IBN
Закрыть

67Publicaţii

607Descărcări

51085Vizualizări

David Valeriu
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 55. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 23
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 17
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 5

Ang1 immunoexpression vs vascular profile in chorio-villous germinative status in early term compromised pregnancies
David Valeriu12 , Fulga Veaceslav1 , Petrovich Virgil21 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ang2 immunoexpression vs vascular profile in chorio-villous germinative status in early term compromised pregnancies
Carpenco Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1 , Şaptefraţi Lilian1 , Siniţîna Lilia12 , David Valeriu21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglări ale inervației colonice la copii
Siniţîna Lilia12 , Petrovici Virgil21 , David Valeriu12 , Boian Veaceslav21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică – prezent și viitor
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-317-3.
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of diabetes mellitus on blood vessels amount in case of breast cancer
Foca Ecaterina1 , Brînza Dumitru2 , Portnoi Elena2 , Carpenco Ecaterina1 , David Valeriu1 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The profile of villous chorion vascularization in primary placental insufficiency
David Valeriu1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Carpenco Ecaterina1 , Foca Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 12

Adenomul hepatocelular asimptomatic în glicogenoza Von Gierke, tip - Ia la copii: particularități clinico-morfologice de diagnostic. Raport de caz
David Valeriu12 , Петрович Виржил12 , Siniţîna Lilia12 , Covali Loridana1 , Hîncu Gheorghe2 , Globa Tatiana2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul seric de sEng în sarcini uterine cu debut clinic de sarcini dereglate în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Pantea Valeriana1 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul seric de sVegfr1 în sarcini uterine compromise în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Carpenco Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Fulga Veaceslav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea expresiei BCL2 în mola hidatiformă precoce
Grecichina Ecaterina , Fulga Veaceslav , Siniţîna Lilia , Globa Tatiana , David Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea expresiei p53 în sarcinile uterine dereglate în termen precoce cu profil hidatiform molar
Globa Tatiana1 , Петрович Виржил12 , Şaptefraţi Lilian1 , Carpenco Ecaterina1 , David Valeriu12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Центр матери и ребенка
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea expresiei P57 în sarcinile dereglate precoce cu statut molar vs celor non-molare
David Valeriu , Petrovici Virgil , Şaptefraţi Lilian , Carpenco Ecaterina , Franț Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of BCL2 expression in early hydatiform mole
Grecichina Ecaterina , Fulga Veaceslav , Siniţîna Lilia , Globa Tatiana , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of Ki67 proliferative marker expression in trophoblastic disease
Carpenco Ecaterina , Petrovich Virgil , Siniţîna Lilia , Fulga Veaceslav , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of p53 expression in hydatidiform mole
Globa Tatiana , Petrovich Virgil , Şaptefraţi Lilian , Carpenco Ecaterina , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of p57 expression in early disordered pregnancies with molar status vs non- molar ones
David Valeriu12 , Petrovich Virgil21 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1 , Carpenco Ecaterina1 , Franț Elena1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of p57 expression in early term disturbed pregnancies with molar vs non-molar status
David Valeriu , Petrovich Virgil , Şaptefraţi Lilian , Carpenco Ecaterina , Franț Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The expression of Ki-67 marker in the hydatidiform mole
Carpenco Ecaterina1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Fulga Veaceslav12 , David Valeriu12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Ion Fuior: the personality who have made history in surgical pediatric pathology
Petrovich Virgil1 , Siniţîna Lilia1 , David Valeriu12 , Samciuc Stefan3 , Rusu Vasile1 , Chilaru Aurelia1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Gheorghe Paladi Municipal Clinical Hospital
Moldavian Journal of Pediatric Surgery
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-3210 / ISSNe 2587-3229
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mast cells in luminal vs non-luminal breast cancers
Carpenco Ecaterina , Fulga Veaceslav , David Valeriu , Foca Ecaterina , Şaptefraţi Lilian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mast cells in luminal VS non-luminal breast cancers
Carpenco Ecaterina1 , David Valeriu1 , Foca Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1 , Raica Marius2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-394
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peculiarities of morphopathological diagnosis pf skin mucinosis in chiildren
David Valeriu12 , Petrovich Virgil21 , Siniţîna Lilia12 , Samciuc Stefan2 , Carpenco Ecaterina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldavian Journal of Pediatric Surgery
Nr. 1-2 / 2021 / ISSN 2587-3210 / ISSNe 2587-3229
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Analiza imunohistochimică a macrofagelor CD68+ din stroma carcinomului de prostată
Globa Tatiana , Globa Lilian , Pelin Elina , Globa Pavel , David Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chistul de duplicaţie enterală retroperitoneal
David Valeriu , Petrovici Virgil , Siniţîna Lilia , Samciuc Stefan , Dănilă Alina , Fulga Veaceslav , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Densitatea macrofagilor și a celulelor dendritice corelate cu profunzimea invaziei în carcinomul de prostată
Globa Tatiana , Globa Lilian , David Valeriu , Pelin Elina , Globa Pavel , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea incidenței morbidității conceptului fetal în sarcină dereglată la termen mic
David Valeriu1 , Petrovici Virgil2 , Siniţîna Lilia2 , Grecichina Ecaterina1 , Carpenco Ecaterina1 , Cotruță Ana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Macrophages and dendritic cells density correlates with depth of invasion in the prostate carcinoma
Globa Tatiana , Globa Lilian , David Valeriu , Globa Pavel , Pelin Elina , Şaptefraţi Lilian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morfologia conceptului uman în sarcini deregulate în perioada prenatală precoce
David Valeriu , Petrovici Virgil , Şaptefraţi Lilian , Fulga Veaceslav , Siniţîna Lilia , Nedbailo Ecaterina , Erhan Petru , Fuior Liliana , Jubîrca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul morfologic al sarcinii molare hidatiforme
David Valeriu1 , Siniţîna Lilia2 , Fulga Veaceslav1 , Grecichina Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1 , Petrovici Virgil2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restricții de dezvoltare a conceptului fetal ≤ 12-13 săptămâni
David Valeriu1 , Petrovici Virgil2 , Siniţîna Lilia2 , Dumitraş Grigorie1 , Grecichina Ecaterina1 , Globa Tatiana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-604
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtipurile moleculare dezvoltate de carcinomul mamar lobular invaziv
Fulga Veaceslav , Carpenco Ecaterina , David Valeriu , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Characteristic of the cellular spectrum of lymphocyte and macrophage populations in the fibrous capsule and pericystic pulmonary tissue in pulmonary hydatid cyst in children
Babuci Stanislav12 , Petrovich Virgil1 , Dogotari Nicolae1 , David Valeriu1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldavian Journal of Pediatric Surgery
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2587-3210 / ISSNe 2587-3229
Disponibil online 19 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mast cells as an indicator and prognostic marker in molecular subtypes of breast cancer
Carpenco Ecaterina1 , Ceausu Amalia-Raluca2 , Cimpean Anca-Maria2 , Gaje Puşa Nela2 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1 , David Valeriu1 , Raica Marius2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
In Vivo
Nr. 3(33) / 2019 / ISSN 0258-851X
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Mortinatalitatea pretermen: consecinţă a patologiei sarcinii sau placentei
Gaţcan Ştefan , Petrov Victor , Opalco Igor , Pădure Valeriu , Siniţîna Lilia , Petrovici Virgil , David Valeriu , Grecu Chiril
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(79) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Actualităţi în evaluarea particularităţilor structural-funcţionale ale sistemului nervos enteral la copii
Siniţîna Lilia , David Valeriu , Petrovici Virgil , Samciuc Stefan , Boian Gavril , Boian Veaceslav
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(76) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea imunohistochimică a factorilor rezistenţei celulare, umorale şi preimune la nivelul barierei limfo-epiteliale la copii cu amigdalită cronică
Ababii Ion1 , Danilov Lucian1 , Maniuc Mihail1 , Şaptefraţi Lilian1 , David Valeriu1 , Fulga Veaceslav1 , Ghinda Serghei2 , Ababii Polina1 , Diacova Svetlana1 , Didencu Alexandru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-2034
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia estrogen receptorului erα în dependent de tipul morfologic al carcinomului mamar
Fulga Veaceslav , David Valeriu , Rudico Lucian , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1073
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța D2-40 în determinarea invaziei limfatice vasculare
Rudico Lucian , David Valeriu , Fulga Veaceslav , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 9

