IBN
Закрыть

184Publicaţii

1542Descărcări

121536Vizualizări

Gudumac Eva40Mişina Ana35Siniţîna Lilia34David Valeriu33Bernic Jana32Babuci Stanislav25Roller Victor24Samciuc Stefan19Harea Patricia19Mişin Igor18Fuior-Bulhac Liliana18Curajos Boris15Babuci Veaceslav15Carpenco Ecaterina15Şaptefraţi Lilian13Curajos Anatol12Celac Victoria12Ciuntu Angela10Fulga Veaceslav10Jalbă Alexandru9Negru Ion9Nedbailo Ecaterina8Malanco Serghei7Revenco Adrian7Costiuc Ecaterina7Fuior Ion6Globa Tatiana6Bîrsan Aliona6Lisiţa Natalia6Eremia Victor6Dogotari Nicolae6Dobreva Cristina6Şciuca Svetlana5Zaharia Ion5Livşiţ Irina5Madan Diana5Zaharia Sergiu5Fuior Liliana5Crivceanschi Eugenia5Ghidirim Gheorghe4Boian Gavril4Dzero Vera4Nacu Viorel4Boian Veaceslav4Dănilă Alina4Pleşco Elena4Haidarlî Doina4Tomacinschi Cristina4Foca Ecaterina3Radilov Vladimir3Gladun Eugen3Moroz Petru3Revenco Ninel3Rusu Violeta3Raba Tatiana3Selevestru Rodica3Sandrosean Iurie3Grecichina Ecaterina3Berbeca A.3Ambros Igor3Pasicovskaia Tatiana3Băluțel Tatiana3Zamisnii Isidor3Harea Adrian3Franț Elena3Corolcova Natalia2Cuţitari Irina2Revenco Ina2Al-Share AhmadAbdulkarim2Pantea Valeriana2Kruşelniţkaia Elena2Tcacenco Olga2Fosa Elena2Bobu Victor2Rusu Vasile2Bernic Valentin2Hanganu Elena2Liubarscaia Svetlana2Sârghi Artur2Bîrsan Mihail1Camîş Elena1Ciobanu Victor1Dolghier Lidia1Hîncu Gheorghe1Melnic Eugen1Niguleanu Radu1Opalco Igor1Petrov Victor1Profire Liliana1Rojnoveanu Gheorghe1Botnaru Victor1Catereniuc Ilia1Cernîi Anatolie1Friptu Valentin1Iacovleva Iraida1Spînu Constantin1Tănase Adrian1Ţurea Valentin1Sandrosean Argentina1Stati Lev1Suveică Luminiţa1Vîntu Ana1Zota Eremei1Zota Eremia1Pretula Ruslan1Şipitca Natalia1Gheorghiţa Vadim1Jubîrca Svetlana1Grecu Chiril1Dumitraş Grigorie1Mihu Ion1Tcacenco Valentina1Casian Vitalie1Malai Aglaida1Rusanovschi Grigore1Gladun Elena1Rusu V.1Gheţeul Eugen1Seu Larisa1Ţurcanu Larisa1Pîrgari Boris1Cobîleţchi Sergiu1Tacu Veaceslav1Baltaga Ruslan1Grăjdieru Marcel1Rusu Valentina1Rusu Serghei1Demeniuc Iu.1Paun Grigore1Zaicova Natalia1Velenciuc Ludmila1Şor Elina1Cernat Mircea1Stratulat Pavel1Glijin Carolina1Revenco Andrei1Seu Mihail1Maliţev Mihail1David V.1Popa M.1Belii (Saratean) Natalia1Banov Pavel1Cobzac Vitalie1Russu Larisa1Baculea Nicolae1Griţuc Olga1Tun P.1Malache O.1Stanciu Ion1Negru Iulian1Tiron Ludmila1Samohvalova Tatiana1Dragoi Lilian1Erhan Petru1Budeanu C.1Bădărău Svetlana1Eremciuc Rodica1Reniţa Victor1Pădure Valeriu1Cecoltan Svetlana1Tighineanu Olga1Foca Silvia-Gabriela1Gaţcan Ştefan1Golban Rodica1Efros Marian1Cotruță Ana1Cimpean Anca-Maria1Burac Mihaela1Cernopinschi Natalia1Alsatou Alina1Secu Gheorghe1Gaidarji Olga1Marin Ala1Sârb Simona1Salimov Corina1Şcerbatiuc-Condur Corina1Chilaru Aurelia1Muscinschi Cristina1Muschinschi Cristina1Tezi Olga1Pavlov Andrei1Simonean Ghevorg1Harea Alina1Ionaş A.1Terzi Olga1Crevceanschi Eugenia1Cosma Andrei Alexandru1Covali Loridana1Pasca Fenesan Mihaela1Tomescu Larisa Cristina1Negru V.1Guitu Marina1Dinga Natalia1Dorobantu Florica Ramona1Ribatti Domenico1Chis Monica1Sas Ioan1
Petrovici Virgil
Cuvinte-cheie (471): children (19), child (8), copii (7)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 139. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 17.
Publicații indexate în SCOPUS - 10. Teze/Rezumate în culegeri - 11.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 45
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 33
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 28
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 30
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 5
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 8
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 6
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 1

