IBN
Закрыть
Gurin Eduard
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2023 - 1

Aspecte conceptuale privind elementele componente a instituției răspunderii disciplinare a salariaților în sfera muncii
Romandaş Nicolae1 , Gurin Eduard2
1 Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-81-149-1 (PDF).
Disponibil online 28 September, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Monitorizarea procesului de respectare a disciplinei de muncă în cadrul unitătii
Gurin Eduard
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3542-2-6 (PDF).
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Raspunderea disciplinara a funcționarilor publici și a altor categorii de subiecți
Gurin Eduard
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-241
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Răspunderea disciplinară a salariaților în sfera muncii. reflecții cu privire la natura juridică
Gurin Eduard
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(246) / 2021 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 29 March, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-401
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Reglementări privind caracterele juridice ale instituției disciplinei de muncă și răspunderii disciplinare a salariaților
Romandaş Nicolae1 , Gurin Eduard2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(104) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 December, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări privind dreptul salariatului la contestarea sancțiunilor disciplinare
Romandaş Nicolae1 , Gurin Eduard2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-22. Vizualizări-834
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularitățile răspunderii disciplinare aplicabile persoanelor încadrate în funcții publice
Gurin Eduard
Universitatea de Stat din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 21 November, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Reglementări privind cadrul legal și doctrina de specialitate în materia răspunderii disciplinare al salariaților
Gurin Eduard
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a Republicii Moldova în circuitul economic internaţional
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-038-8.
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-638
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8