IBN
Закрыть
Lazariuc Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Abilitățile și competențele transferabile: cerință și provocare în profilul viitorului specialist
Gogoi Elena , Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 4. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-45-971-6 (PDF).
Disponibil online 31 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Conceptul de parteneriat academic raportat la învățământul ingineresc
Gogoi Elena , Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația mentalitate colectivă – responsabilitate socială în condițiile noilor provocări societale
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 3. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-45-821-4.
Disponibil online 29 November, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 10

Abordarea procesului istoric din perspectiva conceptului de mentalitate
Lazariuc Cristina
Şcoala Doctorală Ştiinţe Umanistice, Universitatea de Stat din Moldova
Metodologii contemporane de cercetare şi evaluare, Ştiinţe umaniste
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-159-16-6..
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Criză și valori sau criza valorilor (europene)
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Identitate şi valori culturale în context European
Ediţia 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-152-11-2.
Disponibil online 8 June, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cyberbullying: dominanții anonimi
Usatâi Vlada1 , Lazariuc Cristina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-59. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital Education as a Strategy for the Protection of Intellectual Property Rights
Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intellectual Property in the Context of Global Ethics
Lazariuc Cristina , Lozovanu Ecaterina
Technical University of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 1(7) / 2021 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 9 July, 2021. Descarcări-54. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertarianismul și viitorul libertarianismului de dreapta
Șorunga Mirela1 , Lazariuc Cristina2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Originile și evoluția concepțiilor filosofice asupra mentalității și imaginarului
Lazariuc Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 13 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul conceptelor de imaginar și mentalitate în reconstituirea trecutului și proiectarea viitorului
Lazariuc Cristina12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Școala doctorală Științe Umaniste
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-703-3.
Disponibil online 26 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The phenomenon of consciousness from an inter and multidisciplinary perspective
Lozovanu Ecaterina , Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Phenomenon of Consciousness From an Inter and Multidisciplinary Perspective
Lozovanu Ecaterina , Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Inter- și pluridisciplinaritatea ca metodologie de cercetare a mentalităților colective
Lazariuc Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(140) / 2020 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 2 February, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul mentalității colective în depășirea vulnerabilităților democrației contemporane
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sănătatea, medicina și bioetica în societatea contemporanăStudii inter și pluridisciplinare
Ediția a 3-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-805-0.
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul valorilor europene în constituirea mentalității tinerilor din Republica Moldova
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane Dezvoltarea personală și educația pentru societate: temeiuri epistemologice actuale
Ediția a 4-a. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-62-4.
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-649
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificul gândirii, activității și responsabilității sociale în contextul eticii globale
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cercetarea, dezvoltarea și inovarea din perspectiva eticii globale
Ediția 1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-45-654-8.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The beneficial effects of e-Governance for Moldovan society
Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 3 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 21 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-945
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

The beneficial effects of e-governance for moldovan society
Lazariuc Cristina
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia 10. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-651
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cauzele şi efectele inadaptării profesionale
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 9 April, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politicile publice în Uniunea Europeană
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 3(78) / 2017 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul burnout_boala profesionala a societatii contemporane
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 30 October, 2017. Descarcări-80. Vizualizări-1287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Analiza comparativă a practicilor europene de discriminare pozitivă privind reprezentarea politică de gen
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Moldoscopie
Nr. 4(71) / 2015 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 6 January, 2016. Descarcări-39. Vizualizări-964
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Copiii migranţilor: cauza emigrării şi/sau motivaţia reîntoarcerii (cazul Republicii Moldova)
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-311-0.
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interviul de angajare: de la eşec spre succes
Lazariuc Cristina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor consacrată celei de-a 50-a Aniversări a U.T.M.
Vol.1. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-249-6.
Disponibil online 22 May, 2023. Descarcări-18. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Copiii migranţilor: cauza emigrării şi / sau motivaţia reîntoarcerii
Lazariuc Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(58) / 2012 / ISSN 1812-2566 / ISSNe 2587-4063
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-75. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 26 of 26