2024 - 10

A case of pheocromocytoma arising from heterotopic adrenal gland in children
Babuci Stanislav12 , Petrovich Virgil12 , Negru Ion2 , Ambros Igor12 , Berbeca A.2 , Pasicovskaia Tatiana12 , Maliţev Mihail2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Arta Medica
Nr. 1(90) / 2024 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Combining RNAscope, Immunohistochemistry (IHC) and Digital Image Analysis to Assess Podoplanin (PDPN) Protein and PDPN_mRNA Expression on Formalin-Fixed Paraffin-Embedded Normal Human Placenta Tissues
Tomescu Larisa Cristina1 , Cosma Andrei Alexandru12 , Pasca Fenesan Mihaela12 , Melnic Eugen3 , Petrovich Virgil3 , Sârb Simona1 , Chis Monica4 , Sas Ioan1 , Ribatti Domenico5 , Cimpean Anca-Maria1 , Dorobantu Florica Ramona6
1 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara,
2 Oncohelp Medical Center, Timisoara,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 George Emil Palade University of Medicine, Pharmacy, Science and Technology of Targu Mures,
5 University of Bari Aldo Moro,
6 University of Oradea
Current Issues in Molecular Biology
Vol. 46, / 2024 / ISSN 1467-3037 / ISSNe 1467-3045
Disponibil online 7 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Differentiated immunohistochemical expression of angiogenic factor ANG2 in the germinal status of uterine pregnancies disturbed at early term
David Valeriu12 , Petrovich Virgil12 , Globa Tatiana1 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
Ediția 2. 2024. Chişinău. .
Disponibil online 5 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-7
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distictive immunohistochemical expression of ANG1 in the germinal status of uterine pregnancies disturbed at early term
David Valeriu12 , Petrovich Virgil12 , Globa Tatiana1 , Carpenco Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Cells and tissues transplantation. Actualities and perspectives
Ediția 2. 2024. Chişinău. .
Disponibil online 5 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fibroame/tecoame ovariene
Mişina Ana , Harea Patricia , Dobreva Cristina , Fuior-Bulhac Liliana , Petrovici Virgil
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(98_S) / 2024 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 July, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Giant epidermoid cyst of the vulvo-perineal region during pregnancy
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of Gynecology and Obstetrics
Vol. 2024, / 2024 / ISSN 0932-0067 / ISSNe 1432-0711
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Massive cellular angiofibroma of the vulva
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of Gynecology and Obstetrics
Vol. 2024, / 2024 / ISSN 0932-0067 / ISSNe 1432-0711
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pedunculated angiomyofibroblastoma of the vulva
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Foca Ecaterina12 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Archives of Gynecology and Obstetrics
Vol. 2024, / 2024 / ISSN 0932-0067 / ISSNe 1432-0711
Disponibil online 26 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Steatocystoma Simplex of the Vulva
Mishina Anna1 , Petrovich Virgil1 , Foca Ecaterina12 , Mishin Igor2
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Dermatology Practical and Conceptual
Vol. 14, / 2024 / ISSN 2160-9381
Disponibil online 1 May, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teratoamele ovariene mature la pacientele pediatrice: analiza a 64 de cazuri consecutive
Mişina Ana , Harea Patricia , Dobreva Cristina , Fuior-Bulhac Liliana , Petrovici Virgil , Secu Gheorghe
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(98_S) / 2024 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 July, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 15

