IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(25) pentru cuvîntul-cheie "assertiveness"
Comunicarea asertivă ca o componentă indispensabilă a competențelor sociale
Rusnac-Frăsineanu Magdalena1, Cozari Ana2
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - /ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competenţa de comunicare asertivă – valoare de top a dialogului intercultural
Ianioglo Maria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(9) / 2016 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 12 January, 2017. Descarcări-36. Vizualizări-893
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specificitatea competenței de comunicare asertivă
Ianioglo Maria
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-178-9.
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-80. Vizualizări-548
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestarea agresivității la conducătorii auto
Haidu Felicia-Aurica
Dezvoltarea personală și integrarea socială a actorilor educaționali
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-570-0..
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-36. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorile asertivității pedagogice
Bîrsan Elena
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa asertivităţii în aprecierea profilului de competenţă la studenţii din mediul academic polietnic
Ianioglo Maria
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(1) / 2015 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 3 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pregătirea cadrelor didactice pentru un mediu incluziv asertiv
Scripa Tatiana
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-53. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Соотношение уверенности в себе и психологического благополучия у студентов высших учебных заведений
Roșciupchin Diana, Rusnac Svetlana
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-49. Vizualizări-1039
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia prin asertivitate în triada părinte – copil – pedagog
Moraru Ina
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 October, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teacher ‘s Perceptions of Assertiveness Importance in Preschool Years
Voicu Camelia Delia, Anghel Gabriela Alina
Valahia University of Targoviste
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologica și deprinderile sociale in instituțiile de învațamânt
Popescu Maria, Cojocaru Irina
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe actuale în comportamentul preadolescenților
Losîi Elena
Aspecte psihosociale ale securității psihologice și manifestările ei în plan social la copii
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-564-9..
Disponibil online 14 April, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Încrederea în sine – factor al asertivității la adolescenți
Chitoroga Lucia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 24, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-46-651-6; 978-9975-46-652-3.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Assertiveness: theoretical approaches and benefits of assertive behaviour
Postolatii Ecaterina
Moldova State University
Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics (JIPED)
Nr. 1 / 2017 / ISSN 2247-4579 /ISSNe 2392-7127
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика уверенного поведения и эмоциональной компетентности у студентов-психологов
Rusnac Svetlana1, Şleahtiţchi Mihail2, Sobolevscaia-Iepure Anna3
1 Международный Независимый Университет Молдовы,
2 Молдавский Государственный Университет,
3 Центр временного размещения лиц с ограниченными возможностями, Бэлць
Asistența psihologică la etapa contemporană: realități și perspective
2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-314-3.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Взаимосвязь ассертивного поведения и уровня мотивации достижения успеха в учебной деятельности студентов вуза
Brailean Natalia
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele de rezilienţă a familiei în contextul multiplelor crize
Ediţia 10. 2024. Chişinău. ISBN 978-9975-3651-5-4.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerente epistemice și teoretice de formare la studenți a competenței de comunicare asertivă
Ianioglo Maria
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2016. Комрат. ISBN 978-9975-83-011-9; 9975-83-012-6.
Disponibil online 6 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-382
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul managerului în alegerea strategiilor de dezvoltare a organizației școlare
Florea Dochita
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.19, Partea 1. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective teoretice ale integrării sociale ca valoare a asertivității pedagogice
Bîrsan Elena
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.2. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-783-4.
Disponibil online 4 October, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Influence of Social and Demographic Characteristics on Modern Students’ Self-confidence and Assertiveness
Rusnac Svetlana, Roșciupchin Diana
Free International University of Moldova
Revista de Cercetare si Interventie Sociala
Nr. / 2023 / ISSN 1583-3410 /ISSNe 1584-5397
Disponibil online 3 August, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 25