IBN
Закрыть
Florea Viorica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
  • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
  • 9.8.Culegerea de probleme, testele, spețele, caietele de lucrări, de exerciții sau teste - 2

2021 - 1

  Cadrul de referință al educației și învățământului extrașcolar din Republica Moldova
Bragarenco Nicolae , Burduh Alina, Cosumov Marina , Cotoviţcaia Daniela , Florea Viorica, Guţu Vladimir , Şevciuc Maia , Ţurcanu Carolina
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
5 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2021 / ISBN 978-9975-152-98-3
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Curriculum de bază: competențe pentru educația și învățământul extrașcolar
Bragarenco Nicolae , Burduh Alina, Cosumov Marina , Cotoviţcaia Daniela , Florea Viorica, Guţu Vladimir , Şevciuc Maia , Ţurcanu Carolina
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Liceul Teoretic Român-German „Mihail Kogălniceanu“, Chişinău,
3 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
4 Ministerul Educației, Culturii și Cercetării,
5 Centrul Educației Estetice „Lăstărel”,
6 Universitatea de Stat din Moldova,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-152-67-9
Disponibil online 10 May, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

  Abordări conceptuale în taxonomia formelor educației formale și nonformale
Florea Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(12) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 26 July, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diagnosticarea oportunităţii proiectării şi organizării activităţilor în instituţiile de învăţământ extraşcolar prin intermediul experimentului de constatare
Silistraru Nicolae , Florea Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 8. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-235-1.
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dimensiuni și caracteristici ale proiectării activităților în instituția de învățământ extrașcolar
Florea Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 3(14) / 2018 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 3 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proiectarea didactică – o condiție esențială în eficientizarea procesului educațional în instituția extrașcolară
Florea Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educației)
Nr. 9(119) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Secvențe din experimentul de constatare privind proiectarea și organizarea activităților în instituțiile de învățământ extrașcolar
Silistraru Nicolae , Florea Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Pedagogia Şcolii Superioare şi Psihopedagogice
Vol. 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-250-2.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Interdependenţa formal-nonformal-informal la nivelul sistemului educaţional: viziuni şi perspective
Florea Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane
Ediția 1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 November, 2018. Descarcări-78. Vizualizări-848
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Oportunităţi ale educaţiei nonformale în contextul învăţământului din Republica Moldova
Florea Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Proiectarea activităților în instituția de învățământ extrașcolar: niveluri și modele pedagogice
Silistraru Nicolae , Florea Viorica
Universitatea de Stat din Tiraspol
Reconceptualizarea formării iniţiale şi continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învăţământului modern general şi universitar
Vol. I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-214-4.
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10