IBN
Закрыть

70Publicaţii

1129Descărcări

33388Vizualizări

Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice9Filologia modernă: realizări şi perspective în context european4Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică4Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii3Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajului2Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine2Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare2Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European1Time for Challenges and Changes in the Teaching World1Traditie și inovare în cercetarea științifică 1Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective1Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices1Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică1Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor1Media and digital literacy in language education1Empowering english language educators through action research1Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului1Integrarea specialistului cu studii superioare pe piaţa muncii: aspecte naţionale şi internaţionale1Инновации и прагматика филологических исследований1Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,1Traducerea – act creativ: între știință și artă 1Quality teaching for future1Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",1Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare1Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică1
Chira Oxana
Cuvinte-cheie (288): euphemism (18), taboo (11), culture (10)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 44. Publicaţii peste hotare - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 5
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 12
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 32
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 16

2024 - 3

  Farben und sprache: Rumänische und Deutsche farbbezeichnungen aus kontrastiver perspektive
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 12, Vol. I. 2024. Bălți. ISBN 978-9975-50-318-1.
Disponibil online 8 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Galaction VEREBCEANU.„Sandipa” – un vechi manuscris românesc. Studiu filologic, studiu lingvistic, facsimile și text. Chișinău: „Tipografia Centrală”, 2023. 323 p.
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Philologia
Nr. 1(322) / 2024 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 May, 2024. Descarcări-11. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Inklusion und Mehrsprachigkeit: Translanguaging in Schulen
Chira Oxana12
1 Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți,
2 Bergische Universität aus Wuppertal, Germania
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 7. 2024. Bălți, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-50-321-1.
Disponibil online 29 April, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 4

  Considerații etimologice referitoare la terminologica vinicolă
Chira Oxana , Muntean Nicolina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Cercetarea pedagogică: exigențe contemporane și perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-867-1 (PDF).
Disponibil online 17 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Etichetele vinurilor între universalism și diferențe interculturale
Chira Oxana , Muntean Nicolina
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Gastronomia în textul (non)literar – o abordare interculturală",
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-591-3.
Disponibil online 18 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Euphemismen in der werbung
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Quality teaching for future
2023. Bălți. ISBN 978-9975-3596-2-7.
Disponibil online 9 November, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Vom Kulturschock zur Akkulturation: Verlaufsformen des Kulturkontaktes durch Filme
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9. 2023. Bălţi. ISBN 978-9975-161-34-3.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

  Gendersprache in Forschung und Lehre
Chira Oxana
Bergische Universität aus Wuppertal, Germania
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interkulturelle fachausdr CKE in der speisekarte
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,virtual international spring symposium
Edition 8. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-17-6.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Methoden-werkzeuge nach j.leisen im daf-und daz-unterricht
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-75-3.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-23. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Schwierigkeiten bei der Übersetzung der mehrsprachigen Speisekarten
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sprachentwicklung im Kontext von Mehrsprachigkeit: Praxisbericht über die Analyse von Sprachbiographien
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unități frazeologice „condimentate”: studiu comparativ în limbile germană și română .
Chira Oxana12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Bergische Universität aus Wuppertal, Germania
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Verben der Kochkunst des Deutschen und des Rumänischen: eine lexikalisch-kulturelle Vergleichsanalyse
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

  Digitales Lernen im DaF-Unterricht: aktuelle Trends in Forschung und Praxis
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7. 2021. Bălţi. ISBN 978-9975-46-539-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Förderung und entwicklung interkultureller kompetenz in der hochschule
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  German and Romanian idioms of culinary preparation under an intercultural aspect
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Language and Discourse
Ediția a 9-a, Lang.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 3 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Programe de studii interculturale la universitățile din Germania și Republica Moldova
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zum kulturbegriff im kontext interkultureller erziehung und bildung
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zur Kulturspezifik der phraseologischen Ausdrucksmittel für Ableben und Essen in ihrem Zusammenhang in deutscher und rumänischer Sprache
Chira Oxana12
1 Bergische Universität aus Wuppertal, Germania,
2 Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

  Anerkennung der mehrsprachigkeit und interkulturalität im Curriculum
Chira Oxana
Bergische Universität aus Wuppertal, Germania
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-54. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Die bedeutung der mehrsprachigkeit und ihre interkulturelle bildung
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia V. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-152-60-0.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-137. Vizualizări-1027
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-87. Vizualizări-567
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Locul limbilor minoritare și utilizarea lor în sistemul preuniversitar german
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mehrsprachigkeit - ein anerkanntes Ziel der europäischen Bildungspolitik
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-393
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mehrsprachigkeit und unterrichtsideen für sprachkontrastives arbeiten
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Media and digital literacy in language education
2020. Bălți. ISBN 978-9975-3490-0-0.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularități lexicale ale limbajului eufemistic din domeniul economic în textele publicisticeromâne și germane
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Printre eufemismele „din calidorul” lui Paul Goma
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Somatic phraseological units with component "head" in the romanian and german languages
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Language and Discourse
Ediția a 8-a, Lang.. 2020. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93590-3-7.
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Some thoughts on the relationship between the holocaust and linguicism
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 7-a, Comm. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

  Frazeologismele somatice cu lexemul inimă în limbile germană și română
Chira Oxana , Codreanu Aurelia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-938
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Provocarea multilingvismului în societatea contemporană
Chira Oxana1 , Bucataru Angela2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Relevante bedeutung der mehrsprachigkeit im fremdsprachenunterricht
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Language and Discourse
Ediția a 7-a, Lang.. 2019. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tabudiskurse und Umgehungsstrategien in der interkulturellen Kommunikation
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-162. Vizualizări-1102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tendințe în evoluția tabuurilor sociale din cultura europeană
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Worüber man nur anders spricht: kontrastive Überlegungen zu Sprachtabus bestimmter Körperteile
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-6-1.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zu welchem tabu schweigen sie gerade im mehrsprachigen klassenzimmer?
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Professional Development in Language Contexts: Perceptions and Practices
2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3316-2-3.
Disponibil online 22 March, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-1285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zur frage des linguizismus in den diskursen über die mehrsprachigkeit
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Identity and dialogue in the era of globalization
2019. Târgu-Mureș, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-153. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Zur frage des linguizismus in den diskursen über die mehrsprachigkeit
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 6-a, Lang. 2019. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-19-8.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Eufemismele disfemistice și disfemismele eufemistice
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-770
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4. 2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3225-9-1.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-44. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Some observations regarding cultural taboos in Germany and the Republic of Moldova
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
The challenges of communication Contexts and Strategies in the World of Globalism
2018. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-00-6.
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The translation of craft names from German to Romanian
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 5-a, Lang. 2018. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-93692-8-9.
Disponibil online 14 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

  Despre unele cazuri de sinonimie contextuală
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Time for Challenges and Changes in the Teaching World
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-9904-8-6.
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Gastronomie als nationales Identitätselement: rumänische Kultur und Phraseologie
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 16 January, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Social vices and their social interpretation
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Language and Discourse
Ediția a 5-a, Lang.. 2017. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-12-9 .
Disponibil online 23 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The relationship between euphemisms and other linguistic phenomena
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Language and Discourse
Ediția a 4-a, Lang. 2017. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-01-3.
Disponibil online 15 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Сaractеrul criptic al еufеmismеlor în limbajul mеdical
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 3. 2017. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-9904-9-3..
Disponibil online 7 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

  Corectitudinea politică – clişeu în exprimarea Cotidiană
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 2. 2016. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3145-3-4.
Disponibil online 5 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Noile tabuuri ale societății occidentale și substituirea lor prin eufemisme
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 70