Acute scrotal syndrome in children
Zamisnii Isidor , Roller Victor , Celac Victoria , Curajos Anatol , Petrovich Virgil , Revenco Adrian , Fosa Elena , Bernic Jana
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
New horizons in urologyThe 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from Republic of Moldova with international participation
2023. Chişinău. ISSN 1584-9244.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menționat în lucrare Ang1 immunoexpression vs vascular profile in chorio-villous germinative status in early term compromised pregnancies
David Valeriu12 , Fulga Veaceslav1 , Petrovich Virgil21 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte clinico-paraclinice in rinichiul dublu la copii
Bernic Jana123 , Ciuntu Angela13 , Petrovici Virgil13 , Roller Victor12 , Revenco Adrian3 , Sârghi Artur1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-58-293-3.
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bladder diverticula in children
Dinga Natalia , Roller Victor , Ciuntu Angela , Celac Victoria , Petrovich Virgil , Revenco Adrian , Curajos Anatol , Fosa Elena , Salimov Corina , Bernic Jana
Institute of Mother and Child
New horizons in urologyThe 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from Republic of Moldova with international participation
2023. Chişinău. ISSN 1584-9244.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chistadenom mucinos ovarian gigant
Mişina Ana , Velenciuc Ludmila , Crivceanschi Eugenia , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 1(86) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Congenital anomaly of ureters in children
Sârghi Artur12 , Roller Victor12 , Ciuntu Angela12 , Celac Victoria12 , Petrovich Virgil12 , Curajos Anatol12 , Revenco Adrian12 , Zamisnii Isidor12 , Bernic Jana12
1 Centrul Științifico-Practic de Chirurgie Pediatrică academician „Natalia Gheorghiu”,
2 Institute of Mother and Child
New horizons in urologyThe 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from Republic of Moldova with international participation
2023. Chişinău. ISSN 1584-9244.
Disponibil online 28 March, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dereglări ale inervației colonice la copii
Siniţîna Lilia12 , Petrovici Virgil21 , David Valeriu12 , Boian Veaceslav21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică – prezent și viitor
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-82-317-3.
Disponibil online 1 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hemosideroza pulmonară la copil
Selevestru Rodica12 , Guitu Marina1 , Petrovici Virgil1 , Şciuca Svetlana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(77) / 2023 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 16 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportat Parenchyma preserving surgery in the management of giant pulmonary hydatid cyst complicated by endobronchial rupture in children: case report
Babuci Stanislav123 , Dogotari Nicolae23 , Petrovich Virgil123 , Negru Ion23 , Negru V.1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Natalia Gheorghiu Department of Pediatric Surgery
Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine
Vol. 8, / 2023 / ISSN 2226-1230 / ISSNe 2413-4260
Disponibil online 19 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pielonefrita xantogranulomatoasă la copil
Bernic Jana123 , Petrovici Virgil1 , Ciuntu Angela13 , Celac Victoria3 , Roller Victor12 , Revenco Adrian3
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”,
3 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Actualități în pediatrie și impactul imunizării asupra morbidității și mortalității copiilor în Republica Moldova
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-58-293-3.
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul „scrotal acut” la copil
Roller Victor , Curajos Anatol , Revenco Adrian , Zamisnii Isidor , Petrovici Virgil , Bernic Jana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menționat în lucrare The profile of villous chorion vascularization in primary placental insufficiency
David Valeriu1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Carpenco Ecaterina1 , Foca Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportat Thiol-Disulfide Homeostasis in Kidney Tumors in Children
Bernic Jana1 , Ciuntu Angela1 , Hanganu Elena2 , Roller Victor1 , Petrovich Virgil3 , Balutel Tatiana1 , Gudumac Eva1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
3 Institute of Mother and Child
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.92. 2023. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportat Thiol-Disulfide Homeostasis in Kidney Tumors in Children
Bernic Jana12 , Ciuntu Angela2 , Hanganu Elena3 , Roller Victor21 , Petrovich Virgil4 , Balutel Tatiana1 , Gudumac Eva12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Natalia Gheorghiu Department of Pediatric Surgery,
3 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
4 Institute of Mother and Child
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile mezenchimale benigne vulvovaginale
Mişina Ana1 , Harea Patricia1 , Fuior-Bulhac Liliana1 , Petrovici Virgil1 , Mişin Igor2
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3S(88) / 2023 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 23