Activitatea proliferativă a carcinomului mamar ductal invaziv în funcție de expresia citokeratinei bazale CK5.
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea particularităţilor morfopatologice prin metode clasice şi moleculare la copii cu vicii congenitale intestinale
Siniţîna Lilia , David Valeriu , Petrovici Virgil , Samciuc Stefan , Boian Veaceslav , Boian Gavril
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1181
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia markerului BCL2 în funcţie de activitatea proliferantă al carcinomului mamar ductal invaziv
Fulga Veaceslav , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia markerului HER2 în procesul metastatic al carcinomului mamar ductal invaziv
Fulga Veaceslav , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia markerului pro-apoptotic p53 în dependență de activitatea proliferativă a carcinomului mamar ductal invaziv.
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia receptorilor hormonali în carcinomul mamar
Fulga Veaceslav , David Valeriu , Mazuru Oxana , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immunohistochemical characteristic of cellular and humoral immunity and preimmune factors in chronic tonsillitis in children
Danilov Lucian , Ababiy Ivan , Manyuk Mihail , Şaptefraţi Lilian , David Valeriu , Fulga Veaceslav , Bocan A.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nivelul divergentselor dintre diagnosticul clinic şi morfopatologic conform datelor cerviciului de morfopatologie a IMSP IMSHIC
Petrovici Virgil , Samciuc Stefan , Nedbailo Ecaterina , Siniţîna Lilia , David Valeriu , Rusu Violeta
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1363
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea citokeratinei bazale CK5 în procesul de metastazare a carcinomului mamar.
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 7

Carcinomul mamar ductal invaziv fără tip histologic special: posedă oare o structură celulară omogenă?
Fulga Veaceslav , Mazuru Vitalie , David Valeriu , Rudico Lucian , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 July, 2015. Descarcări-152. Vizualizări-3538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carcinomul mamar ductal invaziv – viziune prin prisma apoptozei
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , Rudico Lucian , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carcinomul mamar lobular invaziv: are componență celulară omogenă?
Fulga Veaceslav , Rudico Lucian , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-1534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expression of CK5 basal cytokeratin in primary breast carcinoma
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 5(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 29 January, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 67