IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(27) pentru cuvîntul-cheie "branding"
Strategii de promovare prin intermediul brandingului în domeniul asigurărilor
Bulat Veronica
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-39. Vizualizări-559
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современные зарубежные подходы к ресоциализации несовершеннолетних, совершивших противоправные действия
Şcerbakov Grigorii
Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 12 / 2020 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стратегический маркетинг как инструмент обеспечения эколого-экономической безопасности международной экономической деятельности
Domașenko Marina, Școla Victoria, Burnakova Valeria
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-091-1.
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование путей привлечения международных туристических потоков
Ceaicovschii Alexandru, Coreţchi Boris
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-918
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Advantages of integrated marketing communications and synergic effect in global business development
Khikhadze Lali
World economy and international economic relations
Volume 3. 2020. . .
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-240. Vizualizări-1537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea politicii de marcă în cadrul întreprinderii
Dombrovschi Ina
Economie.
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-32. Vizualizări-752
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandingul de țară: aspecte teoretice si practice
Buzdugan Adriana
EcoSoEn
Nr. 3 / 2018 / ISSN 2587-344X /ISSNe 2587-425X
Disponibil online 7 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-795
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Brandingul bazat pe cercetarea preferințelor consumatorilor
Belostecinic Igor
Economica
Nr. 1(99) / 2017 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 22 April, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-1043
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul brandingului in marketingul strategic
Savciuc Oxana, Belostecinic Igor
Economica
Nr. 3(89) / 2014 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 November, 2014. Descarcări-113. Vizualizări-1297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бренд в формировании ценностных ориентиров в культуре современного общества
Liah Valentina, Hodjumean Tatevik
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Branding of tourism destination in promotion of tourism services
Trifonova Larisa1, Favia Francesco2
1 Moldova State University,
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-62-488-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul mărcilor comerciale în activitatea de marketing a farmaciei comunitare
Negrescu Elena, Peschin Anatolie
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Innovative Approach to Public Services Provision in Cities
Mazurek Marica
International Applied Social Sciences Congress
Ediţia 7. 2023. Ankara. ISBN 978-625-94328-0-9.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of content marketing on customer satisfaction and brand loyalty
Baydaş Abdulvahap, Ata Serhat, Coşkuner Mehmet
Duzce University
Journal of Social Sciences
Nr. 2 / 2023 / ISSN 2587-3490 /ISSNe 2587-3504
Disponibil online 10 July, 2023. Descarcări-26. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of branding and integrated communications in strengthening corporate image
Malancea Iurie
Academy of Economic Studies of Moldova
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 6 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corporate culture management as a component of marketing strategy of enterprise development
Taranych Andrii, Taranych Oksana
Vasyl Stus Donetsk National University
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 2 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Considerații privind constituirea terminologiei de branding în limba română
Druţă Inga, Vieru Lidia, Vlas Mariana
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-52. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promoting Moldavian wines on international markets and development of a national brand
Luca Daniela, Crucerescu Cornelia
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Branding Moldavian wines
Bugaian Larisa, Lazăr Diana, Gheţiu S.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional
Creangă (Davidescu) Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(137) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 27