IBN
Закрыть
Zgherea Georgetta
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 14.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2023 - 3

  The study of the impact of shock tactics in advertising upon consumers in Republic of Moldova
Gaugaş Tatiana , Zgherea Georgetta
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşteriiCulegere de rezumate
Ediţia a 27-a, Volumul 1. 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-175-99-9.
Disponibil online 14 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The study of the impact of shock tactics in advertising upon consumers in Republic of Moldova
Gaugaş Tatiana , Zgherea Georgetta
Academy of Economic Studies of Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 27-a . 2023. Chişinău Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-167-39-0.
Disponibil online 21 February, 2024. Descarcări-8. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Формирование системы распределительной логистики на предприятии
Арикова Зиновья1 , Згеря Жеоржетта2
1 Комратский государственный университет,
2 Молдавская экономическая академия
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

  Monitoring research in marketing. Monitoring as an information system tool
Cercas Maria , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Исследование конкуренции на рынке услуг таможенного брокера Республики Молдова
Ceala Arina , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 19, Vol.3. 2021. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-40-3.
Disponibil online 30 December, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

  Antiglobal movement in branding (Mișcare antiglobalistă în brănding)
Ceala Arina , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Exploring the importance of clothing trademark for students (Explorarea importanței mărcii comerciale a hainelor pentru studenți)
Sliusari Anastasia , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Market analysis of advertising services in Moldova (Analiza pieței a serviciilor de publicitate în Moldova)
Culeva Nelea , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-23. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Marketing of feelings and emotions in the market of the Republic of Moldova (Marketingul sentimentelor și emoțiilor pe piața Republicii Moldova)
Murji Anastasia , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-570
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Tucano Coffe customer satisfaction survey (Analiza satisfacției clienților în rețeaua Tucano Coffee)
Martiniuc Oxana , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-28. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Актуальные проблемы телеметрии в Республике Молдова
Лозован-Балан Люба1 , Згеря Жеоржетта2
1 TV MR MLD SRL,
2 Молдавская экономическая академия
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 September, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-464
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Исследование проблемы посещаемости занятий студентами (Study of the problem of student's attendance)
Rusnac Reghina , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Исследование эффективности коммуникационных инструментов Молдавской Экономической Академии (Study of efficiency of communication instruments of the Academy of Economic Studies of Moldova)
Cercas Maria , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 18. 2020. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-975-5..
Disponibil online 4 August, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

  Factori consideraţi în procesul de alegere a instituţiei de învăţământ superior cu profil economic
Şişcan Ecaterina , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-19. Vizualizări-723
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Marketing în contextul industrializării 4.0
Prilepov Alexei , Zgherea Georgetta
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-927-4.
Disponibil online 17 November, 2018. Descarcări-35. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Перспективы использования data science в практике международных консалтинговых компаний
Згеря Жеоржетта1 , Madjar Aliona2
1 Молдавская экономическая академия,
2 GfK
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-246
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Применение метода Райхельда для определения уровня лояльности потребителей к холодильникам
Мораренко Анастасия , Згеря Жеоржетта
Молдавская экономическая академия
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetătoriSimpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-695
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17