IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-19(19) pentru cuvîntul-cheie "economic education"
Probleme cu caracter aplicativ la studierea algebrei superioare în IP Colegiul Agroindustrial din Ungheni
Paladiciuc Natalia
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.2. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-305-1..
Disponibil online 19 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Corelarea educației economice cu noile educații
Oloieru Anastasia
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice
Vol.16, Partea 1. 2017. Chișinău. ISBN 978- 9975-921-22-0.
Disponibil online 16 February, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Key factors in selecting economic higher education institution: Republic of Moldova case study
Şişcan Ecaterina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. / 2023 / ISSN 1857-436X /ISSNe 2537-6179
Disponibil online 3 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-166
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Building a model of internationalization as a factor of development of integration processes of higher economic education in the Republic of Moldova
Trifonova Larisa
Free International University of Moldova
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 2(14) / 2020 / ISSN 2345-1424 /ISSNe 2345-1483
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia tineretului studios prin prisma valorilor economice
Saviţchi Corina
Educaţia în spiritul valorilor naţionale şi universale din perspectiva dialogului pedagogic
Ediţia 2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3452-6-2.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Practicile internaționale de realizare a educației economice
Grigor Ina
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 24 December, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de educație economică a copiilor în familie
Oloieru Anastasia
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 3. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-46-803-9.
Disponibil online 3 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte didactice ale pregătirii studenţilor facultăţilor pedagogice pentru implementarea „noilor educaţii” în şcoala primară
Ciobanu Lora
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экономическое воспитание младших школьников с учетом особенностей северного региона Молдовы
Bodnari Tatiana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 11, Vol.2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-170-5..
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-731
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Atenuarea inegalităților prin educația economică
Szabo Eva
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 30 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-397
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul educaţiei economice în formarea viitorilor pedagogi
Oloieru Anastasia
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.3. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-562-5.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea viabilă a serviciilor informaţionale pentru educaţie şi ştiinţă
Ghinculov Silvia, Cheradi Natalia
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea și conștientizarea culturii economice la adolescenți în cadrul mediului educațional
Bălan Mariana, Enachi Olga
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 5. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-382-0.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de educație economică a preșcolarilor
Carabet Natalia
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(25) / 2013 / ISSN 1857-0119 /ISSNe 2587-330X
Disponibil online 20 March, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-metodologice de formare a competențelor economice în școala primară
Ciobanu Lora
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economic education – the premise for the development of entrepreneurial skills
Saviţchi Corina
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 4 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identificarea lacunelor privind formarea culturii economice la studenții pedagogi
Oloieru Anastasia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 5(155) / 2022 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 9 June, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici și practici educaționale de formare a culturii economice la elevi
Oloieru Anastasia
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 /ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educație economică – o dimensiune a educației integrale
Grigor Ina
Univers Pedagogic
Nr. 1(65) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-19 of 19