IBN
Закрыть
Oloieru Anastasia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 4

Condiții de eficientizare a procesului de formare a culturii economice la preadolescenți
Oloieru Anastasia12
1 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competenţelor parentale pentru eficientizarea educaţiei economice familiale
Oloieru Anastasia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 6(124) / 2020 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici și practici educaționale de formare a culturii economice la elevi
Oloieru Anastasia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorizarea concepțiilor economice în sistemul modern de educație
Carabet Natalia , Oloieru Anastasia
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Coordonata praxiologică a formării culturii economice în familie
Oloieru Anastasia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Model pedagogic de formare a culturii economice a familiei
Oloieru Anastasia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme actuale ale ştiinţelor umanistice.Analele științifice ale doctoranzilor și competitorilor
Vol.18, Partea 2. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-46-235-8.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Competenţe parentale în cadrul educaţiei economice familiale
Oloieru Anastasia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul economic – elementcheie al culturii economice familiale
Oloieru Anastasia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul economic și psihologia banilor
Oloieru Anastasia12
1 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Psihopedagogia învățământului primar și preșcolar
Vol. 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-232-8.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Familia - factor de formare a culturii și valorilor economice
Oloieru Anastasia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău
Familia – factor existențial de promovare a valorilor etern-umane
Ediția 2. 2017. Chișinău. ISBN 978-9975-46-325-6.
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea economică: istoric, actualitate și perspective
Oloieru Anastasia12
1 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective metodologice de formare a culturii economice la elevi
Oloieru Anastasia12
1 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 9975-76-215-1.
Disponibil online 27 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stadiile formării culturii economice la copii în cadrul educației familiale
Oloieru Anastasia12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Liceul Teoretic „Petru Rareş”, Chișinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea culturii economice prin parteneriatul şcoală-familie
Oloieru Anastasia
Evaluarea în sistemul educațional: deziderate actuale
2017. Chişinău. ISBN 978-9975-48-118-2.
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Formarea culturii economice la adolescent în cadrul educației familiale
Oloieru Anastasia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Învățarea cu ajutorul calculatorului și a elementelor multimedia. Specific și avantaje
Carabet Natalia , Oloieru Anastasia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Inovații prin intermediul TIC în învățămăntul universitar și preuniversitar din Republica Moldova
2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-001-5.
Disponibil online 9 April, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea educaţiei economice timpurii în contextul problemelor lumii contemporane
Oloieru Anastasia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 1 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17