n depozitare fructele au format o asociere pentru a controla riscul microbiologic și stabilitatea iaurtului. Iaurtul de fructe prezintă un sinergism cu Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactococcus lactis subsp lactis biovar diacetilactis. Coeficientul general Pearson (Pc = f (pH și MC) pentru toate probele de iaurt de fructe este -0,95066.</p></cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-52149</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-918</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-43786</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-866</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
<cfFedId>
<cfFedIdId>ibn-doi-138550</cfFedIdId>
<cfFedId>10.52326/jes.utm.2021.28(3).13</cfFedId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFedId_Class>
<cfClassId>31d222b4-11e0-434b-b5ae-088119c51189</cfClassId>
<cfClassSchemeId>bccb3266-689d-4740-a039-c96594b4d916</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Class>
<cfFedId_Srv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfClassId>eda2b2e2-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>5a270628-f593-4ff4-a44a-95660c76e182</cfClassSchemeId>
</cfFedId_Srv>
</cfFedId>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-52149</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-52149-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Cușmenco</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Tatiana</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-918</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-918-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Sandulachi</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Elisaveta</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-43786</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-43786-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Bulgaru</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Viorica</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-866</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-866-3</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2021-09-17T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Macari</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Artur</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
<cfSrv>
<cfSrvId>5123451</cfSrvId>
<cfName cfLangCode='en' cfTrans='o'>CrossRef DOI prefix service</cfName>
<cfDescr cfLangCode='en' cfTrans='o'>The service of issuing DOI prefixes to publishers</cfDescr>
<cfKeyw cfLangCode='en' cfTrans='o'>persistent identifier; Digital Object Identifier</cfKeyw>
</cfSrv>
</CERIF>