IBN
    


    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(115) pentru cuvîntul-cheie "concept"
Contabilitatea - privită prin prisma conceptelor sale
Lavrenciuc Lilia
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Abordări conceptuale privind potenţialul întreprinderii
Burlea Ecaterina, Balan Igor
Contabilitatea
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-127-50-9..
Disponibil online 23 February, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Golurile terminologice – o provocare în cadrul traducerii specializate din domeniul învățământului superior
Solovei Victoria
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(27) / 2022 / ISSN 1857-0623 /ISSNe 2587-3636
Disponibil online 17 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика репрезентации концепта «гнев» в русской языковой картине мира (на материале фразеологизмов и паремии)
Podoprigor Anastasia
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Interuniversitaria
Ediția 19, Vol.1. 2023. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-304-4..
Disponibil online 18 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valorificarea oportunităților Programului Parteneriatul pentru Pace - factor de consolidare a relațiilor de cooperare cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord
Popilevschi Dumitru
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza conceptului de criminalitate violentă
Rotaru Ion
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverse abordări grafice pentru povestea Punguţa cu doi bani de Ion Creangă
Rocaciuc Victoria
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 24 September, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demersuri geografice coerente și structurate
Micu Raluca
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice
Vol. 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-382-0..
Disponibil online 4 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția conceptului unisex în crearea colecțiilor vestimentare
Carauș Ana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa designului conceptual asupra industriei uşoare
Janu Mihai
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 2 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoria frumosului în design interior si arta, în secolului XXI-lea
Braguta Tatiana
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-589-3.
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Istoriografia relaţiilor de cooperare Republica Moldova – NATO
Popilevschi Dumitru
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitati caracteristice ale terminologiei in procesul traducerii specilalizate
Azmanova Natalia, Rusu Alexandra
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
Ediția 8. 2017. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3168-9-7.
Disponibil online 24 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-660
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Analiza cognitivă a imaginilor scenice în baza conceptelor „stat” și „putere”
Alesenkova Victoria
Conservatorul de Stat L.V. Sobinov, Saratov
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-117-81-4.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul morfologic al sarcinii molare hidatiforme
David Valeriu1, Siniţîna Lilia2, Fulga Veaceslav1, Grecichina Ecaterina1, Şaptefraţi Lilian1, Petrovici Virgil2
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-16. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul morfologic al sarcinii molare hidatiforme
David Valeriu1, Siniţîna Lilia2, Fulga Veaceslav1, Grecichina Ecaterina1, Şaptefraţi Lilian1, Petrovici Virgil2
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monocromia
Constantin Daniela
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.2. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-7-3.
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-688
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul iubirii în viziunea lui Adrian Păunescu
Cristei Tamara
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-41. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii teoretice şi practice privind conceptul de apreciere a probelor
Alecu Gheorghe12
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Logistica – instrument şi concept în continuă evoluţie
Movileanu Veronica, Staver (Condratchi) Liliana
Economie
Vol.31. 2012. Chişinău. ISBN 978-9975-64-235-4.
Disponibil online 11 April, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 115