IBN
Закрыть
Bulgaru Viorica
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 9. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 5
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 4

Caracteristicile calității iaurtului din amestec de lapte de capră și de vacă
Cușmenco Tatiana , Bulgaru Viorica , Sandulachi Elisaveta , Macari Artur
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of lactose hydrolysis and milk type on the quality of lactose-free yoghurt
Popescu Liliana , Bulgaru Viorica , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of the dry aging process on the beef color
Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of lactose hydrolysis on the lactose-free yogurt quality
Popescu Liliana , Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Lactose intolerance and the importance of lactose-free dairy products in this condition (review)
Bulgaru Viorica , Popescu Liliana , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Nr. 4(4) / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiological aspects of goat's milk yogurt with the addition of scald fruits
Bulgaru Viorica , Sandulachi Elisaveta , Cușmenco Tatiana
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10, R. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New trends in the valorisation of dairy by-products (whey)
Bulgaru Viorica , Croitor Tatiana
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of berries in quality and safety ensuring of goat's and cow's milk yoghurt
Cușmenco Tatiana , Sandulachi Elisaveta , Bulgaru Viorica , Macari Artur
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Rheological and textural properties of goat's milk and mixture of goat's and cow's milk fruit yogurt
Bulgaru Viorica , Cușmenco Tatiana , Macari Artur , Botezat Olga
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-58. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte calitative ale îngheţatei
Bulgaru Viorica , Bulat Iulia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-38. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gelato quality characteristics manufactured from natural ingredients
Bulgaru Viorica , Popescu Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-413
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

The quality indices of yaghurt manufactured with cow milk and goat milk
Bulgaru Viorica , Botezat Olga
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Indicii de calitate ai produselor lactate fermentate fabricate din lapte de capră autohton
Gurmeza Irina , Bulgaru Viorica , Gutium Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Quality of local goat milk depending on the season
Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of season on ash content in local goat milk
Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Biological value of dietary carbohydrates of boiled soryz (Sorghum Oryzoidum) products
Bulgaru Viorica , Coşciug Lidia , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 August, 2014. Descarcări-12. Vizualizări-1090
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creep and relaxation properties of mixed starch and carrageenan gels
Bulgaru Viorica , Ciumac Jorj
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Effect of temperature on functional properties of starch separated from soriz (sorghum oryzoidum)
Bulgaru Viorica , Coşciug Lidia , Dupouy Eleonora , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glycaemic index of soriz (sorghum oryzoidum) grains and groats
Siminiuc Rodica , Coşciug Lidia , Bulgaru Viorica , Stefirta Mariana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of environmental factors on the viscosity of starch solutions
Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-281
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21