IBN
Закрыть

58Publicaţii

765Descărcări

30016Vizualizări

Coreţchi Boris
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 37. Publicaţii peste hotare - 9.
Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 27
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2024 - 1

Securitatea economică durabilă prin inovații: un model integrat pentru Republica Moldova
Coreţchi Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Economic Security in the Context of Systemic Transformations
Ediţia 3. 2024. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-167-43-7.
Disponibil online 13 March, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 5

Algoritm integrat pentru evaluarea deciziilor în contextul inovațional
Coreţchi Boris1 , Prisac Igor2 , Pop Ioan G.3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Divitia Gratiae University,
3 Universitatea Emanuel din Oradea
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contemporary trends in the development of marketing promotion technologies
Coreţchi Boris , Ceaicovschii Alexandr
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe juridice și economice
SJE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 15 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digitalizarea activităților de turism - o necesitate pentru Republica Moldova
Coreţchi Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
Ediţia 2. 2023. . ISBN (pdf) 978-9975-62-482-4 (PDF).
Disponibil online 18 October, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of the territorial profile of sustainable economic development in the Republic of Moldova
Coreţchi Boris
Moldova State University
EU: Building links to Eastern Partnership Countries
Ediția 2. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-180-10-8.
Disponibil online 22 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sustainable development: shaping a new paradigm
Bujor Tatiana , Coreţchi Boris
Moldova State University
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 21 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor în entitățile economice din Republica Moldova
Coreţchi Boris , Bujor Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-62-488-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analysis models of the bankruptcy risk using scoring method in economic entities in the Republic of Moldova
Coreţchi Boris , Bujor Tatiana
Moldova State University
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul modificării prețurilor asupra procesului de achiziție la produsele agricole din Republica Moldova
Coreţchi Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-91-3.
Disponibil online 5 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul gastronomic național ca atracție turistică din Republica Moldova
Coreţchi Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prospects for the development of rural tourism in the Republic of Moldova
Coreţchi Boris , Ceaikovskii Alexandr
Moldova State University
Development of sustainable tourism: actualities and opportunities
2022. . ISBN (pdf) 978-9975-62-502-9 (PDF).
Disponibil online 21 February, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Алгоритм автоматизации системы онлайн продаж для предприятий в Республике Молдова
Корецки Борис , Чайковский Александр
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. .
Disponibil online 4 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Алгоритм автоматизации системы онлайн продаж для предприятий в Республике Молдова
Корецки Борис , Чайковский Александр
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2022. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-62-488-6.
Disponibil online 6 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Analiza indicatorilor macroeconomici ai republicii moldova și impactul lor asupra securității naționale
Moroi Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naționale și mondiale
2021. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-158-88-6.
Disponibil online 7 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Abordarea microeconomică a potențialului de inovare în sistemul de securitate economică
Coreţchi Boris1 , Ceaicovschii Alexandr1 , Nirean Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza potențialului de inovare în sistemul de securitate economică: abordare macroeconomică
Coreţchi Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea activelor în entitățile agricole și metode de eficientizare
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-20. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul migrației și îmbătrânirii demografice asupra dezvoltării social – economice a Republicii Moldova
Nirean Elena , Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul pandemiei Covid-19 asupra securității economice a Republicii Moldova
Coreţchi Boris1 , Nirean Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.37. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-742-0.
Disponibil online 11 November, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul publicității în promovarea produselor agricole pe piață
Nazar Nadejda , Nazar Boris , Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-533
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitate economică prin diminuarea riscului: aplicarea arborelui de decizie
Coreţchi Boris , Nirean Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-43. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Emigrația și efectele ei în Republica Moldova
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-810
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Совершенствование путей привлечения международных туристических потоков
Чайковский Александр , Корецки Борис
Молдавский Государственный Университет
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 9 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-838
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Analiza economico-financiară a micilor afaceri în Republica Moldova
Moroi Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.33. 2018. Iași, România. ISBN 978-606-685-616-4.
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte inovaționale în dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova din perspectiva internațională
Dobrea Gabriela , Coreţchi Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике
