IBN
Закрыть

55Publicaţii

387Descărcări

40265Vizualizări

Siniţîna Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 44. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 3. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 19
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 3
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 5

  Acantoza neagră unilaterală – manifestări în copilărie
David V.12 , Covali Loridana2 , Petrovici Valeriu21 , Siniţîna Lilia12 , Pretula Ruslan21 , Său M.2 , Samciuc Stefan2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Chirurgie pediatrică – prezent și viitor
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-317-3.
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ang2 immunoexpression vs vascular profile in chorio-villous germinative status in early term compromised pregnancies
Carpenco Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1 , Şaptefraţi Lilian1 , Siniţîna Lilia12 , David Valeriu21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dereglări ale inervației colonice la copii
Siniţîna Lilia12 , Petrovici Virgil21 , David Valeriu12 , Boian Veaceslav21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică – prezent și viitor
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-317-3.
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The profile of villous chorion vascularization in primary placental insufficiency
David Valeriu1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Carpenco Ecaterina1 , Foca Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tumoare ovariană Brenner.
Mişina Ana , Gladun Sergiu , Siniţîna Lilia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

  ABCL-265 Hematologic Malignancies in Pediatrics Inborn Errors of Immunity
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Siniţîna Lilia2 , Petrovich Virgil2 , Golban Rodica3 , Tsurya Valentin12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Institute of Oncology
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. 22 / 2022 / ISSN 2152-2650 / ISSNe 2152-2669
Disponibil online 2 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-262
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Adenomul hepatocelular asimptomatic în glicogenoza Von Gierke, tip - Ia la copii: particularități clinico-morfologice de diagnostic. Raport de caz
David Valeriu12 , Петрович Виржил12 , Siniţîna Lilia12 , Covali Loridana1 , Hîncu Gheorghe2 , Globa Tatiana2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea expresiei BCL2 în mola hidatiformă precoce
Grecichina Ecaterina , Fulga Veaceslav , Siniţîna Lilia , Globa Tatiana , David Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluation of BCL2 expression in early hydatiform mole
Grecichina Ecaterina , Fulga Veaceslav , Siniţîna Lilia , Globa Tatiana , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluation of Ki67 proliferative marker expression in trophoblastic disease
Carpenco Ecaterina , Petrovich Virgil , Siniţîna Lilia , Fulga Veaceslav , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The expression of Ki-67 marker in the hydatidiform mole
Carpenco Ecaterina1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Fulga Veaceslav12 , David Valeriu12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  Accidentul vascular cerebral hemoragic perinatal: particularități clinico-paraclinice și morfopatologice
Sprincean Mariana12 , Hadjiu Svetlana12 , Călcâi Cornelia12 , Lupuşor Nadejda12 , Grîu Corina1 , Feghiu Ludmila1 , Cuzneț Ludmila1 , Egorov Vladimir12 , Siniţîna Lilia2 , Revenco Ninel12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Revista de Neurologie si Psihiatrie a Copilului si Adolescentului din Romania
Vol. 27, Nr. 2 / 2021 / ISSN 2068-8040
Disponibil online 16 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ion Fuior: the personality who have made history in surgical pediatric pathology
Petrovich Virgil1 , Siniţîna Lilia1 , David Valeriu12 , Samciuc Stefan3 , Rusu Vasile1 , Chilaru Aurelia1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Gheorghe Paladi Municipal Clinical Hospital
Moldavian Journal of Pediatric Surgery
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-3210 / ISSNe 2587-3229
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Peculiarities of morphopathological diagnosis pf skin mucinosis in chiildren
David Valeriu12 , Petrovich Virgil21 , Siniţîna Lilia12 , Samciuc Stefan2 , Carpenco Ecaterina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldavian Journal of Pediatric Surgery
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-3210 / ISSNe 2587-3229
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

