IBN
Закрыть
Fulga Veaceslav
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 33. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 4.
Publicații indexate în SCOPUS - 4. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 3
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 15
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 4

Ang1 immunoexpression vs vascular profile in chorio-villous germinative status in early term compromised pregnancies
David Valeriu12 , Fulga Veaceslav1 , Petrovich Virgil21 , Carpenco Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ang2 immunoexpression vs vascular profile in chorio-villous germinative status in early term compromised pregnancies
Carpenco Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1 , Şaptefraţi Lilian1 , Siniţîna Lilia12 , David Valeriu21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(66) / 2023 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 27 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of diabetes mellitus on blood vessels amount in case of breast cancer
Foca Ecaterina1 , Brînza Dumitru2 , Portnoi Elena2 , Carpenco Ecaterina1 , David Valeriu1 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Oncology
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The profile of villous chorion vascularization in primary placental insufficiency
David Valeriu1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Carpenco Ecaterina1 , Foca Ecaterina1 , Fulga Veaceslav1 , Şaptefraţi Lilian1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Vol. 10, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 6

Conținutul seric de sVegfr1 în sarcini uterine compromise în termen precoce
David Valeriu12 , Petrovici Virgil12 , Carpenco Ecaterina1 , Pantea Valeriana1 , Fulga Veaceslav1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea expresiei BCL2 în mola hidatiformă precoce
Grecichina Ecaterina , Fulga Veaceslav , Siniţîna Lilia , Globa Tatiana , David Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanțăCulegere de postere electronice
2022. Chişinău. .
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of BCL2 expression in early hydatiform mole
Grecichina Ecaterina , Fulga Veaceslav , Siniţîna Lilia , Globa Tatiana , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of Ki67 proliferative marker expression in trophoblastic disease
Carpenco Ecaterina , Petrovich Virgil , Siniţîna Lilia , Fulga Veaceslav , David Valeriu
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of p57 expression in early disordered pregnancies with molar status vs non- molar ones
David Valeriu12 , Petrovich Virgil21 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1 , Carpenco Ecaterina1 , Franț Elena1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The expression of Ki-67 marker in the hydatidiform mole
Carpenco Ecaterina1 , Petrovich Virgil12 , Siniţîna Lilia12 , Fulga Veaceslav12 , David Valeriu12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Mast cells in luminal vs non-luminal breast cancers
Carpenco Ecaterina , Fulga Veaceslav , David Valeriu , Foca Ecaterina , Şaptefraţi Lilian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 21 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-433
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Chistul de duplicaţie enterală retroperitoneal
David Valeriu , Petrovici Virgil , Siniţîna Lilia , Samciuc Stefan , Dănilă Alina , Fulga Veaceslav , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morfologia conceptului uman în sarcini deregulate în perioada prenatală precoce
David Valeriu , Petrovici Virgil , Şaptefraţi Lilian , Fulga Veaceslav , Siniţîna Lilia , Nedbailo Ecaterina , Erhan Petru , Fuior Liliana , Jubîrca Svetlana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile limfangiogenezei în subtipurile moleculare de carcinoame mamare: studiu experimental
Carpenco Ecaterina , Fulga Veaceslav , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 4(25) / 2020 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-1404
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profilul morfologic al sarcinii molare hidatiforme
David Valeriu1 , Siniţîna Lilia2 , Fulga Veaceslav1 , Grecichina Ecaterina1 , Şaptefraţi Lilian1 , Petrovici Virgil2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subtipurile moleculare dezvoltate de carcinomul mamar lobular invaziv
Fulga Veaceslav , Carpenco Ecaterina , David Valeriu , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-57-281-1.
Disponibil online 18 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Mast cells as an indicator and prognostic marker in molecular subtypes of breast cancer
Carpenco Ecaterina1 , Ceausu Amalia-Raluca2 , Cimpean Anca-Maria2 , Gaje Puşa Nela2 , Şaptefraţi Lilian1 , Fulga Veaceslav1 , David Valeriu1 , Raica Marius2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
In Vivo
Nr. 3(33) / 2019 / ISSN 0258-851X
Disponibil online 27 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-906
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Evaluation of vascular proliferation in molecular subtypes of breast cancer
Bujor Ionela Sevilla1 , Cioca Andreea1 , Ceausu Amalia-Raluca1 , Fulga Veaceslav2 , Nica Cristian1 , Cimpean Anca-Maria1 , Raica Marius1
1 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
In Vivo
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 0258-851X
Disponibil online 22 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-910
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

