IBN
    

    
  


    
Закрыть

Afișare rezultate

Afisarea articolelor 1-20(42) pentru cuvîntul-cheie "court"

Reglementări privind dreptul salariatului la contestarea sancțiunilor disciplinare

Romandaş Nicolae1, Gurin Eduard2
1 Academia de Administrare Publică,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Independența judecătorului la înfăptuirea justiției

Covali Mihaela, Puşcaş Victor
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Asigurarea independenţei justiţiei: realizări, probleme, perspective
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3423-0-8.
Disponibil online 14 August, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citarea inculpatului – analiză comparativă și judecarea cauzei în lipsa acestuia

Ialanji Arina
Școala doctorală de Științe juridice a Universității de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Sociale"
Nr. 2(8) / 2018 / ISSN 2345-1858
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Генезис примусового виконання рішення третейського суду

Stasiv Natalia
Львівський окружний адміністративний суд
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(41) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 19 March, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Окремі аспекти змісту допустимості доказів у цивільному процесі

Simbirska Elizaveta
Національна академія внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 4 October, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Судовий захист у системі правозахисних гарантій прав людини в Україні: теоретико-правове дослідження

Tkaciuk Lidia
Національна академія внутрішніх справ
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 4(38) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ґендерні особливості психологічного портрета судді: теоретико-правовий аналіз

Bobrova Iulia
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 3(37) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Організація судового прецеденту в кримінальному судочинстві України

Zavidneak Vladimir
Університет державної фіскальної служби України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 6 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Судебная защита как гарантия реализации прав человека на свободу передвижения и свободный выбор места проживания

Mikolaenko Iurii
ВУЗ «Университет экономики и права «КРОК»
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-2(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 23 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Поняття та ознаки публічної служби в органах судової влади України

Golobutovskii Roman
Запорізький національний університет
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2-1(36) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 16 August, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-186
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Судовий прецедент як джерело права в кримінальному процесуальному законодавстві України

Zavidneak Vladimir
Університет державної фіскальної служби України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зловживання процесуальними правами в процесі реалізації процесуального статусу позивача в адміністративному судочинстві

Kihtiuk Roman
Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Деякі питання правового статусу адміністративних суддів

Boearințeva Marina
Окружний адміністративний суд міста Києва
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 1(35) / 2019 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 11 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Понятие правового статуса окружных административных судов

Autor Nou
Legea şi Viaţa
Nr. 10-11(346-347) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corruption as major factor in distrust to the judiciary

Jmîkov Evghenii
Oles Honchar Dnipro National University
Legea şi Viaţa
Nr. 3(339) / 2020 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Проблемные вопросы представления интересов в гражданском процессе Украины

Andrievskaia Liudmila, Kopaneva Daria
Днепропетровский государственный университет внутренних дел
Legea şi Viaţa
Nr. 12/2(336) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 16 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garanțiile procesual-civile ale reclamantului la examinarea cauzei în lipsa pârâtului

Moscalciuc Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 11(335) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 14 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Обеспечение права на доказывание по делу о нарушении таможенных правил

Cerneavskaia Oksana
Национальный университет „Одесская юридическая Академия“
Legea şi Viaţa
Nr. 9/2(333) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 21 September, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Значение судебного прецедента для заполнения пробелов в уголовном судопроизводстве Украины

Zavidneak Vladimir
Университет государственной фискальной службы Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 19 May, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

К вопросу о субъектах гражданских процессуальных правоотношений

Vasîliv Solomia
Национальный университет „Львовская политехника” Министерства образования и науки Украины
Legea şi Viaţa
Nr. 5/2(329) / 2019 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 18 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

1-20 of 42