  Chistul de duplicaţie enterală retroperitoneal
David Valeriu , Petrovici Virgil , Siniţîna Lilia , Samciuc Stefan , Dănilă Alina , Fulga Veaceslav , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea incidenței morbidității conceptului fetal în sarcină dereglată la termen mic
David Valeriu1 , Petrovici Virgil2 , Siniţîna Lilia2 , Grecichina Ecaterina1 , Carpenco Ecaterina1 , Cotruță Ana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Morfologia conceptului uman în sarcini deregulate în perioada prenatală precoce
David Valeriu , Petrovici Virgil , Şaptefraţi Lilian , Fulga Veaceslav , Siniţîna Lilia , Nedbailo Ecaterina , Erhan Petru , Fuior Liliana , Jubîrca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Profilul morfologic al sarcinii molare hidatiforme
David Valeriu1 , Siniţîna Lilia2 , Fulga Veaceslav1 , Grecichina Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1 , Petrovici Virgil2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Restricții de dezvoltare a conceptului fetal ≤ 12-13 săptămâni
David Valeriu1 , Petrovici Virgil2 , Siniţîna Lilia2 , Dumitraş Grigorie1 , Grecichina Ecaterina1 , Globa Tatiana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Valoarea examenului imunohistochimic în diagnosticul displaziilor neuronale Intestinale
Boian Veaceslav , Siniţîna Lilia , Draganel Andrei , Princu Iulia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Congresul Național al Societății Române de Coloproctologie
2019. Iași, România. .
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Mortinatalitatea pretermen: consecinţă a patologiei sarcinii sau placentei
Gaţcan Ştefan , Petrov Victor , Opalco Igor , Pădure Valeriu , Siniţîna Lilia , Petrovici Virgil , David Valeriu , Grecu Chiril
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1018
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

  Actualităţi în evaluarea particularităţilor structural-funcţionale ale sistemului nervos enteral la copii
Siniţîna Lilia , David Valeriu , Petrovici Virgil , Samciuc Stefan , Boian Gavril , Boian Veaceslav
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(76) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-919
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularităţi morfopatologice ale complexelor placentare asociate naşterii premature cu retard de dezvoltare intrauterină al fătului.    
Manceva Maria , Siniţîna Lilia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(75) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 February, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-892
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sindrom Nezelof
Siniţîna Lilia1 , Petrovici Virgil1 , Tomacinschi Cristina2 , Şciuca Svetlana2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(65) / 2017 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-979
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sindromul DiGeorge
Siniţîna Lilia1 , Petrovici Virgil1 , Tomacinschi Cristina2 , Şciuca Svetlana2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(65) / 2017 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-55. Vizualizări-990
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The state of intrarenal hemodynamics in children with vesicoureteral reflux and reflux-nephropathy
Zaikova Natalia12 , Dlin V.2 , Caraman Anatolie1 , Korsunskiǐ A.2 , Eremeeva A.2 , Siniţîna Lilia1 , Revenco Ninel1
1 Institute of Mother and Child,
2 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo
Nr. 5(96) / 2017 / ISSN 0031-403X
Disponibil online 9 February, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 6

  Evaluarea particularităţilor morfopatologice prin metode clasice şi moleculare la copii cu vicii congenitale intestinale
Siniţîna Lilia , David Valeriu , Petrovici Virgil , Samciuc Stefan , Boian Veaceslav , Boian Gavril
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-1190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Hipoxia perinatală în geneza leziunilor neuronale intestinale la copii
Boian Gavril , Boian Veaceslav , Siniţîna Lilia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-882
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Nivelul divergentselor dintre diagnosticul clinic şi morfopatologic conform datelor cerviciului de morfopatologie a IMSP IMSHIC
Petrovici Virgil , Samciuc Stefan , Nedbailo Ecaterina , Siniţîna Lilia , David Valeriu , Rusu Violeta
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularităţi morfopatologice macroscopice ale complexului placentar în decolarea prematură a placentei normal inserate.
Sagaidac Irina1 , Siniţîna Lilia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-1278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Role of angiotensin converting enzyme inhibitors in prevention of reflux nephropathy progression in children with vesicoureteral reflux
Zaikova Natalia12 , Dlin V.3 , Siniţîna Lilia2 , Kosyreva Marina1 , Stratulat Petru2 , Korsunskiǐ A.1
1 I.M. Sechenov First Moscow State Medical University,
2 Institute of Mother and Child,
3 Pirogov Russian National Research Medical University
Pediatriya - Zhurnal im G.N. Speranskogo
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 0031-403X
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Structura şi caracteristica proceselor patologice în morbiditate conform diagnosticului histomorf ologic intravital
Petrovici Virgil , Siniţîna Lilia , Samciuc Stefan , Cecoltan Svetlana , Nedbailo Ecaterina , Rusu Violeta
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-955
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

  Consideraţiuni morfopatologice în chistul hidatic pulmonar complicat prin ruptură endobronşică
Babuci Stanislav12 , Petrovici Virgil12 , Dogotari Nicolae12 , Siniţîna Lilia12 , Negru Iulian12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 3(56) / 2015 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-307
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Importance of immunohistochemical investigation in diagnosis of colon dysplastic malformations in children
Siniţîna Lilia1 , David Valeriu2 , Petrovich Virgil1 , Şaptefraţi Lilian1 , Boian Gavril1 , Boian Veaceslav1 , Dogotari Nicolae1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediţia 10. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 7 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Sindromul benzilor amniotice asociat cu pentalogia cantrell. raportare de caz cu patologie malformativă rarisimă
Petrovici Virgil1 , Siniţîna Lilia1 , David Valeriu2 , Nedbailo Ecaterina1 , Samciuc Stefan1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(68) / 2015 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