Vol. III. 2018. Comrat, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerţul exterior – indicator al competitivităţii naţionale
Moroi Elena , Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-760
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dialectica dintre securitatea naționala și dezvoltarea economica inovativă
Coreţchi Boris
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica şi structura antreprenoriatului în economia naţională
Coreţchi Boris1 , Moroi Elena2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile privind dezvoltarea viitorul European. Renovarea UE după BREXIT
Sava Elena1 , Coreţchi Boris2 , Cojocaru Virginia3 , Robu Tudor4
1 Agentie de turism STIL-TUR,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Organizația pentru Agricultură și Alimentație a Națiunilor Unite
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 29 July, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul creanțelor și datoriilor curente asupra dezvoltării entității
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-219. Vizualizări-1615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul dezvoltării tehnologice în baza inovațiilor Republicii Moldova
Coreţchi Boris , Ulian Galina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(117) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-599
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul intreprinderilor mici şi mijlocii în ocuparea forţei de muncă în Republica Moldova
Moroi Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-743
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea economică prin prisma inovaţiilor: aplicativitatea regulii de aur
Coreţchi Boris , Moroi Elena
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Analiza și gestiunea capitalului propriu în cadrul entităților agricole
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-64. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcțiile de concentrare economică și comerciale a Republicii Moldova  prin implementarea politicilor de dezvoltare regională
Coreţchi Boris1 , Gherman Olimpiu2 , Roman Evgheni1
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Paradigme moderne ale economiei şi antreprenoriatului inovativ
Ediţia a XII-a. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-942-1.
Disponibil online 16 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-751
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Инновации как основа конкурентоспособности стран на мировом рынке
Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The analysis of the dynamic evolution of remittances in Moldova and its role in formation of money supply
Nirean Elena1 , Coreţchi Boris2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Moldova State University
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Competitiveness analysis of the Republic of Moldova by means of efficiency indicators of foreign trade with agricultural food products
Coreţchi Boris , Sârbu Olga , Moroi Elena
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 14, / 2014 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opportunities and challenges of the development of small and medium enterprises in the agricultural sector from the Republic of Moldova
Sârbu Olga , Coreţchi Boris
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 14, / 2014 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Analysis of the agri-food sector of the Republic of Moldova in the equation model of growth and development of the foreign economic relations
Coreţchi Boris1 , Gribincea Alexandru2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Moldova State University
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 13, / 2013 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuantificarea performanţei relative a exportului cu produse agroalimentare din Republica Moldova cu comunitatea statelor independente
Coreţchi Boris1 , Todorova Liudmila1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practici, tendinţe şi politici în economia rurală
Sârbu Olga , Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-459
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Aprecierea economică a locului şi rolului serviciilor in econo¬mia Republicii Moldova
Sârbu Olga , Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 10 / 2012 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-1516
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mecanismul derulării operaţiunilor comerciale pe piaţa internă a Uniunii Europene
Coreţchi Boris
Universitatea de Stat din Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 10 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The quantification of the diversification’s impact of commerce with agri-food products on the efficiency of external trade
Coreţchi Boris1 , Maximilian Silvestru2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Free International University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 12, / 2012 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 9 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 9

Agro-food sector of the Republic of Moldova in the equation model of economic growth and development
Coreţchi Boris
State Agrarian University of Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-0-3..
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-1082
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza comerţuluiextern prin confluenţa celor două transformări:tranziţia şi integrarea
Gribincea Alexandru1 , Coreţchi Boris2 , Gribincea Corina3
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economica
Nr. 4(78) / 2011 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-855
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ecological agro-food products of the Republic of Moldova – key to international markets and stabile commerce
Coreţchi Boris
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 11, / 2011 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea comerţului cu produse agricole ecologice în vederea sporirii eficienţei sectorului agrar
Sârbu Olga , Coreţchi Boris1 , Gribincea Alexandru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-14. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sporirea competitivităţii producţiei agricole prin producerea produselor ecologice
Sârbu Olga , Coreţchi Boris
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-276
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 58