ABCL-265 Hematologic Malignancies in Pediatrics Inborn Errors of Immunity
Tomacinschi Cristina12 , Selevestru Rodica1 , Siniţîna Lilia2 , Petrovich Virgil2 , Golban Rodica3 , Tsurya Valentin12 , Şciuca Svetlana12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child,
3 Institute of Oncology
Clinical Lymphoma, Myeloma and Leukemia
Nr. 22 / 2022 / ISSN 2152-2650 / ISSNe 2152-2669
Disponibil online 2 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adenomioza chistică intrauterină
Mişina Ana , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adenomul hepatocelular asimptomatic în glicogenoza Von Gierke, tip - Ia la copii: particularități clinico-morfologice de diagnostic. Raport de caz
David Valeriu12 , Петрович Виржил12 , Siniţîna Lilia12 , Covali Loridana1 , Hîncu Gheorghe2 , Globa Tatiana2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-384
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bulă pulmonară gigantă cu imitarea pneumotoraxului la copii. Considerații diagnostice și morfopatologice
Babuci Stanislav12 , Ambros Igor12 , Petrovici Virgil12 , Malanco Serghei1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(84) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 9 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carcinomul embrionar testicular la adolescent
Gudumac Eva , Bernic Jana , Petrovici Virgil , Ciuntu Angela , Roller Victor , Lisiţa Natalia , Costiuc Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-984-2.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menționat în lucrare Conținutul seric de sEng în sarcini uterine cu debut clinic de sarcini dereglate în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Pantea Valeriana1 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menționat în lucrare Conținutul seric de sVegfr1 în sarcini uterine compromise în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Carpenco Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Fulga Veaceslav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menționat în lucrare Dischinezia ciliară primară la copil: protocol clinic naţional (ediția I) PCN-416
Şciuca Svetlana , Maniuc Mihail , Selevestru Rodica , Tomacinschi Cristina , Rotaru-Cojocari Diana , Danilov Lucian , Petrovici Virgil
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
Chișinău, 2022 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2023/02/PCN-416-Dischinezia-ciliară-primară-la-copil.pdf
Disponibil online 26 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverticul al vezicii urinare asociat cu megaureterohidronefroză obstructivă bilaterală la copil
Bernic Jana12 , Ciuntu Angela21 , Petrovici Virgil12 , Roller Victor21 , Băluțel Tatiana12
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Centrul Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică ”Natalia Gheorghiu”
Managementul interdisciplinar al copilului
Ediţia a 5-a. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-58-274-2.
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportat Evaluarea expresiei p53 în sarcinile uterine dereglate în termen precoce cu profil hidatiform molar
Globa Tatiana1 , Петрович Виржил12 , Şaptefraţi Lilian1 , Carpenco Ecaterina1 , David Valeriu12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Центр матери и ребенка
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea expresiei P57 în sarcinile dereglate precoce cu statut molar vs celor non-molare
David Valeriu , Petrovici Virgil , Şaptefraţi Lilian , Carpenco Ecaterina , Franț Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-30
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raportat Evaluation of Ki67 proliferative marker expression in trophoblastic disease
Carpenco Ecaterina , Petrovich Virgil , Siniţîna Lilia , Fulga Veaceslav , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of p53 expression in hydatidiform mole
Globa Tatiana , Petrovich Virgil , Şaptefraţi Lilian , Carpenco Ecaterina , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menționat în lucrare Evaluation of p57 expression in early disordered pregnancies with molar status vs non- molar ones
David Valeriu12 , Petrovich Virgil21 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1 , Carpenco Ecaterina1 , Franț Elena1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-17. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of p57 expression in early term disturbed pregnancies with molar vs non-molar status
David Valeriu , Petrovich Virgil , Şaptefraţi Lilian , Carpenco Ecaterina , Franț Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-334
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Limfangiomul chistic masiv izoltat al mediastinului anterior la copii: dificultăți de diagnostic și tratament. Prezentare de caz clinic
Babuci Stanislav12 , Negru Ion1 , Ambros Igor12 , Malanco Serghei1 , Petrovici Virgil12 , Crevceanschi Eugenia1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morphological characteristics of postoperative scar endometriosis
Mishina Anna123 , Zaharia Sergiu123 , Mishin Igor123 , Petrovich Virgil123
1 Emergency Institute of Medicine,
2 Institute of Mother and Child,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Euroinvent. European Exhibition of Creativity and Innovation
Ediția 14. 2022. Iași, România. ISSN Print: 2601-4564 Online: 2601-4572.
Disponibil online 25 May, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-340
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nefroblastomul la două surori
Gudumac Eva , Bernic Jana , Livşiţ Irina , Petrovici Virgil , Ciuntu Angela , Roller Victor , Lisiţa Natalia , Costiuc Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-984-2.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea managemntului de diagnostic neinvaziv și precoce al bolii celiace la copii
Mihu Ion , Paun Grigore , Petrovici Virgil , Tighineanu Olga , Bădărău Svetlana
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Menționat în lucrare The expression of Ki-67 marker in the hydatidiform mole
Carpenco Ecaterina1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Fulga Veaceslav12 , David Valeriu12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The morphopathological particuliarities of intrinsic innervation of the esophagus in newborns with esophageal atresia and inferior tracheo-esophageal fistula
Babuci Stanislav1 , Petrovich Virgil2 , Haidarlî Doina1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 11 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumoarea Wilms la copil
Gudumac Eva , Bernic Jana , Petrovici Virgil , Ciuntu Angela , Roller Victor , Lisiţa Natalia , Livşiţ Irina , Costiuc Ecaterina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgie pediatrică: Cazuri clinice
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-56-984-2.
Disponibil online 11 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вульвовагинальные доброкачественные мезенхимальные опухоли
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Фуйор-Булхак Лилиана1 , Петрович Виржил1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 35. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-6046126-33–7.
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 8

Diagnosis and surgical treatment of ovarian tumors in pediatric patients
Harea Patricia , Mishina Anna , Harea Adrian , Dobreva Cristina , Fuior-Bulhac Liliana , Petrovich Virgil
Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Angioleiomiom al ligamentului larg al uterului
Mişina Ana , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(92) / 2021 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 February, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 184