B-cell lymphoma-2 receptor in human primary breast and its lymph node metastases: more than a surrogate marker
Fulga Veaceslav1 , Ceausu Amalia-Raluca2 , Cimpean Anca-Maria2 , Şaptefraţi Lilian1 , Raica Marius2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 3 March, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea imunohistochimică a factorilor rezistenţei celulare, umorale şi preimune la nivelul barierei limfo-epiteliale la copii cu amigdalită cronică
Ababii Ion1 , Danilov Lucian1 , Maniuc Mihail1 , Şaptefraţi Lilian1 , David Valeriu1 , Fulga Veaceslav1 , Ghinda Serghei2 , Ababii Polina1 , Diacova Svetlana1 , Didencu Alexandru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-2034
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia estrogen receptorului erα în dependent de tipul morfologic al carcinomului mamar
Fulga Veaceslav , David Valeriu , Rudico Lucian , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-1073
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța D2-40 în determinarea invaziei limfatice vasculare
Rudico Lucian , David Valeriu , Fulga Veaceslav , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Activitatea proliferativă a carcinomului mamar ductal invaziv în funcție de expresia citokeratinei bazale CK5.
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-944
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia markerului BCL2 în funcţie de activitatea proliferantă al carcinomului mamar ductal invaziv
Fulga Veaceslav , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia markerului HER2 în procesul metastatic al carcinomului mamar ductal invaziv
Fulga Veaceslav , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-423
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia markerului pro-apoptotic p53 în dependență de activitatea proliferativă a carcinomului mamar ductal invaziv.
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-1000
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expresia receptorilor hormonali în carcinomul mamar
Fulga Veaceslav , David Valeriu , Mazuru Oxana , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(60) / 2016 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Immunohistochemical characteristic of cellular and humoral immunity and preimmune factors in chronic tonsillitis in children
Danilov Lucian , Ababiy Ivan , Manyuk Mihail , Şaptefraţi Lilian , David Valeriu , Fulga Veaceslav , Bocan A.
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Health Technology Management3rd International Conference
Editia 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 2 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilitatea citokeratinei bazale CK5 în procesul de metastazare a carcinomului mamar.
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-989
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 12

Carcinomul mamar ductal invaziv fără tip histologic special: posedă oare o structură celulară omogenă?
Fulga Veaceslav , Mazuru Vitalie , David Valeriu , Rudico Lucian , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 7 July, 2015. Descarcări-152. Vizualizări-3538
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carcinomul mamar ductal invaziv – viziune prin prisma apoptozei
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , Rudico Lucian , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-1318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carcinomul mamar invaziv – evoluţia receptorului factorului de creştere epidermală in procesul metastatic
Fulga Veaceslav , Rudico Lucian , Mazuru Vitalie , David V. , Mazuru Oxana , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-57-194-4.
Disponibil online 22 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carcinomul mamar invaziv – evoluţia receptorului factorului de creştere epidermală in procesul metastatic
Fulga Veaceslav , Rudico Lucian , Mazuru Vitalie , David V. , Mazuru Oxana , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-57-194-4.
Disponibil online 25 September, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carcinomul mamar lobular invaziv: are componență celulară omogenă?
Fulga Veaceslav , Rudico Lucian , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 May, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-1534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Carcinomul mamar: concepte moleculare de structură și patogenie
Fulga Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 1(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 10 April, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Differential expression of E-cadherin in primary breast cancer and corresponding lymph node metastases
Fulga Veaceslav1 , Rudico Lucian1 , Balica Amalia Raluca2 , Cimpean Anca-Maria2 , Şaptefraţi Lilian1 , Margan Madalin-Marius2 , Raica Marius2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
Anticancer Research
Vol. 35, Nr. 2 / 2015 / ISSN 0250-7005 / ISSNe 1791-7530
Disponibil online 11 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epidemiologia chimiorezistenţei in terapia cancerului mamar
Fulga Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 27 July, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-888
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Expression of CK5 basal cytokeratin in primary breast carcinoma
Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , David Valeriu , Mazuru Vitalie , Şaptefraţi Lilian
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Curierul Medical
Nr. 5(58) / 2015 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 29 January, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Invasive ductal carcinoma of no special type and its corresponding lymph node metastasis: Do they have the same immunophenotypic profile?
Fulga Veaceslav1 , Rudico Lucian1 , Balica Amalia Raluca2 , Cimpean Anca-Maria2 , Şaptefraţi Lilian1 , Raica Marius2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Victor Babes University of Medicine and Pharmacy, Timişoara
Polish Journal of Pathology
Vol. 66, Nr. 1 / 2015 / ISSN 1233-9687
Disponibil online 23 May, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Podoplanina – factor molecular diagnostic și predictiv în carcinoamele mamare invazive și în alte neoplazii umane solide
Rudico Lucian , Fulga Veaceslav , Mazuru Vitalie , David Valeriu , Mazuru Oxana , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(46) / 2015 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 May, 2015. Descarcări-12. Vizualizări-1159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suportul factorilor moleculari in dezvoltarea glandei mamare
Rudico Lucian , Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , Mazuru Vitalie , David Violeta , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Actual issues of morphology
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-57-194-4.
Disponibil online 22 September, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Expresia markerilor surogat ER, PR, Her2, CK5 şi Ki67 în carcinomul mamar invaziv de tip NOS şi metastazele limfonodale corespondente
Fulga Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 15 May, 2015. Descarcări-35. Vizualizări-1292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul personalizat în carcinomul mamar
Fulga Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Curierul Medical
Nr. 5(57) / 2014 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 17 February, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Densitatea macrofagelor în cadrul progresiei neoplaziei de cervix uterin
Şaptefraţi Lilian , Mazuru Vitalie , Rudico Lucian , David Valeriu , Fulga Veaceslav
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-1037
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proliferarea limfovasculară în neoplazia scuamo-celulară de cervix uterin
Mazuru Vitalie , Fulga Veaceslav , Mazuru Oxana , Globa Tatiana , Şaptefraţi Lilian
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 1(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1019
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 45 of 45