IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-17(17) pentru cuvîntul-cheie "stereotip"
Pavlencu Mariana
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identitate şi stereotipuri în relaţiile intergrupale
Ţapu Grigore1, Lozan Ala2
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 11 / 2012 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-98. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The prevailing stereotypes of the Victorian father
Pintilii Alina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 2(14) / 2021 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Paternal image in Rosa Nouchette Carey's ”For Lilias”
Pintilii Alina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(11) / 2020 / ISSN 2345-1866 /ISSNe 2345-1904
Disponibil online 25 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Barierele comunicării interculturale
Lazar Antonina
Diversitatea lingvisticä si dialogul intercultural în procesul de comunicare
2013. Chişinău. ISBN 978-99754442-9-3.
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Există abilitate în dizabilitate
Pavlencu Mariana, Revenco Ana-Maria
Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în procesul asigurării ordinii şi securităţii publice
Ediția I-a. 2021. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-135-53-5.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Linguistic stereotype vs. gender stereotype
Trinca Lilia
"Alecu Russo" State University of Balti
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 17 January, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование лингвистической и социокультурной компетенции в преподавании граматики
Karpilovici Tatiana
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Золото в игровой поэтике «Настоящих сказок» Л. Петрушевской
Dolgov Veaceslav
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ambivalența translatorului ca protagonist în proza contemporană
Grossu-Chiriac Cristina
Traducerea – act creativ: între știință și artă
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 22 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stereotipul – marker al structurilor atitudinale. Investigație cross-culturală
Roșca Tatiana
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration
Ediţia a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-8-9.
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-63. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele stereotipuri în politica externă a Republicii Moldova pe coordonata relațiilor cu actori din arealul geopolitic musulman
Grosu Ruslana12
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 1(179) / 2019 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni ale conduitei didactice
Dragu Nor
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 22 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vom Kulturschock zur Akkulturation: Verlaufsformen des Kulturkontaktes durch Filme
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-34-3.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea stereotipurilor de gen și impactul asupra societății
Stavila Alina
Vector European
Nr. 2 / 2019 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 9 June, 2019. Descarcări-189. Vizualizări-1049
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limbajul mediatic – factor constituitiv al unei imagini adecvate a fenomenelor reflectate
Deresco Petru
Vector European
Nr. 3 / 2014 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X
Disponibil online 10 February, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The representation of self in class activities based on proverbs and sayings
Dumitru Cosmina Nicoleta
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol.9, Partea 2. 2022. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-17 of 17