IBN
    

    
  


    
Close

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(40) pentru cuvîntul-cheie "interference"
Riscuri și amenințări în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 1(101) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 12 March, 2019. Descarcări-20. Vizualizări-836
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inviolabilitatea vieţii private
Ostavciuc Dinu
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 16 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 15 February, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cu privire la garanțiile asigurării dreptului de proprietate în procesul penal
Ababei Eduard
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gravura basarabeană de la Şilingovschi la Ceglocoff
Saviţkaia-Baraghin Iarîna
Arta
Nr. 1(AV) / 2012 / ISSN 2345-1181 /ISSNe 2537-6136
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective
Florea Viorica
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-60. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерференция в письменной речи студентов колледжа
Balandina Evgenia
Череповецкий государственный университет
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 6. 2023. Комрат. ISBN 978-9975-3616-2-0.
Disponibil online 15 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interferenţa dintre dreptul concurenţei și drepturile de proprietate intelectuală prin prisma dreptului comunitar
Mogol Natalia1, Crudu Rodica2
Intellectus
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 1810-7079 /ISSNe 1810-7087
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Variation du transfert positif à l’interieur de l’interlangue
Câșlaru Mariana-Diana
L’Université «Alexandru Ioan Cuza», Iasi
Intertext
Nr. 3-4(35-36) / 2015 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 3 June, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-864
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые особенности формирования навыков связной речи в процессе обучения английскому произношению
Sciuchina Olga
Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко
Актуальные проблемы лингвистики и лингводидактики в контексте современных подходов
Ediția 2. 2014. Комрат. .
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bridging knowledge in second language acquisition. Macedonian-romanian cultural and linguistic interferences and their role in teaching and learning romanian in North Macedonia
Stanciu Nicolae123
1 Institute of Romanian Language,
2 "Dunarea de Jos" University of Galati,
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 1(13) / 2021 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 13 February, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calcul lingvistic ca formă de expresie a interferenţelor lingvale în limbile franceză şi română
Frăsîneac Alina
Interuniversitaria
Ediția 06, Vol.2. 2011. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-064-7.
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сопоставительное изучение морфологического яруса русского и румынского языков: лингводидактический аспект
Pascari Larisa
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-403
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limba presei comuniste a anilor 1944 – 1980. Particularităţi fonetice şi ortografice
Botnari Liliana
Philologia
Nr. 5-6(305-306) / 2019 / ISSN 1857-4300 /ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 January, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование фонетических навыков на начальном этапе
Pomelnicov Ana
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspective
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 23 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-447
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul separaţiei puterilor în stat - garanţie constituţională a democraţiei
Olteanu Camelia-Nicoleta12
Protecţia drepturilor omului: mecanisme naţionale şi internaţionale
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-8-9.
Disponibil online 20 February, 2020. Descarcări-55. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые вопросы методики обучения французскому языку как второму иностранному в средних общеобразовательных организациях
Kireeva Zarima
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 18 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea în regiunea extinsă a Mării Negre
Popilevschi Dumitru
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-501
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul audientului Institutului Naţional al Justiţiei: aspect comparativ şi problematici
Sîrbu Maria
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 4(63) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 20 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Libertatea individuală din perspectiva reținerii și a principiului proporționalității
Vizdoagă Domnița
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(61) / 2022 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 11 July, 2022. Descarcări-27. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instrumentele democraţiei militante în sistemul Convenţiei Europene a drepturilor omului.
Sârcu-Scobioală Diana1, Vartic Iulia2
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(52) / 2020 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 1 May, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 40