IBN
Закрыть
Cozari Ana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2023 - 3

  Împrumuturi recente în limba română din limba engleză
Cozari Ana , Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme și soluții în știința contemporană
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-798-8.
Disponibil online 27 October, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dezvoltarea competenței de comunicare interculturală în grupele cu studenți străini
Cozari Ana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspecte privind predarea elementelor de vocabular din lexicul comun al limbii române studenţilor străini
Cozari Ana1 , Yavuz Tatiana2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământului la cerințele pieței muncii
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-568-5 (PDF).
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Aplicarea metodelor moderne în predarea limbii române ca limbă străină
Cozari Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţei muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 4. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Comunicarea asertivă ca o componentă indispensabilă a competențelor sociale
Rusnac-Frăsineanu Magdalena1 , Cozari Ana2
1 Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
ACROSS
Nr. 4(2) / 2021 / ISSN - / ISSNe 2602-1463
Disponibil online 4 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  Méthodes d’enseignement des textes de spécialité
Cozari Ana , Hodenco Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii didactice de activizare a vocabularului
Cozari Ana , Puțuntean Nina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Manifestări ale interferenţei limbilor română şi rusă în exprimarea studenţilor
Pancenco Larisa1 , Cozari Ana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-16. Vizualizări-1274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

   Предоставление качественных услуг на дому как 253 предупреждение институционализации людей пожилого возраста
Козарь Анна , Влах Мария
Комратский государственный университет
Роль образования в подготовке конкурентоспособных специалистов. Студенческие исследования
2015. Комрат 2015г. .
Disponibil online 28 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cultivarea limbii – un imperativ perpetuu
Cozari Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-1325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Depăşirea fenomenelor dialectale din exprimarea elevilor prin intermediul sarcinilor didactice pe niveluri
Cozari Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(30) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Chipuri privilegiate în lanţul personajelor feminine
Rusnac-Frăsineanu Magdalena , Cozari Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Umanistice)
Nr. 10(70) / 2013 / ISSN 1811-2668 / ISSNe 2345-1009
Disponibil online 24 September, 2015. Descarcări-25. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul profesorului universitar în educaţia tinerei generaţii
Cozari Ana1 , Rusnac-Frăsineanu Magdalena2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

  Depăşirea elementelor dialectale din exprimarea elevilor prin intermediul activităţilor extracurriculare
Cozari Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 3(35) / 2012 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

  La valeur de la methode communicative dans le processus instructif /educatif
Grati Sabina , Cozari Ana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-1104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metode ce vizează dezvoltarea abilităţilor de comunicare publică
Cozari Ana , Rusnac-Frăsineanu Magdalena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-713
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Teaching/learning economical terms through games
Cozari Ana , Arachelov Maria
State Agrarian University of Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-2292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Omagieri. Dr. hab., prof. univ. Vasile PAVEL la 75 de ani
Cozari Ana1 , Spînu Stela2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(244) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18