Dimensiuni ale conduitei didactice
Закрыть
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
374 5
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-14 20:23
SM ISO690:2012
DRAGU, Nor. Dimensiuni ale conduitei didactice. In: Revistă de știinţe socioumane . 2012, nr. 1(20), pp. 35-49. ISSN 1857-0119.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revistă de știinţe socioumane
Numărul 1(20) / 2012 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X

Dimensiuni ale conduitei didactice

Pag. 35-49

Dragu Nor
 
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2013


Rezumat

The research focuses on the appropriateness of motivating teachers/faculty to adopt a creative behaviour, highlighting attributes which generate such behavior. These behavioural attributes may be used to create a one-dimensional scale in order to facilitate selection of teachers and to promote efficient performance management.

Cercetarea vizează oportunitatea motivaţiei cadrelor didactice de a adopta un comportament creativ, fixând atributele generatoare ale acestui tip de conduită, atribute comportamentale, care pot fi folosite în alcătuirea unei scale unidimensionale în vederea selecţiei pentru profesia didactică şi a promovării unui management eficient al performanţei.

Cuvinte-cheie
comportament didactic, comportament creativ, combinat,

stereotip, atitudini