IBN
  



  














    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(39) pentru cuvîntul-cheie "social responsibility"
Raportarea socială – un nou model de raportare necesar companiilor
Cernat Veronica
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova
Butnaru Veronica
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-816
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие «социальная ответственность» в дискурсе социальных субъектов
Circov Evgheni, Sult Mihail
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of the concept of business social responsibility in the political systems of social democracy
Berishvili Khatuna
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-905
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea sociala a mass media in societatea informationala
Spătaru Tatiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-146. Vizualizări-1228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beneficiile investirii în sisteme de mamagement integrate în industria ușoară
Gheorghiţă Maria, Oberşt Ala
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a sancţiunii
Bostan Ina
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etica verde a marketingului în contextul tendințelor responsabilităţii sociale a întreprinderilor
Tabuncic Simona, Saharnean Liliana
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-30. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аудиторская методика и перспективы оценки эффективности социальной ответственности аграрных предприятий Украины
Trum Elena, Dubinina Marina
Николаевский национальный аграрный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-933
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие сельских територий в условиях приоритетности эколого-экономической безопасности
Bespalîi Igori1, Korjenevskaia Natalia2
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intellectual Property in the Context of Global Ethics
Lazariuc Cristina, Lozovanu Ecaterina
Technical University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic, social and gender aspects of the international migration in Moldova
Vaculovschi Dorin, Vaculovschi Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul procesului de inovare asupra strategiilor și politicilor de dezvoltare durabilă
Popa Valentin12, Cara Elena1
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-48. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Системный подход – основа построения эко-экономики в Республике Молдова
Chirtoca Alexei
Молдавская экономическая академия
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-772
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul clusterilor in facilitarea inovarii
Poştaru Elvira, Roşca Petru
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Development of Home Trade and Consumer Co-Operation from the Republic of Moldova through Innovation and Social Responsibility
Şavga Larisa1, Şavga Ghenadie2, Surugiu Tatiana3
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2067-5046 /ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea socială a adolescenților ce încalcă ordinea
Andrei Ionela-Ruxandra
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
2023. Chișinău. ISBN 978-9975-46-849-7.
Disponibil online 2 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable public procurement through social responsibility
Codreanu Alina
Adapting Public Services to the Technological Challenges and to the Business Environment Expectations
Ediția a 3-a. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-18-5.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mijloacelor educației nonformale în dezvoltarea competențelor ecologice
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Gînju Stela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Трансформация информационного поля отчетности бизнеса: вызовы концепции устойчивого развития и перспективы
Golocialova Irina
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-62-488-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 39