IBN
    


    
  


  
Закрыть

Afișare rezultate

SM ISO690:2012
Afisarea articolelor 1-20(30) pentru cuvîntul-cheie "brand"
Процесс разработки и управления брендом предприятия
Aricova Zinovia, Aricova Liubov
Комратский государственный университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Ediția 9. 2023. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-277-9.
Disponibil online 24 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Контент-маркетинг в соцсетях
Sibova Oliga
Комратский государственный университет
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-326
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discursul publicității în postmodernism: Jean Baudrillard
Butnariu Nutu
Şcoala internaţională de metodologie în ştiinţele socioumane
Ediția a 5-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-95-1.
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea strategiilor de management a evenimentelor în promovarea brandului produsului
Țăruș Radu
Universitas Europaea: spre o societate a cunoașterii prin europenizare și globalizare
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3168-7-3.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-139. Vizualizări-936
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of identity in the formation of image
Malancea Iurie
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-876
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Filiera vitivinicolă a Republicii Moldova în contextul alinierii la cerințele UE
Vacarciuc Liviu12, Breahnă Elizaveta2, Bogatîi Eugen1
European integration through the strengthening of education, research, innovations in Eastern Partnership Countries
Ediția 2, Partea 1. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-165-23-5.
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii competitive de dezvoltare a imaginii întreprinderii
Malancea Iurie
Economica
Nr. 3(121) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 10 December, 2022. Descarcări-25. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imaginea brandurilor autohtone Iuvas, Maicom și Vasconi prin prisma indicatorului Net Promoter Score
Malancea Iurie
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Promovarea destinației turistice prin intermediul brandului turistic de țară
Platon Nicolae
Economica
Nr. 1(107) / 2019 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 15 April, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-879
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Competitivitatea produselor vinicole moldovenești în contextual celui de-al doilea embargou pe piața federației ruse și liberalizării pieței Uniunii Europene
Luca Ion
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бренд в формировании ценностных ориентиров в культуре современного общества
Liah Valentina, Hodjumean Tatevik
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.4. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-094-2.
Disponibil online 3 September, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul mărcilor comerciale în activitatea de marketing a farmaciei comunitare
Negrescu Elena, Peschin Anatolie
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 19 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Новые тенденции маркетинга в условиях диджитализации
Corcevscaia Lilia, Prokopiv Maria
Strategii și politici de management în economia contemporană
Ediţia 7. 2022. Chişinău. e-ISBN 978-9975-147-65-1.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу об изучении транспортного нейминга
Isakova Alla
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.3. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-179-6.
Disponibil online 11 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-343
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Development of methodology for assessing effectiveness of online store promotion tools
Skhvediani Angi1, Plotnikov Alexander2, Ivanov Alexey3, Şargu Lilia4
1 Peter the Great Saint-Petersburg Polytechnic University,
2 Ltd. "Mercury", Saint Petersburg,
3 Ltd. "Petrus", Saint Petersburg,
4 University of European Studies of Moldova
Global Challenges of Digital Transformation of Markets
2021. New York, Statele Unite. ISBN 978-153619864-5, 978-153619754-9.
Disponibil online 26 October, 2021. Descarcări-33. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antiglobal movement in branding (Mișcare antiglobalistă în brănding)
Ceala Arina, Zgherea Georgetta
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Market analysis of advertising services in Moldova (Analiza pieței a serviciilor de publicitate în Moldova)
Culeva Nelea, Zgherea Georgetta
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-546
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Branding Moldavian wines
Bugaian Larisa, Lazăr Diana, Gheţiu S.
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противодействие незаконному использованию товарного знака в рамках евразийского экономического союза
Bobîleva Marina
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-092-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-537
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etapele procesului de construcție a brandingului în mediul educațional
Creangă (Davidescu) Elena
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 1(137) / 2023 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 28 February, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 30