IBN
    


    
  


    
Închide

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(33) pentru cuvîntul-cheie "social responsibility"
Raportarea socială – un nou model de raportare necesar companiilor
Cernat Veronica
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-650
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova
Butnaru Veronica
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-747
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Понятие «социальная ответственность» в дискурсе социальных субъектов
Circov Evgheni, Sult Mihail
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementation of the concept of business social responsibility in the political systems of social democracy
Berishvili Khatuna
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Responsabilitatea sociala a mass media in societatea informationala
Spătaru Tatiana
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-142. Vizualizări-1065
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beneficiile investirii în sisteme de mamagement integrate în industria ușoară
Gheorghiţă Maria, Oberşt Ala
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natura juridică a sancţiunii
Bostan Ina
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Green marketing in the context of corporate social responsibility trends
Tabuncic Simona, Saharnean Liliana
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-28. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Аудиторская методика и перспективы оценки эффективности социальной ответственности аграрных предприятий Украины
Trum Elena, Dubinina Marina
Николаевский национальный аграрный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие сельских територий в условиях приоритетности эколого-экономической безопасности
Bespalîi Igori1, Korjenevskaia Natalia2
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intellectual Property in the Context of Global Ethics
Lazariuc Cristina, Lozovanu Ecaterina
Technical University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-50. Vizualizări-422
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic, social and gender aspects of the international migration in Moldova
Vaculovschi Dorin, Vaculovschi Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul procesului de inovare asupra strategiilor și politicilor de dezvoltare durabilă
Popa Valentin12, Cara Elena1
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-36. Vizualizări-807
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Системный подход – основа построения эко-экономики в Республике Молдова
Chirtoca Alexei
Молдавская экономическая академия
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul clusterilor in facilitarea inovarii
Poştaru Elvira, Roşca Petru
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2010 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 20 July, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Development of Home Trade and Consumer Co-Operation from the Republic of Moldova through Innovation and Social Responsibility
Şavga Larisa1, Şavga Ghenadie2, Surugiu Tatiana3
1 Trade Co-operative University of Moldova,
2 Academy of Economic Studies of Moldova,
Economy Transdisciplinarity Cognition
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2067-5046 /ISSNe 2068-7389
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea mijloacelor educației nonformale în dezvoltarea competențelor ecologice
Haheu-Munteanu Eufrosinia, Gînju Stela
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of social responsibility on the quality of life improvement as a significant element of management of sustainable development of cooperatives: Ukrainian and foreign experience
Marchina Irina1, Oke Opeoluva2, Diachkov Dmytro1
1 Poltava State Agrarian Academy,
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Shadow economy and social responsibility
Marchina Irina
Poltava State Agrarian Academy
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(8) / 2017 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-1183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea şi semnificaţia răspunderii ca fundament juridic al statului de drept
Donos Victor
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 5(2)(39) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 33