  Evaluarea matematică a modificărilor circulatorii morfofuncţionale şi dopplerografice ale complexului placentar al nou-născuţilor premature cu retard de dezvoltare intrauterine
Siniţîna Lilia , Petrovici Virgil , Fuior Liliana , Fuior-Bulhac Liliana , David Valeriu , Samciuc Stefan
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(62) / 2014 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 October, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularităţi morfofuncţionale ale complexului placentar al nou-născuţilor prematuri cu retard de dezvoltare intrauterină
Fuior-Bulhac Liliana , Petrovici Virgil , Siniţîna Lilia , David Valeriu , Samciuc Stefan
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 23 May, 2014. Descarcări-6. Vizualizări-1089
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Particularităţi morfologice macroscopice ale complexului placentar în retardul de creștere intrauterină a fătului
Siniţîna Lilia , Petrovici Virgil , Samciuc Stefan , David Valeriu
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(42) / 2014 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-1596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Probleme nerezolvate de diagnostic şi tratament în displaziile neuronale intestinale la copii (revista literaturii)
Boian Veaceslav , Bacalîm Maxim , Boian Gavril , Siniţîna Lilia , Donea Andrei , Zabun Tatiana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XVIII / 2013 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 9 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The statistical evaluation of concomittant pathologic processes in prostatic adenoma
Zota Eremia , Bobu Victor , Petrovich Virgil , Siniţîna Lilia , Tănase Adrian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 4(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 12 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-1342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

  Particularităţi morfopatologice ale placentei la pacientele cu valvulopatii mitrale dobândite
Babenco Elena , Serbenco Anatol , Siniţîna Lilia , Vataman Vladimir
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3 / 2012 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Pronosticul şi diagnosticul precoce al insuficienţei placentare la gravide cu valvulopatie mitrală reumatismală
Babenco Elena1 , Siniţîna Lilia2 , Serbenco Anatol1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-9. Vizualizări-999
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Динамика морфологических изменений в почках у крыс при инфекции мочевых путей
Zaicova Natalia , Петрович Виржил , Siniţîna Lilia , Niguleanu Radu , Stratulat Pavel
Центр матери и ребенка
Curierul Medical
Nr. 1(325) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-1354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

  Estimarea particularităţilor şi gradului de activitate ale proceselor inflamatorii coexistente in hiperplazia benignă de prostată
Bobu Victor1 , Petrovici Valeriu2 , Zota Larisa2 , Rusu Serghei2 , Siniţîna Lilia3 , Guţu Cristina2 , Pleșca Ecaterina2 , Ieşeanu Cristina1 , Ipati Boris1 , Caraion Vladimir1 , Chiriţa Larisa1 , Cretu Marina1 , Ieşeanu Artur1 , Şeicanu I.1 , Banov Pavel1
1 Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 2S(45) / 2011 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 25 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evaluarea modificărilor anatomopatologice ale ficatului în hidatidoza chistică hepatică evolutivă la copil
Petrovici Virgil , Siniţîna Lilia , Babuci Stanislav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-957
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metodologia diagnosticului morfopatologic in vivo al particularităţilor morfo-funcţionale ale ficatului prin puncţie-biopsie deschisă în hidatidoza hepatică la copii
Petrovici Virgil , Babuci Stanislav , Gudumac Eva , Siniţîna Lilia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Intellectus
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-970
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

  Asistenţa de morfopatologiei clinică în pediatrie, obstetrică şi ginecologie în cadrul procesului clinico-diagnostic al ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova
Petrovici Virgil , Siniţîna Lilia , Samciuc Stefan
Analele Ştiinţifice (Asociaţia Chirurgilor Pediatri Universitari din RM)
Nr. XIII / 2010 / ISSN 1857-0631
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Insuficienţa renală acută la nou-născut
Stratulat Petru1 , Crivceanscaia Larisa2 , Rotaru Dorina1 , Siniţîna Lilia1 , Ambros Ala2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(47) / 2010 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 28 November, 2013. Descarcări-26. Vizualizări-1364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea metodei imunohistochimice în determinarea apoptozei în neuronii talamusului la nou-născuţii prematuri
Siniţîna Lilia1 , David V.2 , Stratulat Petru1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(48) / 2010 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 4

  Contribuţiile asistenţei morfopatologice în evaluarea letalităţii la copii
Siniţîna Lilia1 , Petrovici Virgil1 , David Valeriu1 , Samciuc Stefan1 , Rusu Vasile1 , Rusu V.2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(20) / 2009 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 55