IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(47) pentru cuvîntul-cheie "interference"
Legal-criminal analysis of actions of organising or leading mass disorder
Chepestru Ana-Maria
Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova
Prevenirea şi combaterea criminalităţii: probleme, soluţii şi perspective
Ediția 6. 2024. Chişinău. ISSN 2587-4365.
Disponibil online 8 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-1092
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-249
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la garanțiile asigurării dreptului de proprietate în procesul penal
Ababei Eduard
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gravura basarabeană de la Şilingovschi la Ceglocoff
Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective
Florea Viorica
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-79. Vizualizări-854
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simularea asistată de calculator a unor fenomene acustice
Balmuş Nicolae, Postolachi Igor
Science and education: new approaches and perspectives
Seria 25, Vol.3. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-787-2.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерференция в письменной речи студентов колледжа
Balandina Evgenia
Череповецкий государственный университет
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Annulment of licenses for gambling activities: experience of the Republic of Moldova
Reniţă Gheorghe
Moldova State University
Gaming Law Review Economics, Regulation, Compliance, and Policy
Nr. 10 / 2018 / ISSN 2572-5300 /ISSNe 2572-5327
Disponibil online 17 April, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţa dintre dreptul concurenţei și drepturile de proprietate intelectuală prin prisma dreptului comunitar
Mogol Natalia1, Crudu Rodica2
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterization of thin film semiconductor heterostructures using interference modes in wide spectral region
Dmitruk Nicolas1, Gorea Oleg2, Mikhailik T.1, Pidlisnyi E.1, Romaniuk Volodymyr1, Wagner Thomas3
1 Institute of Semiconductor Physics NAS Ukraine, Kiev,
2 Moldova State University,
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
Vol.5024. 2003. Bellingham, Washington. ISSN 0277-786X.
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variation du transfert positif à l’interieur de l’interlangue
Câșlaru Mariana-Diana
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711 /ISSNe 2345-1750
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-1052
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности формирования навыков связной речи в процессе обучения английскому произношению
Sciuchina Olga
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bridging knowledge in second language acquisition. Macedonian-romanian cultural and linguistic interferences and their role in teaching and learning romanian in North Macedonia
Stanciu Nicolae123
1 Institute of Romanian Language,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calcul lingvistic ca formă de expresie a interferenţelor lingvale în limbile franceză şi română
Frăsîneac Alina
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.2. 2011. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-064-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сопоставительное изучение морфологического яруса русского и румынского языков: лингводидактический аспект
Pascari Larisa
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Botnari Liliana
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование фонетических навыков на начальном этапе
Pomelnicov Ana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul separaţiei puterilor în stat - garanţie constituţională a democraţiei
Olteanu Camelia-Nicoleta12
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые вопросы методики обучения французскому языку как второму иностранному в средних общеобразовательных организациях
Kireeva Zarima
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 47