IBN
    

    
  


    
Închide

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(20) pentru cuvîntul-cheie "social responsibility"

Raportarea socială – un nou model de raportare necesar companiilor

Cernat Veronica
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 20 April, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Managementul şi problematica responsabilităţii sociale în Republica Moldova

Butnaru Veronica
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Implementation of the concept of business social responsibility in the political systems of social democracy

Berishvili Khatuna
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea sociala a mass media in societatea informationala

Spătaru Tatiana
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VIII-a . 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-57. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beneficiile investirii în sisteme de mamagement integrate în industria ușoară

Gheorghiţă Maria, Oberşt Ala
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Natura juridică a sancţiunii

Bostan Ina
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Аудиторская методика и перспективы оценки эффективности социальной ответственности аграрных предприятий Украины

Trum Elena, Dubinina Marina
Николаевский национальный аграрный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Развитие сельских територий в условиях приоритетности эколого-экономической безопасности

Bespalîi Igori1, Korjenevskaia N.2
1 Подольский государственный университет , Украина,
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Intellectual Property in the Context of Global Ethics

Lazariuc Cristina, Lozovanu Ecaterina
Technical University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Economic, social and gender aspects of the international migration in Moldova

Vaculovschi Dorin, Vaculovschi Elena
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(2) / 2016 / ISSN 2537-6179 /ISSNe 1857-436X
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Impactul procesului de inovare asupra strategiilor și politicilor de dezvoltare durabilă

Popa Valentin12, Cara Elena1
Economica
Nr. 1(111) / 2020 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Системный подход – основа построения эко-экономики в Республике Молдова

Chirtoca Alexei
Академия экономического образования Молдавии
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2015. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-714-0.
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The influence of social responsibility on the quality of life improvement as a significant element of management of sustainable development of cooperatives: Ukrainian and foreign experience

Marchina Irina1, Oke Opeoluva2, Diachkov Dmytro1
1 Poltava State Agrarian Academy,
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(10) / 2018 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 15 January, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-473
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Shadow economy and social responsibility

Marchina Irina
Poltava State Agrarian Academy
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(8) / 2017 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 12 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele considerații privind coraportul răspunderii juridice cu răspunderea socială în Teoria generală a Dreptului

Dobînda Vasile
Legea şi Viaţa
Nr. 11(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Формирование социальной ответственности аграрных предприятий Украины

Bahcivanji Ludmila
Одесский государственный аграрный университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 18 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Responsabilitatea socială a afacerilor din Republica Moldova

Croitoru Maria, Ţurcan Galina
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 5 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Limitele cadrului etic pentru spiritul fair-play-ului în sportul contemporan

Voicu Alexandru-Virgil123, Voicu Bogdan-Iosif2
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(237-239) / 2020 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The importance of knowing and operationalizing the effectiveness - efficiency - legality imperatives in sports management

Voicu Alexandru-Virgil1, Kapogianni Vasiliki Ch.2, Stănescu Rareș1, Voicu Bogdan-Iosif3
2 University of Paris II Panthéon-Assas,
3 University of European Political and Economic Studies “Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 2 / 2020 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unele argumente privind necesitatea schimbării paradigmei educației olimpice în acord cu pedagogia juridică a domeniului

Voicu Alexandru-Virgil123, Avornic Gheorghe1
Supremația Dreptului
Nr. 4 / 2019 / ISSN 2345-1971
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 20